Kaukana täältä

Kirjoitan Spotify- musiikkipalveluun hakuasanaksi Palestine. Ruutuun ilmestyy soittolista Palestine Sounds. Siitä on hyvä aloittaa. Äitini, toimittaja Mariam Leander (aikaisemmin Mirjam Majava, os. Mirja Lundberg) nukkui viime tammikuussa pois 73 -vuotiaana, nopeasti edenneeseen sairauteen. Äidin viimeisenä iltana kutsuin muutaman ystävän sairaalahuoneeseen juomaan viiniä, kuuntelemaan musiikkia – ja keskustelemaan. Tunnelma oli rauhallinen, äiti unessa lyhyitä hetkiä lukuun …

Libanonin totuuden hetki

3. heinäkuuta 2020. Mies kävelee Beirutin Hamran kaupunginosan vilkkaalla pääkadulla sijaitsevan Dunkin’ Donuts ravintolan eteen ja ampuu itsensä kuoliaaksi. Rintaansa hän on kiinnittänyt kopion puhtaasta rikosrekisteristään, johon on kirjoittanut seuraavan katkelman Ziad Rahbanin Ana moush kafer -kappaleesta: En ole syntinen, mutta näkemäni nälkä on synti. 1. elokuuta 2020. Libanonilainen MTV -kanava esittää maan armeijan vuosittaisen …

Toimintakertomus 2019

Arabikansojen ystävyysseura ry:n (AKYS) toimintakertomus 2019 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen ja arabimaiden kansalaisten ystävällisiä suhteita, puolustaa arabimaiden kansojen oikeutta elää rauhassa, tukea niiden vapauksien ja oikeuksien toteutumista sekä näiden maiden yhteiskunnallista kehitystä ja järjestää toimintaa näiden tavoitteiden puolesta. Lähi-idässä levottomuudet ja kärsimykset jatkuvat Syyrian tilanne mutkistui Turkin aloitettua “suojavyöhykkeen” luomisen Syyrian puolelle kurdien hallussa …

Toimintasuunnitelma 2020

AKYSin toimintasuunnitelma 2020 Arabikansojen ystävyysseura jatkaa ja voimistaa työtä rauhan saavuttamiseksi Lähi-itään ja palestiinalaisten oikeuksien turvaamiseksi. Tähän pyritään muun muassa seuraavin tavoin: Osallistutaan aktiivisesti rauhantyöhön yhteistyössä muiden rauhanasiaa ajavien järjestöjen kanssa niin Helsingissä, Tampereella, Oulussa kuin muuallakin. Jatketaan Palestiina-yhteistyötä mahdollisimman laajasti Palestiina-solidaarisuusjärjestöjen kesken. Pyritään vahvistamaan Suomessa kaikille kuuluvien, loukkaamattomien ihmisoikeuksien kunnioitusta jakamalla oikeaa tietoa pakolaisuuden …

Vanhuskummitoiminnan taustaa – tänään uusi kummisopimus

Lähes puolet Libanonissa pitkään asuneista palestiinalaisista on alle 25-vuotiaita, Syyriasta paenneista palestiinalaisista yli puolet (56,2%) on alle 25-vuotiata.  Yli 65-vuotiaista pakolaisista Libanonissa 6,5 % on miehiä ja 8,4 % naisia, Syyriasta paenneistä vastaavasti 3,8 % ja 4,5 %. Libanonin palestiinalaisten kuukausittain käyttämä rahamäärä kuluihin on 173 €,  libanonilaisten kuukausikulutus on 380 €. Äärimmäisen köyhiä (65 …

Syksyn AKYS-lehden kirjoittaminen

AKYS-tiedotteen päätoimittaja Ilonja Junka on esittänyt Palestiina-verkoston toimijoille pyynnön saada ajankohtaisian kirjoituksia AKYS-tiedotteeseen. Hän antaa tarkempia tietoja kirjoitusten toivotusta pituudesta ja neuvottelee kuvista. Kirjoitusten deadline on syyskuussa. Lehti ilmestyy Rauhan puolesta -lehden välissä liitelehtenä, eli jakelu on laajempi kuin AKYS-tiedotteella normaalisti. Tiedustelut: ilonajunka@hotmail.com