Kirje Suomen Lähetysseuralle

Akys on lähettänyt 4.9.2023 seuraavan kirjeen Suomen Lähetysseuralle

Suomen Lähetysseura

Vuoden 2021 marraskuussa Suomen Lähetysseura ilmoitti lopettavansa yhteistyönsä palestiinalaisen lastensuojelujärjestön DCI Palestinen kanssa Israelin julistettua sen viiden muun palestiinalaisen järjestön kanssa terroristiksi.

Arabikansojen ystävyysseura vetosi välittömästi Lähetysseuraan pyytäen sitä perumaan päätöksensä sen perusteella, että Israelin julistus oli selvästi osa sen kampanjaa palestiinalaisten kansalaisyhteiskunnan tukahduttamiseksi ja erityisesti sellaisten tahojen vaimentamiseksi, jotka toimivat Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa todistusaineiston hankkimiseksi Israelin ihmisoikeusloukkauksista. Tunnetut ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty Internatiolal ja Human Rights Watch, YK:n ihmisoikeuskomissaari, YK:n ihmisoikeusasiantuntijat sekä sadat kansalaisjärjestöt ja poliitikot ympäri maailmaa tuomitsivat Israelin julistuksen. Euroopan unionin ja EU-komission edustajat sekä useiden Euroopan valtioiden ulkoministerit ilmoittivat, että ne eivät ole havainneet todisteita aikaisempienkaan vastaavien syytösten tueksi.

Israelin tämänkertaisten syytöstensä perusteluiksi esittämien todisteiden on todettu hankitun tulkitsemalla tarkoitushakuisesti kahden kidutusta lähentelevän painostuksen alaiseksi asetetun vangitun henkilön kuulusteluja. Lukuisat EU:n ja Euroopan valtioiden maiden edustajat ovat todenneet syytösten olevan vailla konkreettista näyttöä ja ilmaisseet syvän huolensa julistuksen seurauksista Palestiinan kansalaisyhteiskunnan elinvoimalle. Hollannin parlamentti päätti suurella enemmistöllä jatkaa kyseisten järjestöjen tukemista.

Nyt EU-parlamentti on heinäkuussa äänestyksessään EU:n Palestiina-suhteita koskevista suosituksista päättänyt suositella EU:n ulkoasianneuvostoa, komissiota ja ulkoasiain korkeaa edustajaa kehottamaan Israelin sotilashallintoa perumaan kuuden kansalaisjärjestön julistamisen terroristeiksi, jotta Palestiinan kansalaisyhteiskunnan elintila ei supistuisi entisestään (P9_TA(2023)0283 Relations with the Palestinian Authority, kohta AF.1.(u)).

Samassa päätöksessä parlamentti suosittelee EU:n sitoutumista auttamaan Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja sen syyttäjää etenemään miehitetyillä palestiinalaisalueilla tapahtuneiden sotarikosten ja ihmisoikeusrikosten tutkinnassa ja syytteiden nostamisessa (AF.1.(ap)).

Mielestämme Lähetysseuran olisi viimeistään nyt aika astua historian oikealle puolelle ja käynnistää uudelleen yhteistyö DCI Palestinen kanssa. EU:n kaltaisen auktoriteetinkin vahvistettua järjestöjen yhteistyökelpoisuuden ja niiden toiminnan turvaamisen tärkeyden voidaan Lähetysseuran pelkoa julistuksen aiheuttamasta seuran muiden projektien vaarantumisesta jo pitää turhana.

Kuten jo ensimmäisessä kirjeessämme Lähetysseuralle totesimme, on hyvin surullista ja vaarallista, jos tällaisten siirtokuntakolonialistiseen miehitykseen kuuluvien kampanjoiden tuloksena onnistutaan lamaannuttamaan hätää kärsivien ihmisten auttamista ja estämään heidän toimintaansa kansainvälisen oikeuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi. YK:n asiantuntijat varoittavat, että menossa voi olla konkreettinen yritys Itä-Jerusalemin laittoman anneksaation jälkeen ottaa haltuun koko miehitetty palestiinalaisalue. Palestiinalaiset tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen.

Ystävällisin terveisin

Arabikansojen ystävyysseura ry

Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail