Auta paikallista terveysjärjestöä toimimaan Gazassa

Hätäapukeräys Gazaan
Palestiina-tukitili FI95 8000 1300 9905 05, viite 3007
Keräyslupa RA/2020/1032

Palestiinalaiset lääkärit perustivat 1979 Palestinian Medical Relief Societyn (PMRS). Järjestöllä on klinikoita ja ensiaputyötä hätätilanteissa. Työ jatkuu nytkin Gazassa. AKYS lähettää avustukset täysimääräisinä. Puheenjohtaja on ollut yhteydessä PMRS-järjestöön ja saanut varmistuksen avustuksen perillemenosta. Paikallisena toimijana PSMR löytää tehokkaimmat tavat auttaa haavoittuneita ihmisiä.  Kiitos lahjoituksesta.

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen jatkettava UNRWA:n rahoitusta

Arabikansojen ystävyysseura on lähettänyt 30.1.2023 kirjeen Valtioneuvostolle ja Ulkoministeriölle

Valtioneuvosto, Ulkoministeriö

YK:n avustusjärjestö UNRWA on sodan tuhojen keskellä olevien Gazan asukkaiden oljenkorsi. Sen rahoituksen keskeyttämisellä, mistä Suomikin on päättänyt, on katastrofaalisia seurauksia Gazan sodan uhreille.

Muun muassa Norja on päättänyt jatkaa tukea. Norjan hallitus pyytää tiedonannossaan muita tukijoita ottamaan huomioon UNRWA:n rahoituksen leikkaamisen laajemmat seuraukset tänä ääritmmäisen humanitaarisen hädän aikana. Norjan mukaan “Meidän ei tulisi rangaista kollektiivisesti miljoonia ihmisiä. Meidän tulee tehdä ero sen välillä, mitä yksilöt ovat voineet tehdä ja mitä UNRWA edustaa. 13000 [UNRWA:n työntekijää] työskentelee Gazassa jakamassa apua, pelastamassa henkiä ja turvaamassa väestön perustarpeita ja -oikeuksia. Gazassa asuvat ihmiset tarvitsevat kiireellisesti humanitaarista apua eikä heitä pidä panna maksamaan toisten teoista”.

Kansainvälisen tuomioistuimen laillisesti sitova päätös määräsi Israelin estämään kaikin käytettävissä olevin keinoin kansanmurhaksi tulkittavat teot. Kansainvälinen oikeus velvoittaa kolmansia maita estämään kansanmurha, ja on mahdollista, että Suomen päätös UNRWA-tuesta voidaan tulkita tämän velvoitteen rikkomiseksi.

Israel näkee UNRWA:n toiminnan “pahentavan pakolaisongelmaa”. Israelin julkilausuttuna tavoitteena on UNRWA:n toiminnan lakkauttaminen, jotta palestiinalaisten siirtäminen Israelin laajentumisen tieltä helpottuisi. Muistutamme myös, että Israel on ennenkin käyttänyt terrorismisyytöksiä palestiinalaisten tukahduttamiseen, kuten esimerkiksi sittemmin perusteettomiksi osoittautuneet syytökset kuutta palestiinalaista ihmisoikeusjärjestöä vastaan. UNRWA:n rahoittamisen leikkaaminen palvelee suoraan näitä Israelin pyrkimyksiä.

Laajemmassa mittakaavassa tuen keskeyttämisen voidaan nähdä olevan kansainvälisen järjestelmän hallinnan ja sen sääntöjen tulkinnan siirtymistä harvojen rikkaiden ja entisten kolonialististen maiden yksinoikeudeksi, mikä heikentää sen oikeutusta maailmanlaajuisesti.

Mahdollisista rikoksista on tehtävä puolueeton selvitys, mutta tuloksista riippumatta UNWRA:n elintärkeää toimintaa ei saa halvaannuttaa. Vetoamme Suomen hallitukseen, että se peruisi päätöksen ja jatkaisi apua Norjan, Tanskan, Irlannin ja monen muun maan tavoin.

Kunnioittaen,
Taina Dahlgren
puheenjohtaja, Arabikansojen ystävyysseura ry

Ulkoministeriön vastaus alla:

Hyvä Taina Dahlgren,

Kiitämme Arabikansojen ystävyysseura ry:tä vetoomuksesta koskien UNRWAn rahoitusta.

Syytökset UNRWAn 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin 7.10. terrori-iskuun Israelia vastaan ovat vakavia. Ulkoministeriö edellyttää järjestöltä pikaista ja perinpohjaista selvitystä asiasta ja pitää tervetulleena UNRWAn päätöstä irtisanoa epäilyn alaiset työntekijät ja aloittaa riippumaton ulkopuolinen tutkinta. Suomi seuraa tiiviisti selvityksen valmistumista.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio päätti 27.1., että Suomen maksatukset UNRWAlle keskeytetään tilapäisesti syytösten johdosta. Suomella on UNRWA:n kanssa nelivuotinen humanitaarisen avun sopimus vuosille 2023-26, viisi miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2024 avustusta ei ole maksettu.

Humanitaarinen tilanne Gazassa jatkuu katastrofaalisena, ja ulkoministeriö selvittää parhaillaan nopealla aikataululla vaihtoehtoisia kanavia humanitaariseksi avuksi Gazaan. Viime vuonna Suomi rahoitti UNRWA-tuen lisäksi ICRC:n Israel/Gaza/Länsiranta –vetoomusta neljällä miljoonalla eurolla.

Suomi tukee yleisrahoituksella useita globaalisti toimivia humanitaarisen avun järjestöjä, pääkumppaneitamme ovat UNHCR, WFP, ICRC, OCHA. Näistä useat toimivat myös Gazassa ja Länsirannalla – UNRWA:n lisäksi esim. ICRC ja Maailman ruokaohjelma WFP.

Suomen Palestiinan kehitysyhteistyön maaohjelma on tasoltaan n. 7 MEUR /vuosi.

Ystävällisesti,

Lauratuulia Lehtinen

Facebooktwitterpinterestmail

AKYSin puheenvuoro mielenosoituksessa 27.1.2024

Tiesittekö, että kaikista niistä maailman ihmisista, joita uhkaa nälänhätä tai katastrofaalinen nälkiintyminen, 80 prosenttia on Gazassa? Näin sanotaan YK:n pääsihteerin ihmisoikeustoimiston raportissa. Tämä ei ole seurausta mistään luonnonkatastrofista, vaan tietoisesta suunnitelmallisesta kollektiivisesta rangaistuksesta, kun Israel on ottanut ruoan, veden ja lääkkeet aseekseen.

Tiedotusvälineet kirjoittavat, että Kansainvälinen oikeusistuin ei eilisessä välipäätöksessään määrännyt Israelia lopettamaan hyökkäystään. Päätöksessä kuitenkin vaaditaan Israelia kaikin keinoin estämään kansanmurhaksi käsitettävät teot ja vaaditaan välitöntä ja tehokasta avun toimittamista Gazaan. Tämä on kuitenkin mahdollista vain tulitauon vallitessa. Israel ei myöskää onnistunut kaatamaan kannetta, vaan tuomioistuin pitää Etelä-Afrikan syytökset kansanmurhasta voimassa. Päätös on huomattava tappio Israelille, ja näitä seikkoja meidänkin tulee korostaa ja tehostaa vaatimuksiamme. Laillisesti sitovana päätös myös asettaa Yhdysvallat, joka on tähän saakka tukenut Israelia veto-oikeudellaan YK:ssa, hyvin vaikeaan asemaan.

Israel luonnollisesti tekee kaikkensa iskeäkseen vastaan. Se on aina halunnut lopettaa YK:n palestiinalaisten avustusjärjestön UNRWA:n, jonka se näkee esteenä palestiinalaisten karkottamiselle. Ja kas kummaa, se onkin juuri havainnut UNRWA:n työntekijöiden ottaneen osaa Hamasin hyökkäykseen. Nyt Suomikin on tämän perusteella päättänyt keskeyttää UNRWA:n rahoituksen. Me tuomitsemme tämän päätöksen, joka on tehty ilman, että asiasta olisi tehty puolueetonta selvitystä.

Toistaiseksi ei yhtään Euroopan maata ehkä Belgiaa lukuunottamatta ole niiden yli 70 maan joukossa, jotka ovat antaneet tukensa Etelä-Afrikan kanteelle. Paine Israelia kohtaa kuitenkin kasvaa, silllä tietojen mukaan myös Indonesia on nostamassa oikeusjuttua Israelin miehitystä vastaan Kansainvälisessä tuomioistuimessa. Slovenia on liittynyt vaatimukseen tuomioistuimen neuvoa-antavasta mielipiteestä Israelin hyökkäykseen.

Tuomareihin kohdistuu valtava painostus, eikä Etelä-Afrikan kanteen läpimeno ole ollenkaan varmaa. Tuleepa ratkaisu olemaan millainen tahansa, väkivallan perussyyn eli miehityksen lopettamiseen ja palestiinalaisten oikeuksien toteutumiseen on vielä pitkä matka ja tulee vaatimaan meiltäkin vielä paljon tehtävää.

Euroopalla pitäisi olla kaikki syyt saada Gazan sota ja koko miehitys loppumaan jo senkin vuoksi, että sen pitkittyminen hyödyttää suoraan Venäjän Putinia Ukrainan sodassa kasvattamalla Euroopan ja arabimaailman ja muun globaalin etelän välistä kuilua.

Suomen linja Israelin ja Palestiinan konfliktissa on pitkään ollut, että Suomi toimii tässä asiassa ensisijaisesti Euroopan unionin kautta ja että tavoitteena on kahden osapuolen neuvottelujen perusteella aikaan saatava ratkaisu.

Kenelle tahansa vähänkin asiaan perehtyneelle on ollut selvää, että tällainen linja ei voi johtaa mihinkään. Sitä voidaan itse asiassa pitää tekosyynä sille, että kestävän ratkaisun todella vaatimiin kivuliampiin toimiin ei tarvitse ryhtyä. Osapuolten välinen voimaepätasapaino on niin suuri ja Israel niin määrätietoinen siirtokuntakolonialisen projektinsa toteuttamisessa ja palestiinalaisten hajottamisessa, että tällainen voimaton retoriikka ja ratkaisun jättäminen osapuolten käsiin on jättänyt Israelilla vapaa kädet.

Pitkään kestänyt kansainvälisen yhteisön toimimattomuus ja Israelin yhteiskunnan vajoaminen yhä syvemmälle ylimielisyyteen, vihaan ja palestiinalaisten halveksuntaan ja demonisointiin on nyt purkautunut ennen näkemättömänä väkivaltana, jonka seurauksia tulee olemaan hyvin vaikea korjata. On tarvittu Gazan sodan kaltainen hirvittävä tragedia, jotta, ainakin näin voi toivoa, valtaapitävien silmät ovat alkaneet aueta. Sodan alussa lännen johtajat ilmaisivat voimakkaan tukensa Israelille, mutta sodan pitkittyessä ja muututtua humanitaariseksi katastrofiksi on alkanut kuulua toisenlaisia lausuntoja.

EU:n ulkopolitiikan johtaja Borrell on todennut 30 vuoden aikana on opitun, että ratkaisu on saatava aikaan ulkopuolelta, koska kaksi osapuolta eivä kykene koskaan tekemään sopimusta ja on varoittanut, että jos tämä tragedia ei lopu pian, koko Lähi-itä voi syttyä liekkeihin. Hän on myös ilmaissut huolensa siitä, että vaatimalla sanktioita Venäjälle mutta olemalla puuttumatta Israelin toimintaan Eurooppa näyttäytyy maailmalle epäuskottavana kaksoisstandardien käyttäjänä, ja on ensimmäistä kertaa jopa viitannut mahdollisuuteen käyttää EU:n ja Israelin läheisiä taloussuhteita Israeliin vaikuttamiseen. Hiljattain hän myös syytti Israelia Hamasin rahoittamisesta ja totesi, että “humanitaarinen tilanne Gazassa ei voisi olla tätä pahempi” ja “jos emme puutu asiaan voimakkaasti, vihan ja väkivallan kierre jatkuu sukupolvesta toiseen, hautajaisista hautajaisiin, kun vihan siemenet, joita Gazassa nyt kylvetään, kasvavat”.

Belgian hallituksen enemmistö on vaatinut Israelille sanktioita ja EU:ta jäädyttämään EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen ja kieltämään laittomien siirtokuntien tuotteet. Belgia on myös ilmoittanut tukevansa kansainvälisen tuomioistuimen kaikkia päätöksiä ja sen määräämiä väliaikaisia toimenpiteitä ja odottansa samaa muilta. Espanjan ulkoministerin mukaan Espanja on valmis tunnustamaan Palestiinan valtion “hyvin lyhyellä aikavälillä”. Näyttää siltä, että Italia on keskeyttänyt asevientisopimusten tekemisen Israelin kanssa. Chile ei ole Euroopassa, mutta mainittakoon, että siellä senaatin ihmisoikeusvaliokunta on hyväksynyt yksimielisesti lakialoitteen siirtokuntatuotteiden kieltämisestä.

Suomessa Tasavallan presidentti totesi Uuden vuoden puheessaan, että on vaadittava “Israelilta suostumista humanitääriseen tulitaukoon ja Hamasilta panttivankien vapauttamista. Sen jälkeen on löydettävä tahto ja keinot kohti kestävää kahden valtion mallia. Muuta vaihtoehtoa ei ole”.

Sen jälkeen, kun Suomi häpeällisesti äänesti tyhjää YK:ssa tulitaukovaatimusta koskevassa äänestyksessä, Suomi seuraavalla kerralla äänesti tulitauon puolesta. Suomi oli niiden maiden joukossa, jotka Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman sopimuksen jäsenmaiden kokouksessa tukivat rikostuomioistuimen toimintaa Gazassa.

Ulkoministeri Valtonenkin on äskettäin joutunut toteamaan, että tilanne Gazassa on niin kestämätön, että näin ei voida enää jatkaa ja että vastuu tästä on Israelilla,

Tällaisten lausuntojen perusteella voi ainakin toivoa tapahtuneen päättäjien sentimentin ja asennoitumisen orastavaa muutosta, mikä voi antaa mahdollisuuksia saada aikaa suunnan muutosta Suomen ja EU:n Lähi-idän politiikassa. Samalla on kuitenkin todettava, että puheista on vielä pitkä matkaa todellisiin vaikuttaviin, kansainvälisen oikeuden mukaiseen ratkaisuun tähtääviin aloitteisiin ja toimiin. On myös pidettävä mielessä, että ne ilmaisevat vähintään yhtä paljon huolta Israelin kansainvälisen aseman heikkenemisestä kuin palestiinalaisten oikeuksista. Tavoitteena tulisi olla laittoman miehityksen lopettaminen ja miehitetyn maan ja luonnonvarojen palauttaminen palestiinalaisille YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoijan suositusten mukaisesti. Borrellin rauhankonferenssin tapaiset aloitteet voivat hyvinkin jäädä kasvojenkohennukseksi, joiden tuloksina ei toteudu riittävän vaikuttavia toimia kansainvälisen oikeuden ehtojen toteutumiseksi ja edellytysten luomiseksi kestävälle rauhalle ja vakaudelle. Vaikuttavia keinoja olisivat siirtokuntakaupan kieltäminen, EU:n ja Israelin ja assosiaatiosopimuksen jäädyttäminen, asekauppakielto ja muut pakotteet, jollaisia käytettäisiin mihin tahansa muuhun maahan, sekä sotarikoksiin syyllistyneiden saattaminen tuomioistuimen eteen. Suomen, EU:n ja muun kansainvälisen yhteisön tulee myös luoda edellytykset toimintakykyisen demokraattisesti valitun palestiinalaishallinnon luomiselle.

Meillä, kansalaisyhteiskunnan jäsenillä, on mahdollisuus ja vastuu siinä, että tällaiset orastavat valonpilkahdukset muuttuvat trendiksi. Meitä on kuitenkin vielä liian vähän ja tietämättömyyttä, välinpitämättömyyttä ja kyynisyyttä liian paljon. Mielenosoitukset ovat tarpeellisia, mutta politiikan muutoksen ja sanktioiden mahdollisuuden saattaminen voimakkaammin yleiseen mielipiteeseen ja päättäjien keinovalikoimaan vaativat turvautumista enemmän myös sanan ja kynän voimaan. Meidän on kehitettävä ja käytettävä keinoja ja tapoja vaikuttaa julkisessa keskustelussa, sosiaalisessa mediassa ja poliitikkoihin vaikuttamisessa.

Pitkän ja vaikean, joskus toivottomaltakin tuntuvan taistelun voittamiseen on olemassa yksinkertainen resepti, se, että ei anneta koskaan periksi. Nyt on hetki alkaa saada virta kääntymään.

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen tuettava Etelä-Afrikan oikeusjuttua Israelia vastaan kansanmurhasta Gazassa

Arabikansojen ystävyyseura on lähettänyt 5.1.2024 vetoomuksen Suomen YK-edustustolle ja ulkoministerille

Suurlähettiläs Elina Kalkku

Pyydämme teitä välittömästi vetoamaan maamme puolesta YK:n kansanmurhasopimukseen Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) Israelin joukkotuhonnan ja kansanmurhan pysäyttämiseksi Gazassa. Etelä-Afrikka käynnisti jo 29. joulukuuta oikeustapauksen, mikä antaa maallemme mahdollisuuden seurata sen esimerkkiä.

Yli 22 000 kuollutta, 51 000 haavoittunutta, 1,9 miljoonaa paennut kotiseudultaan.

Kansanmurhasopimuksen sopimuspuolet ovat velvollisia toimimaan kansanmurhan estämiseksi. Tämän vuoksi toimenpiteiden on oltava välittömiä. Rikostuomioistuimelle Etelä-Afrikan Israelin vastaisen oikeustapauksen tueksi esitetty väliintulo on yksi tapa varmistaa, että kaikki kansanmurhatoimet lopetetaan ja niistä vastuussa olevat saatetaan vastuuseen.

Israelin Gazaan kohdistama kollektiivinen rangaistus, siviilien säälimätön pommittaminen, veden, ruoan, lääkkeiden ja polttoaineen saannin estäminen piiritetyltä väestöltä tekee elinolosuhteet mahdottomiksi ja täyttää kansanmurharikoksen tunnusmerkit.

Pyydämme teitä esittämään välittömästi väliintulojulistuksen Etelä-Afrikan Israelin vastaisen oikeustapauksen tueksi kansainvälisessä tuomioistuimessa tappamisen lopettamiseksi Palestiinassa.

Tässä on esimerkki Malediivien väliintulojulistuksesta Myanmarin tapauksessa. On olemassa myös monia muita esimerkkejä.

Liitteenä on myös Palestiinan apartheidin vastaisen koordinointikomitean (PAACC) vetoomus.

Parhain terveisin,
Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen äänestettävä Gazan tulitauon puolesta YK:n hätäistunnossa

AKYSin kirje 11.12.2023

Arvoisa ulkoministeri Elina Valtonen

YK:n turvallisuusneuvosto ei Yhdysvaltain veton vuoksi kyennyt saamaan aikaan sitovaa päätöstä, joka vaatisi välitöntä ja kestävää tulitaukoa Gazaan. Tämä tapahtui pääsihteeri Antonio Guterresin ponnisteluista huolimatta. Hän vaati päätöslauselmaan 99 perustuvaa erityismenettelyä Gazan tilanteen vakavuuden vuoksi. Viimeisin OCHA:n -raportti Gazasta on liitteenä.

Tämän vuoksi Egypti ja Mauritania ovat pyytäneet YK:n yleiskokouksen hätäkokousta vetoamalla päätöslauselmaan 377. Tämä Uniting for Peace -päätöslauselma (liitteenä) antaa yleiskokoukselle valtuudet täyttää velvollisuutensa palauttaa kansainvälinen rauha ja turvallisuus, jos turvallisuusneuvosto ei tee sitä yksimielisyyden puuttumisen vuoksi.

Välittömän tulitauon täytäntöön paneminen on ehdottoman tärkeää, koska vaarana on täysimittainen kansanmurha ja etninen puhdistus Gazassa ja koko Palestiinassa sekä vihollisuuksien leviäminen koko alueelle. Sen aikaansaaminen on kriittistä myös Yhdistyneiden Kansakuntien ja koko ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseen perustuvan rauhan- ja turvallisuusjärjestelmän uskottavuudelle.

Suomen kansalaisina vetoamme teihin, että maamme äänestäisi tämän päätöslauselman puolesta yleiskokouksen hätäistunnossa.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Kirje ulkoministerille Israelin/Palestiinan hätätilanteen johdosta

AKYS on allekirjoittanut kolmen järjestön kirjeen ulkoministeri Elina Valtoselle. Kirjeessä vaaditaan Suomea vaikuttamaan Israelin hyökkäyksen lopettamiseksi, välittömän tulitauon saamiseksi, palestiinalaisten siviilien suojelemiseksi ja humanitaarisen avun toimittamiseksi,

https://akys.kapsi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/Gaza.pdf

Facebooktwitterpinterestmail

Kirje Suomen Lähetysseuralle

Akys on lähettänyt 4.9.2023 seuraavan kirjeen Suomen Lähetysseuralle

Suomen Lähetysseura

Vuoden 2021 marraskuussa Suomen Lähetysseura ilmoitti lopettavansa yhteistyönsä palestiinalaisen lastensuojelujärjestön DCI Palestinen kanssa Israelin julistettua sen viiden muun palestiinalaisen järjestön kanssa terroristiksi.

Arabikansojen ystävyysseura vetosi välittömästi Lähetysseuraan pyytäen sitä perumaan päätöksensä sen perusteella, että Israelin julistus oli selvästi osa sen kampanjaa palestiinalaisten kansalaisyhteiskunnan tukahduttamiseksi ja erityisesti sellaisten tahojen vaimentamiseksi, jotka toimivat Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa todistusaineiston hankkimiseksi Israelin ihmisoikeusloukkauksista. Tunnetut ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty Internatiolal ja Human Rights Watch, YK:n ihmisoikeuskomissaari, YK:n ihmisoikeusasiantuntijat sekä sadat kansalaisjärjestöt ja poliitikot ympäri maailmaa tuomitsivat Israelin julistuksen. Euroopan unionin ja EU-komission edustajat sekä useiden Euroopan valtioiden ulkoministerit ilmoittivat, että ne eivät ole havainneet todisteita aikaisempienkaan vastaavien syytösten tueksi.

Israelin tämänkertaisten syytöstensä perusteluiksi esittämien todisteiden on todettu hankitun tulkitsemalla tarkoitushakuisesti kahden kidutusta lähentelevän painostuksen alaiseksi asetetun vangitun henkilön kuulusteluja. Lukuisat EU:n ja Euroopan valtioiden maiden edustajat ovat todenneet syytösten olevan vailla konkreettista näyttöä ja ilmaisseet syvän huolensa julistuksen seurauksista Palestiinan kansalaisyhteiskunnan elinvoimalle. Hollannin parlamentti päätti suurella enemmistöllä jatkaa kyseisten järjestöjen tukemista.

Nyt EU-parlamentti on heinäkuussa äänestyksessään EU:n Palestiina-suhteita koskevista suosituksista päättänyt suositella EU:n ulkoasianneuvostoa, komissiota ja ulkoasiain korkeaa edustajaa kehottamaan Israelin sotilashallintoa perumaan kuuden kansalaisjärjestön julistamisen terroristeiksi, jotta Palestiinan kansalaisyhteiskunnan elintila ei supistuisi entisestään (P9_TA(2023)0283 Relations with the Palestinian Authority, kohta AF.1.(u)).

Samassa päätöksessä parlamentti suosittelee EU:n sitoutumista auttamaan Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja sen syyttäjää etenemään miehitetyillä palestiinalaisalueilla tapahtuneiden sotarikosten ja ihmisoikeusrikosten tutkinnassa ja syytteiden nostamisessa (AF.1.(ap)).

Mielestämme Lähetysseuran olisi viimeistään nyt aika astua historian oikealle puolelle ja käynnistää uudelleen yhteistyö DCI Palestinen kanssa. EU:n kaltaisen auktoriteetinkin vahvistettua järjestöjen yhteistyökelpoisuuden ja niiden toiminnan turvaamisen tärkeyden voidaan Lähetysseuran pelkoa julistuksen aiheuttamasta seuran muiden projektien vaarantumisesta jo pitää turhana.

Kuten jo ensimmäisessä kirjeessämme Lähetysseuralle totesimme, on hyvin surullista ja vaarallista, jos tällaisten siirtokuntakolonialistiseen miehitykseen kuuluvien kampanjoiden tuloksena onnistutaan lamaannuttamaan hätää kärsivien ihmisten auttamista ja estämään heidän toimintaansa kansainvälisen oikeuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi. YK:n asiantuntijat varoittavat, että menossa voi olla konkreettinen yritys Itä-Jerusalemin laittoman anneksaation jälkeen ottaa haltuun koko miehitetty palestiinalaisalue. Palestiinalaiset tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen.

Ystävällisin terveisin

Arabikansojen ystävyysseura ry

Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Allekirjoita EU-kansalaisaloite: Kauppa laittomien siirtokuntien kanssa lopetettava

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat pitävät miehitysvallan miehittämilleen alueille rakentamia siirtokuntia kansainvälisen lain vastaisina. Kansainvälinen laki yksiselitteisesti kieltääkin kolmansia osapuolia tunnustamasta ja millään tavalla avustamasta tällaisia siirtokuntia. Tästä huolimatta EU on sallinut kaupankäynnin esimerkiksi Israelin miehittämilleen palestiinalaisalueille rakentamien siirtokuntien kanssa, mikä merkitsee käytännössä niiden tunnustamista ja miehityksen ja laittoman maanvaltaamisen tukemista.

Pari vuotta sitten joukko EU-kansalaisia esitti EU-komissiolle EU-kansalaisaloitteen siirtokuntakaupan kieltävän lain säätämiseksi. Komissio kieltäytyi rekisteröimästä aloitetta vedoten puuttuviin valtuuksiinsa. EU:n oma tuomioistuin hylkäsi ratkaisussaan komission perustelut, ja kansalaisaloite on nyt rekisteröity.

EU:n kansalaisilla on vihdoinkin mahdollisuus saada EU noudattamaan kauppapolitiikassaan kansainvälistä lakia ja kieltämään voitontavoittelu miehityksestä ja kaupankäynti laittomien siirtokuntien kanssa nyt ja tulevaisuudessa.

Tarvittavien miljoonan allekirjoituksen keräämiseen tarvitaaan kaikkien Palestiinan ja muiden laittomasta miehityksestä kärsivien alueiden tilanteesta ja kansainvälisen lain kunnioittamisesta välittävien ihmisten ja organisaatioiden panosta. ANNA TUKESI TÄSSÄ ja levitä keräystä eteenpäin! (Huom! Antamasi tiedot eivät mene kampanjan tietoon, vaan ne tallentuvat salattuina suoraan EU:n viralliseen ECI-tietokantaan, mistä ne tuhotaan kelpoisuuden tarkastuksen jälkeen.)

Kansalaisaloitteen takana on laaja kansalaisjärjestöjen, ruohonjuuriliikkeiden ja poliitikkojen yhteenliittymä. Tarkempaa tietoa EU-kansalaisaloitteesta saa #StopSettlements-kampanjan nettisivuilta.
Facebooktwitterpinterestmail