Allekirjoita EU-kansalaisaloite: Kauppa laittomien siirtokuntien kanssa lopetettava

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat pitävät miehitysvallan miehittämilleen alueille rakentamia siirtokuntia kansainvälisen lain vastaisina. Kansainvälinen laki yksiselitteisesti kieltääkin kolmansia osapuolia tunnustamasta ja millään tavalla avustamasta tällaisia siirtokuntia. Tästä huolimatta EU on sallinut kaupankäynnin esimerkiksi Israelin miehittämilleen palestiinalaisalueille rakentamien siirtokuntien kanssa, mikä merkitsee käytännössä niiden tunnustamista ja miehityksen ja laittoman maanvaltaamisen tukemista.

Pari vuotta sitten joukko EU-kansalaisia esitti EU-komissiolle EU-kansalaisaloitteen siirtokuntakaupan kieltävän lain säätämiseksi. Komissio kieltäytyi rekisteröimästä aloitetta vedoten puuttuviin valtuuksiinsa. EU:n oma tuomioistuin hylkäsi ratkaisussaan komission perustelut, ja kansalaisaloite on nyt rekisteröity.

EU:n kansalaisilla on vihdoinkin mahdollisuus saada EU noudattamaan kauppapolitiikassaan kansainvälistä lakia ja kieltämään voitontavoittelu miehityksestä ja kaupankäynti laittomien siirtokuntien kanssa nyt ja tulevaisuudessa.

Tarvittavien miljoonan allekirjoituksen keräämiseen tarvitaaan kaikkien Palestiinan ja muiden laittomasta miehityksestä kärsivien alueiden tilanteesta ja kansainvälisen lain kunnioittamisesta välittävien ihmisten ja organisaatioiden panosta. ANNA TUKESI TÄSSÄ ja levitä keräystä eteenpäin! (Huom! Antamasi tiedot eivät mene kampanjan tietoon, vaan ne tallentuvat salattuina suoraan EU:n viralliseen ECI-tietokantaan, mistä ne tuhotaan kelpoisuuden tarkastuksen jälkeen.)

Kansalaisaloitteen takana on laaja kansalaisjärjestöjen, ruohonjuuriliikkeiden ja poliitikkojen yhteenliittymä. Tarkempaa tietoa EU-kansalaisaloitteesta saa #StopSettlements-kampanjan nettisivuilta.
Facebooktwitterpinterestmail

Suomen äänestys YK:n dekolonisaatiokomiteassa

Akys on lähettänyt 15.11.2022 seuraavan kirjeen ulkoministeri Pekka Haavistolle

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Olemme joutuneet tyrmistykseksemme havaitsemaan, että YK:n neljännen komitean äänestyksessä, jossa äänestettiin Israelin miehityksen oikeudellisia seurauksia koskevan neuvoa-antavan mielipiteen pyytämisestä Kansainväliseltä oikeusistuimelta, Suomi kääntyi pidättäytymään äänestyksestä.

Pitkittyneen miehityksen kiistaton laittomuus on todettu lukuisissa asiantuntijoiden ja YK:n elinten lausunnoissa, viimeksi YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoijan raportissa. Haluaako Suomi ratkaisullaan viestittää, että se ei halua saada vahvistusta miehityksen laittomuudelle? Eikö Suomi pidä Kansainvälisen oikeusistuimen mielipidettä relevanttina vai näkeekö Suomi sen pyytämisen olevan häiriöksi Suomen jollekin muulle agendalle? Olisiko Suomi toiminut samoin, jos kysymys olisi ollut Ukrainasta? Eikö kansainvälinen laki olekaan korkein valtioiden suhteita määrittelevä ohjenuora kaikissa tapauksissa?

Olivat Suomen ratkaisuun johtaneet motiivit millaiset tahansa, sitä ei voi mitenkään pitää muuna kuin Israelin miehitystä ja Palestiinan kansan oikeuksia vähättelevänä ja kansainvälisen lain kunnioittamista murentavana periaatteettomuutena ja rohkeuden puutteena tarttua miehityksen laittomuuteen.

Vaadimme selvitystä Suomen tämänkertaisen ratkaisun syistä ja sitä, että tulevissa istunnoissa Suomi korjaa äänestyskäyttäytymistään selkärankaisemmaksi ja Lähi-idän rauhaa palvelevaksi. Suomen tulee myös tukea Israelin miehittämillä alueilla tapahtuneita rikoksia koskevan oikeuskäsittelyn etenemistä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

Arabikansan ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Kutsu kahden palestiinalaisen koululapsen kummiksi Libanonin pakolaisleireissä

AKYSin yhteistyöjärjestö Beit Atfal Assumoudilta (BAS) on tullut pyyntö saada kummit kahden koululapsen tueksi.

Beirutissa, Shatilan pakolaisleirissä 12-vuotias tyttö on aloittamassa lukuvuottaan. Hänen tarpeistaan vastaa äiti, jolla ei ole työtä kuin satunnaisesti siivoojana. Kummituki toisi vakautta tytön tilanteeseen ja loisi edellytykset oppimiselle. 

Saidassa, Ein el Helwehin leirissä on myös toiveikas koululainen, 7-vuotias poika. Poika saa tukiopetusta BAS:in keskuksessa koulutuntien jälkeen. Perheen isä on työtön ja perheessä on terveysongelmia. 

Liity mukaan vaikeissa oloissa elävien lasten ja perheiden tukityöhön. Yhteydenotto https://akys.kapsi.fi/wordpress/kummitoiminta/kummilomake/ tai vastuuhenkilöön osoitteella Sirkku.Kivisto (ät-merkki) gmail.com

Kummitoiminnan käytäntöä

Palestiinalainen Beit Atfal Assumoud (BAS) kutsuu lapsiperheille kummeja silloin kun järjestön sosiaalityöntekijät ovat todenneet, että perheet eivät selviä arjesta ja lasten huoltamisesta. AKYSin kautta suomalaiset ovat kummeina tukeneet jo monia lapsisukupolvia. Kummimaksu on 30 €/kk. Perhe saa 20 € käteisenä lapsen tarpeisiin. Sosiaalityöntekijän huolenpidosta maksetaan 5 €/kk ja lapsille järjestettävästä tukiopetuksesta ja harrastuksista leirin keskuksessa 5 €. Kummituki auttaa siis akuutteihin tarpeisiin, inhimillisen turvallisuuden tunteeseen ja lapsen maailman avautumiseen opiskelussa ja harrastuksissa. 

AKYS tekee sopimuksen kummin (tai mahdollisten kummiryhmän jäsenten) kanssa ja kummin halutessa pitää yhteyttä lapseen AKYS toimii yhteydenpidon välittäjänä. Sosiaalityöntekijät raportoivat vuosittain lapsen tilanteesta. Kirjanpito ja tilintarkastus Beirutissa ja Suomessa varmistavat että tuen käyttöä voidaan seurata tarkkaan. AKYS koettaa varainhankinnan tuotoilla kattaa pankki- ja kirjanpitokulut Suomessa. AKYSillä on asianmukainen rahankeräyslupa poliisilta. Uutisia välitetään kummikirjeissä, tilaisuuksissa ja AKYSin kahdesti vuodessa ilmestyvässä lehdessä. 

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen lähetysseura ja DCI-P

AKYS on lähettänyt 7.11.2021 kirjeen Suomen Lähetysseuralle:
Suomen Lähetysseura,

Suruksemme saimme lukea lehdestä, että Lähetysseura on päättänyt katkaista tukensa palestiinalaiselle lastensuojelujärjestölle DCI-P:lle Israelin julistettua sen olevan yksi kuudesta terrorismin tukemisesta syytetystä palestiinalaisjärjestöstä.

Israelissa ovat jo kauan olleet vallassa oikeistolaiset, äärioikeistolaiset ja äärikansallismieliset puolueet. Valtioideologian tavoitteena on saada haltuun mahdollisimman suuri osa miehitetyistä alueista mahdollisimman pienellä määrällä palestiinalaisia. Tätä tavoitetta ajetaan rakentamalla siirtokuntia, tuhoamalla palestiinalaisten koteja ja omaisuutta ja tekemällä heidän elämänsä mahdollisimman tukalaksi. Samaan aikaan julistuksen kanssa Israelin hallitus ilmoitti päätöksestä rakentaa tuhansia uusia siirtokuntakoteja Länsirannalle.

Israelin taktiikkaan on jo kauan kuulunut sen toimintaa arvostelevien ja miehityksen laittomuuksia paljastavien toimijoiden leimaaminen antisemitistisiksi ja terrorismin tukijoiksi.

Tämänkertainen julistus ei ole ensimmäinen laatuaan. Liitteenä olevassa dokumentissa on Euroopan unionin ja Euroopan valtioiden edustajien julistusta koskevia lausuntoja, joissa todetaan, että minkään aikaisempien vastaavanlaatuisten syytösten ei ole voitu havaita pitävän paikkaansa (2021-10-28 EU and European govts – ‘to date no evidence substantiating Israeli allegations’.docx)

Israelin julistus on nostattanut laajaa vastarintaa ympäri maailmaa ihmisoikeusjärjestöjen ja poliitikkojen keskuudessa. Ohessa on 242 järjestön allekirjoittama vetoomus Palestiinan kansalaisyhteiskunnan piirissä tehtävän humanitaarisen työn turvaamiseksi ja Israelin palestiinalaisten ja kansainvälisten ihmisoikeus- ja avustusjärjestöjen vastaisten hyökkäysten torjumiseksi (FINAL International Community Must Support and Protect Palestinian Civil Society.docx). Ohessa on myös suomalaisten kansanedustajien julkilausuma, jossa he ilmaisevat täyden tukensa palestiinalaisille järjestöille ja vaativat Suomen hallitusta ja EU:ta tuomitsemaan Israelin kampanjan ihmisoikeusjärjestöjen tukahduttamiseksi (Statement_27-10-2021.pdf).

Human Rights Watch ja Amnesty International, jotka molemmat ovat läheisessä yhteistyössä useiden syytetyistä järjestöistä kanssa, tuomitsevat Israelin hallituksen päätöksen tyrmistyttävänä ja epäoikeudenmukaisena hyökkäyksenä ihmisoikeusliikettä vastaan. YK:n ihmisoikeuskomissaari ja ihmisoikeusasiantuntijat tuomitsevat päätöksen ja vaativat sen perumista. Amerikkalainen kongressiedustaja Betty McCallum sanoo lausunnossaan tukevansa ja luottavansa DCI-P:hen ja kehottaa Yhdysvaltain edustajainhuonetta tuomitsemaan Israelin sortavan päätöksen.

On hyvin surullista ja vaarallista, jos tällaisten poliittis-ideologisten kampanjoiden tuloksena onnistutaan lamaannuttamaan hätää kärsivien ihmisten auttaminen ja murentamaan heidän laittoman miehityksen ikeestä vapautumiseensa ja kansainvälisen oikeuden toteutumiseen pyrkivän toiminnan edellytyksiä. Tällaiset onnistumiset vain innostavat Israelia kiihdyttämään hyökkäyksiään entistä häikäilemättömämmin.

Mielestämme ennen tällaista päätöstä olisi vähintään saatava todisteet siitä, että esitetyt syytökset pitävät paikkansa. Vetoamme Suomen Lähetysseuraan, jonka toimintaa olemme tottuneet arvostamaan, että se vielä harkitsi päätöstään eikä katkaisisi yhteistyötä pelkkien väitteiden perusteella.

Arabikansojen ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Miehitys vahingoittaa kaikkia

AKYS toimitti 22.7.2021 Helsingin sanomien mielipideosastoon alla olevan kirjoituksen. Tämä oli kuudes perättäinen AKYSin kirjoitus, jonka lehti jätti julkaisematta.

Israelilaisen Pegasus-vakoiluohjelman käyttö autoritaaristen maiden toimesta toimittajien, poliitikkojen ja ihmisoikeusaktivistien vakoiluun kirvoitti Helsingin Sanomia pääkirjoituksessaan vaatimaan, aivan oikein, kansainvälistä vientikieltoa vakoilu- ja turvateknologian viennille autoritaarisiin maihin (HS 22.7.).

Ongelma on kuitenkin laajempi kuin vain teknologian viennin riittämätön sääntely, eikä ole odottamatonta, että ohjelma tuli juuri Israelista.

Israel miehittää edelleen kansainvälisen lain vastaisesti 1967 sodassa valtaamiaan alueita ja estää alueen palestiinalaisväestön oikeuden itsemääräämiseen. Miehityksen ja laittomien siirtokuntien suojaamisessa käytetään väkivaltaisia ja ihmisoikeuksia rikkovia menetelmiä ja sen aikaansaamissa yhteenotoissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Israelilla on pitkä historia sotilas- ja turvallisuusyhteistyöstä autoritaaristen maiden kanssa. Sen on todettu käyttävän miehitettyjä alueita, erityisesti Gazaa, uusien aseiden ja turvateknologioiden testauskenttänä ja myyntivalttina. Israel myy ase- ja turvateknologiaa ja väestön kontrollimenetelmiä ympäri maailmaa miljardien arvosta. Suuri osa tästä on ”alistamisen teknologiaa”, kuten aiheeseen perehtynyt tutkija Jeff Halper on todennut. Suomikin osallistuu tähän käymällä asekauppaa Israelin kanssa.

Konfliktia ei saada lopetettua ilman kansainvälisen yhteisön toimia. Israelin suurimpana kauppakumppanina EU:lla olisi diplomaattisia ja taloudellisia keinoja vaikuttaa Israelin toimintaan, mutta se on jättäytynyt pelkän retoriikan tasolle ja tosiasiassa tukee kauppapolitiikallaan miehitystä.

Rauhan ja oikeudenmukaisen ratkaisun aikaansaaminen maailman pisimpään jatkuneessa miehityksessä on kaikkien, myös Israelin etu. Pitkittynyt miehitys on kuin ilmastonmuutos; jättämällä sen pysäyttämiseen vaadittavat toimet tekemättä se vaarantaa kaikkien hyvinvoinnin.

Ilona Junka
puheenjohtaja, Arabikansojen ystävyysseura ry

Facebooktwitterpinterestmail