Kirje Suomen Lähetysseuralle

Akys on lähettänyt 4.9.2023 seuraavan kirjeen Suomen Lähetysseuralle

Suomen Lähetysseura

Vuoden 2021 marraskuussa Suomen Lähetysseura ilmoitti lopettavansa yhteistyönsä palestiinalaisen lastensuojelujärjestön DCI Palestinen kanssa Israelin julistettua sen viiden muun palestiinalaisen järjestön kanssa terroristiksi.

Arabikansojen ystävyysseura vetosi välittömästi Lähetysseuraan pyytäen sitä perumaan päätöksensä sen perusteella, että Israelin julistus oli selvästi osa sen kampanjaa palestiinalaisten kansalaisyhteiskunnan tukahduttamiseksi ja erityisesti sellaisten tahojen vaimentamiseksi, jotka toimivat Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa todistusaineiston hankkimiseksi Israelin ihmisoikeusloukkauksista. Tunnetut ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty Internatiolal ja Human Rights Watch, YK:n ihmisoikeuskomissaari, YK:n ihmisoikeusasiantuntijat sekä sadat kansalaisjärjestöt ja poliitikot ympäri maailmaa tuomitsivat Israelin julistuksen. Euroopan unionin ja EU-komission edustajat sekä useiden Euroopan valtioiden ulkoministerit ilmoittivat, että ne eivät ole havainneet todisteita aikaisempienkaan vastaavien syytösten tueksi.

Israelin tämänkertaisten syytöstensä perusteluiksi esittämien todisteiden on todettu hankitun tulkitsemalla tarkoitushakuisesti kahden kidutusta lähentelevän painostuksen alaiseksi asetetun vangitun henkilön kuulusteluja. Lukuisat EU:n ja Euroopan valtioiden maiden edustajat ovat todenneet syytösten olevan vailla konkreettista näyttöä ja ilmaisseet syvän huolensa julistuksen seurauksista Palestiinan kansalaisyhteiskunnan elinvoimalle. Hollannin parlamentti päätti suurella enemmistöllä jatkaa kyseisten järjestöjen tukemista.

Nyt EU-parlamentti on heinäkuussa äänestyksessään EU:n Palestiina-suhteita koskevista suosituksista päättänyt suositella EU:n ulkoasianneuvostoa, komissiota ja ulkoasiain korkeaa edustajaa kehottamaan Israelin sotilashallintoa perumaan kuuden kansalaisjärjestön julistamisen terroristeiksi, jotta Palestiinan kansalaisyhteiskunnan elintila ei supistuisi entisestään (P9_TA(2023)0283 Relations with the Palestinian Authority, kohta AF.1.(u)).

Samassa päätöksessä parlamentti suosittelee EU:n sitoutumista auttamaan Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja sen syyttäjää etenemään miehitetyillä palestiinalaisalueilla tapahtuneiden sotarikosten ja ihmisoikeusrikosten tutkinnassa ja syytteiden nostamisessa (AF.1.(ap)).

Mielestämme Lähetysseuran olisi viimeistään nyt aika astua historian oikealle puolelle ja käynnistää uudelleen yhteistyö DCI Palestinen kanssa. EU:n kaltaisen auktoriteetinkin vahvistettua järjestöjen yhteistyökelpoisuuden ja niiden toiminnan turvaamisen tärkeyden voidaan Lähetysseuran pelkoa julistuksen aiheuttamasta seuran muiden projektien vaarantumisesta jo pitää turhana.

Kuten jo ensimmäisessä kirjeessämme Lähetysseuralle totesimme, on hyvin surullista ja vaarallista, jos tällaisten siirtokuntakolonialistiseen miehitykseen kuuluvien kampanjoiden tuloksena onnistutaan lamaannuttamaan hätää kärsivien ihmisten auttamista ja estämään heidän toimintaansa kansainvälisen oikeuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi. YK:n asiantuntijat varoittavat, että menossa voi olla konkreettinen yritys Itä-Jerusalemin laittoman anneksaation jälkeen ottaa haltuun koko miehitetty palestiinalaisalue. Palestiinalaiset tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen.

Ystävällisin terveisin

Arabikansojen ystävyysseura ry

Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Allekirjoita EU-kansalaisaloite: Kauppa laittomien siirtokuntien kanssa lopetettava

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat pitävät miehitysvallan miehittämilleen alueille rakentamia siirtokuntia kansainvälisen lain vastaisina. Kansainvälinen laki yksiselitteisesti kieltääkin kolmansia osapuolia tunnustamasta ja millään tavalla avustamasta tällaisia siirtokuntia. Tästä huolimatta EU on sallinut kaupankäynnin esimerkiksi Israelin miehittämilleen palestiinalaisalueille rakentamien siirtokuntien kanssa, mikä merkitsee käytännössä niiden tunnustamista ja miehityksen ja laittoman maanvaltaamisen tukemista.

Pari vuotta sitten joukko EU-kansalaisia esitti EU-komissiolle EU-kansalaisaloitteen siirtokuntakaupan kieltävän lain säätämiseksi. Komissio kieltäytyi rekisteröimästä aloitetta vedoten puuttuviin valtuuksiinsa. EU:n oma tuomioistuin hylkäsi ratkaisussaan komission perustelut, ja kansalaisaloite on nyt rekisteröity.

EU:n kansalaisilla on vihdoinkin mahdollisuus saada EU noudattamaan kauppapolitiikassaan kansainvälistä lakia ja kieltämään voitontavoittelu miehityksestä ja kaupankäynti laittomien siirtokuntien kanssa nyt ja tulevaisuudessa.

Tarvittavien miljoonan allekirjoituksen keräämiseen tarvitaaan kaikkien Palestiinan ja muiden laittomasta miehityksestä kärsivien alueiden tilanteesta ja kansainvälisen lain kunnioittamisesta välittävien ihmisten ja organisaatioiden panosta. ANNA TUKESI TÄSSÄ ja levitä keräystä eteenpäin! (Huom! Antamasi tiedot eivät mene kampanjan tietoon, vaan ne tallentuvat salattuina suoraan EU:n viralliseen ECI-tietokantaan, mistä ne tuhotaan kelpoisuuden tarkastuksen jälkeen.)

Kansalaisaloitteen takana on laaja kansalaisjärjestöjen, ruohonjuuriliikkeiden ja poliitikkojen yhteenliittymä. Tarkempaa tietoa EU-kansalaisaloitteesta saa #StopSettlements-kampanjan nettisivuilta.
Facebooktwitterpinterestmail

Suomen äänestys YK:n dekolonisaatiokomiteassa

Akys on lähettänyt 15.11.2022 seuraavan kirjeen ulkoministeri Pekka Haavistolle

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Olemme joutuneet tyrmistykseksemme havaitsemaan, että YK:n neljännen komitean äänestyksessä, jossa äänestettiin Israelin miehityksen oikeudellisia seurauksia koskevan neuvoa-antavan mielipiteen pyytämisestä Kansainväliseltä oikeusistuimelta, Suomi kääntyi pidättäytymään äänestyksestä.

Pitkittyneen miehityksen kiistaton laittomuus on todettu lukuisissa asiantuntijoiden ja YK:n elinten lausunnoissa, viimeksi YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoijan raportissa. Haluaako Suomi ratkaisullaan viestittää, että se ei halua saada vahvistusta miehityksen laittomuudelle? Eikö Suomi pidä Kansainvälisen oikeusistuimen mielipidettä relevanttina vai näkeekö Suomi sen pyytämisen olevan häiriöksi Suomen jollekin muulle agendalle? Olisiko Suomi toiminut samoin, jos kysymys olisi ollut Ukrainasta? Eikö kansainvälinen laki olekaan korkein valtioiden suhteita määrittelevä ohjenuora kaikissa tapauksissa?

Olivat Suomen ratkaisuun johtaneet motiivit millaiset tahansa, sitä ei voi mitenkään pitää muuna kuin Israelin miehitystä ja Palestiinan kansan oikeuksia vähättelevänä ja kansainvälisen lain kunnioittamista murentavana periaatteettomuutena ja rohkeuden puutteena tarttua miehityksen laittomuuteen.

Vaadimme selvitystä Suomen tämänkertaisen ratkaisun syistä ja sitä, että tulevissa istunnoissa Suomi korjaa äänestyskäyttäytymistään selkärankaisemmaksi ja Lähi-idän rauhaa palvelevaksi. Suomen tulee myös tukea Israelin miehittämillä alueilla tapahtuneita rikoksia koskevan oikeuskäsittelyn etenemistä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

Arabikansan ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Kutsu kahden palestiinalaisen koululapsen kummiksi Libanonin pakolaisleireissä

AKYSin yhteistyöjärjestö Beit Atfal Assumoudilta (BAS) on tullut pyyntö saada kummit kahden koululapsen tueksi.

Beirutissa, Shatilan pakolaisleirissä 12-vuotias tyttö on aloittamassa lukuvuottaan. Hänen tarpeistaan vastaa äiti, jolla ei ole työtä kuin satunnaisesti siivoojana. Kummituki toisi vakautta tytön tilanteeseen ja loisi edellytykset oppimiselle. 

Saidassa, Ein el Helwehin leirissä on myös toiveikas koululainen, 7-vuotias poika. Poika saa tukiopetusta BAS:in keskuksessa koulutuntien jälkeen. Perheen isä on työtön ja perheessä on terveysongelmia. 

Liity mukaan vaikeissa oloissa elävien lasten ja perheiden tukityöhön. Yhteydenotto https://akys.kapsi.fi/wordpress/kummitoiminta/kummilomake/ tai vastuuhenkilöön osoitteella Sirkku.Kivisto (ät-merkki) gmail.com

Kummitoiminnan käytäntöä

Palestiinalainen Beit Atfal Assumoud (BAS) kutsuu lapsiperheille kummeja silloin kun järjestön sosiaalityöntekijät ovat todenneet, että perheet eivät selviä arjesta ja lasten huoltamisesta. AKYSin kautta suomalaiset ovat kummeina tukeneet jo monia lapsisukupolvia. Kummimaksu on 30 €/kk. Perhe saa 20 € käteisenä lapsen tarpeisiin. Sosiaalityöntekijän huolenpidosta maksetaan 5 €/kk ja lapsille järjestettävästä tukiopetuksesta ja harrastuksista leirin keskuksessa 5 €. Kummituki auttaa siis akuutteihin tarpeisiin, inhimillisen turvallisuuden tunteeseen ja lapsen maailman avautumiseen opiskelussa ja harrastuksissa. 

AKYS tekee sopimuksen kummin (tai mahdollisten kummiryhmän jäsenten) kanssa ja kummin halutessa pitää yhteyttä lapseen AKYS toimii yhteydenpidon välittäjänä. Sosiaalityöntekijät raportoivat vuosittain lapsen tilanteesta. Kirjanpito ja tilintarkastus Beirutissa ja Suomessa varmistavat että tuen käyttöä voidaan seurata tarkkaan. AKYS koettaa varainhankinnan tuotoilla kattaa pankki- ja kirjanpitokulut Suomessa. AKYSillä on asianmukainen rahankeräyslupa poliisilta. Uutisia välitetään kummikirjeissä, tilaisuuksissa ja AKYSin kahdesti vuodessa ilmestyvässä lehdessä. 

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen lähetysseura ja DCI-P

AKYS on lähettänyt 7.11.2021 kirjeen Suomen Lähetysseuralle:
Suomen Lähetysseura,

Suruksemme saimme lukea lehdestä, että Lähetysseura on päättänyt katkaista tukensa palestiinalaiselle lastensuojelujärjestölle DCI-P:lle Israelin julistettua sen olevan yksi kuudesta terrorismin tukemisesta syytetystä palestiinalaisjärjestöstä.

Israelissa ovat jo kauan olleet vallassa oikeistolaiset, äärioikeistolaiset ja äärikansallismieliset puolueet. Valtioideologian tavoitteena on saada haltuun mahdollisimman suuri osa miehitetyistä alueista mahdollisimman pienellä määrällä palestiinalaisia. Tätä tavoitetta ajetaan rakentamalla siirtokuntia, tuhoamalla palestiinalaisten koteja ja omaisuutta ja tekemällä heidän elämänsä mahdollisimman tukalaksi. Samaan aikaan julistuksen kanssa Israelin hallitus ilmoitti päätöksestä rakentaa tuhansia uusia siirtokuntakoteja Länsirannalle.

Israelin taktiikkaan on jo kauan kuulunut sen toimintaa arvostelevien ja miehityksen laittomuuksia paljastavien toimijoiden leimaaminen antisemitistisiksi ja terrorismin tukijoiksi.

Tämänkertainen julistus ei ole ensimmäinen laatuaan. Liitteenä olevassa dokumentissa on Euroopan unionin ja Euroopan valtioiden edustajien julistusta koskevia lausuntoja, joissa todetaan, että minkään aikaisempien vastaavanlaatuisten syytösten ei ole voitu havaita pitävän paikkaansa (2021-10-28 EU and European govts – ‘to date no evidence substantiating Israeli allegations’.docx)

Israelin julistus on nostattanut laajaa vastarintaa ympäri maailmaa ihmisoikeusjärjestöjen ja poliitikkojen keskuudessa. Ohessa on 242 järjestön allekirjoittama vetoomus Palestiinan kansalaisyhteiskunnan piirissä tehtävän humanitaarisen työn turvaamiseksi ja Israelin palestiinalaisten ja kansainvälisten ihmisoikeus- ja avustusjärjestöjen vastaisten hyökkäysten torjumiseksi (FINAL International Community Must Support and Protect Palestinian Civil Society.docx). Ohessa on myös suomalaisten kansanedustajien julkilausuma, jossa he ilmaisevat täyden tukensa palestiinalaisille järjestöille ja vaativat Suomen hallitusta ja EU:ta tuomitsemaan Israelin kampanjan ihmisoikeusjärjestöjen tukahduttamiseksi (Statement_27-10-2021.pdf).

Human Rights Watch ja Amnesty International, jotka molemmat ovat läheisessä yhteistyössä useiden syytetyistä järjestöistä kanssa, tuomitsevat Israelin hallituksen päätöksen tyrmistyttävänä ja epäoikeudenmukaisena hyökkäyksenä ihmisoikeusliikettä vastaan. YK:n ihmisoikeuskomissaari ja ihmisoikeusasiantuntijat tuomitsevat päätöksen ja vaativat sen perumista. Amerikkalainen kongressiedustaja Betty McCallum sanoo lausunnossaan tukevansa ja luottavansa DCI-P:hen ja kehottaa Yhdysvaltain edustajainhuonetta tuomitsemaan Israelin sortavan päätöksen.

On hyvin surullista ja vaarallista, jos tällaisten poliittis-ideologisten kampanjoiden tuloksena onnistutaan lamaannuttamaan hätää kärsivien ihmisten auttaminen ja murentamaan heidän laittoman miehityksen ikeestä vapautumiseensa ja kansainvälisen oikeuden toteutumiseen pyrkivän toiminnan edellytyksiä. Tällaiset onnistumiset vain innostavat Israelia kiihdyttämään hyökkäyksiään entistä häikäilemättömämmin.

Mielestämme ennen tällaista päätöstä olisi vähintään saatava todisteet siitä, että esitetyt syytökset pitävät paikkansa. Vetoamme Suomen Lähetysseuraan, jonka toimintaa olemme tottuneet arvostamaan, että se vielä harkitsi päätöstään eikä katkaisisi yhteistyötä pelkkien väitteiden perusteella.

Arabikansojen ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail