Kehitysyhteistyö

Kuvassa Syyriasta paenneiden palestinalaisperheiden lapsia
Kuvassa Syyriasta paenneiden palestinalaisperheiden lapsia

Arabikansojen ystävyysseura on mukana tukemassa työtä  perheneuvoloissa jotka sijaitsivat Libanonin kahdessa pohjoisimmassa pakolaisleireissä, lähellä Tripolin kaupunkia. Perheneuvoloiden palvelut lapsille ja heidän perheilleen ovat uraauurtavaa mielenterveystyötä. Lapset ovat Libanonin palestiinalaisia, Syyriasta paenneita palestiinalaisia, libanonilaisia ja syyrialaisia. Hanke sai Ulkoministeriön hankerahoitusta vuosina 2014-2020.

5. Diabeetikkolasten äitien ruokaoppitunti (3)
Kuva diabeetikkolasten äitien ruokaoppitunnilta

AKYSin hankkeella tuettiin aiemmin Betlehemin diabeetikkojen omahoidon oppimista, johon AKYS sai 9 vuoden ajan ulkoministeriön rahoitusta. UM- rahoituksen loputtua AKYS vaihtoi tuen kohteeksi kahden vahvan naisen: Suomessakin 2014 vierailleen Amal Hadwehin sekä AKYSin rahoituksella palkatun osa-aikaisen sosiaalityöntekijän Jamila Al-Shamin vetämän Amjaad-järjestön. Amjaad huolehtii diabeetikoista, muista vaikeasti sairaista sekä Betlehemissä sijaitsevien pakolaisleirien köyhistä asukkaista.

Lisätietoa kehitysyhteistyöstä: