Raportteja miehitetyiltä alueilta

YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden humanitääristen oikeuksien erikoistarkkailijan raporteissa käsitellään alueiden ihmisoikeustilannetta. Humanitaarinen tilanne miehitetyilla alueilla on pahentunut tasaisesti pääasiassa kansainvälisen lain karkeiden loukkausten seurauksena, joihin kuuluvat rodullinen segregaatio ja alistaminen miehittäjävallan toimesta. 9.7.2023 julkaistussa raportissa A/HRC/53/59 keskitytään palestiinalaisten laajamittaiseen vapauden riistoon (Law for Palestine laatima tiivistelmä). 21.9.2022 julkaistu raporti A/77/356 keskittyy erityisesti palestiinalaisiin kohdistettujen sortotoimien ja palestiinalaisten toteutumatta jääneeseen itsemääräämisoikeuteen liittyvään lainopilliseen analyysiin. Suosituksissaan erikoisraportoija esittää valtioille paradigman muutosta Lähi-idän politiikassaan ja muun muassa turvautumista tarvittaessa YK:n peruskirjan suomiin diplomaattisiin, taloudellisiin ja poliittisiin toimiin, jos Israel jättää noudattamatta velvoitteitaan (suomenkielinen tiivistelmä).

Amnesty Internationalin vuosiraportin mukaan palestiinalaisten laittomat tapot, mielivaltaiset pidätykset ja kidutus vallitsevat miehitetyillä alueilla yleisinä ja rankaisematta. Siirtokunten laajentaminen jatkuu, palestiinalaisten liikkumista rajoitetaan entistä tiukemmin ja siirtokuntalaisten hyökkäykset palestiinalaisia vastaan jatkuvat esteittä.

YK humanitääristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) humanitäärinen karttakirja Länsirannalta ja Gazasta.

YK:n raportin mukaan Israelin siirtokunnat rikkovat palestiinalaisten ihmisoikeuksia tarkoituksena ajaa heidät pois maasta (International Fact-Finding Mission on Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory). Yli 60 prosenttia Länsirannasta on Israelin täydessä kontrollissa olevaa C-aluetta, jolla asuvien palestiinalaisten asema on kaikkein vaikein (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory: Area C of the West Bank: Key Humanitarian Concerns). Israel jatkaa perheiden ja yhdyskuntien tuhoamista hävittämällä näiden koteja, infrastruktuuria ja peruselinkeinoja Itä-Jerusalemissa ja Länsirannan C-alueella. Tämä vaikuttaa erityisen tuhoisasti lapsiin ja johtaa elinolojen huonontumiseen, lisääntyvään köyhyyteen pitkäaikaiseen turvattomuuteen sekä estää peruspalveluiden, kuten terveydenhoidon, koulutuksen, veden ja viemäröinnin saannin (UNRW:n raportti: Demolition Watch, EU:n lähettiläiden raportti Jerusalemista: EU Heads of Mission Report on Jerusalem March 2014, EU Heads of Mission Annual Report on East Jerusalem). Israelilaisen raportin mukaan Maailman sionistijärjestö jakaa C-alueella palestiinalaisten omistamia maita siirtokunnille: Haaretz-lehden artikkeli. 20 vuotta voimassa ollut Oslon sopimus on osoittautunut palestiinalaisill katastrofiksi: Middle East Monitor conference.

Kansainvälisen lain mukaan miehittäjä on vastuussa miehittämiensä alueiden asukkaiden hyvinvoinnista ja se velvoittaa miehittäjää hallinnoimaan alueiden luonnonvaroja niin, että ne eivät vahingoitu eivätkä vähene, eikä miehittäjä saa käyttää niitä miehitysvallan omien asukkaiden tai talouden hyödyksi. Al-Haq-järjestön raportissa selvitetään, kuinka Israel rikkoo avoimesti lain asettamia velvoitteitaan Kuolleen meren alueella Pillage of the Dead Sea: Israel’s Unlawful Exploitation of Natural Resources in the Occupied Palestinian Territory 

Vuoden 2000 ja Israelin vuonna 2008 Gazaan tekemän hyökkäyksen välisenä aikana surmattiin B’Tselemin varmennettujen tilastojen mukaan 4835 palestiinalaista Israelin armeijan ja siirtokunatalalisten toimesta. Samana aikana palesiinlaiset surmasivat 492 israelilaista. 2008 Gazan hyökkäyksessä kuoli 1398 palestiinalaista ja 4 israelilaista. 2008 ja 2014 Gazan hyökkäysten välisenä aikana kuolin 682 palestiinalaista ja 21 israelilaista. 2014 Gazan hyökkäyksessä kuoli 1787 palestiinalaista ja 68 israelilaista. Tappaminen Länsirannalla ja Gazalla jatkuu edelleen. Vuoden 2000 jälkeen Israel on murhannut keskimäärin joka kolmas päivä yhden palestiinalaislapsen (Middle East Monitor)  Vuoden 2000 jälkeen Israelin joukot ovat surmanneet yli 1500 ja haavoittaneet noin 6000 palestiinalaista lasta (Minister: Over 1,500 Palestinian children killed since 2000).

Israel rikkoo kansainvälisiä lakeja pitämällä vangittuina miehitettyjen alueiden palestiinalaisia mielivaltaisesti ja kohtelemalla heitä epäinhimillisesti. Yli 700 000 palestiinalaista on ollut Israelin vankiloissa, suuri osa ilman syytteitä ja oikeudenkäyntejä (UFree: Palestinian Political Prisoners’ Day (17th April) marked by deteriorating conditions and Israeli violations). Kertomuksia palestiinalaisten kokemuksista Israelin vankilajärjestelmässä: Freedom Denied.

YK:n miehitetyjen palestiinalaisalueiden humanitääristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) humanitäärisestä tilanteesta palestiinalaisalueilla Fragmented lives, Humanitarian Overview 2013 (pdf).

YK:n erityistarkkailijan Richard Falkin viimeisessä raportissa todetaan Israelin pitkittyneen miehityksen ja Itä-Jerusalemin etnisen puhdistuksen rikkovan palestiinalaisten oikeuksia. ”On silminnähtävää, että pitkittämällä miehitystä, harjoittamalla apartheidin ja segregaation kaltaista politiikkaa, jatkamalla siirtokuntien laajentamista ja muurin rakentamista, mitkä oletettavasti johtavat miehitetyn Palestiinan alueen osien tosiasialliseen liittämiseen, Israel kieltää Palestiinan kansan itsemääräämisoikeuden.” YK:n jäsenvaltioiden tulisi harkita tuontikiellon määräämistä siirtokuntatuotteille. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967)

Polttoaineen puutteen johdosta Gazan asukkaat jäävät ilman peruspalveluja. Jätteitä ei voida kuljettaa eikä käsitellä, mistä aiheutuu vakavia terveys- ja ympäristöriskejä. Länsirannalla siirtokuntatoimet ovat keskeisiä inhimillisen kärsimyksen aiheuttajia. Vuonna 2013 siirtokuntarakentaminen lisääntyi 124 prosentilla vuoteen 2012 verrattuna (OCHA: Humanitarian Bulletin, March 2014). Gazan ja Länsirannan eristäminen ja Israelin asettaman kulkurajoitukset pakottavat tuhansien perheiden jäsenet ja aviopuolisot elämään erillään toisistaan Hamoked & B´Tselem: So near and yet so far: Implications of Israeli-Imposed Seclusion of Gaza Strip on Palestinians’ Right to Family Life Ihmisoikeusjärjestö Euro-Mid Observer for Human Rights raportoi: Israel vainoaa jatkuvasti gazalaisia kalastajia; kutsu kansainväliseen toimintaan Israeli Authoritie’s Violations against the Palestinian Fishermen – Gaza Strip 

YK:n elokuussa 2010 julkaistun raportin mukaan Israel on yhä enenevässä määrässä ajan estänyt Gazan asukkaiden pääsyn viljelysmaille ja kalastusalueille. 35 prosenttia Gazan viljelysmaista ja 85 prosenttia merialueista, jotka Oslon sopimuksen mukaan kuuluvat palestiinalaisten käyttöön, on totaalisesti suljettu heiltä. Rajoitykset vaikuttavat suoraan 178000 ihmisen elämään ja ovat aiheuttaneet tuhansien työpaikkojen menetykset. Israel ei ole ilmoittanut gazalaisille alueiden rajoja, ja ampumiset ihmisten menon estämiseksi niille ovat aiheuttaneet monien kuoleman. Between the Fence and a Hard Place. The Humanitarian Impact of Israeli-Imposed Restrictions on Access to Land and Sea in the Gaza Strip
YK:n humanitaaristen asioiden Palestiinan toimiston muita raportteja Gazasta ja Läsnirannalta United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Occupied Palestinian Territory

2010 maaliskuun ja 2011 lokakuun välisenä aikana Gazassa on ammuttu 28 lasta, jotka ovat keränneet rakennusmateriaalia Gazan ja Israelin välisen rajan lähellä:Defense of Children International: Children on Gravel Gazan sodassa 2014 kuoli 547 lasta Israelin hyökkäyksissä. Yli tuhat vammautui pysyvästi.Monet lapset menettivät perheenjäseniään tai koko perheensä, ja kaikki ovat kokeneen väkivaltaa ja kuolemanpelkoa lähietäisyydeltä (Defense of Children International: Operation Protective Edge: A war waged on Gaza’s children).

Israelin miehittämättömät lennokit, joita Suomikin on aikeissa ostaa Israelista, tappoivat 2006-2011 825 ihmistä Gazassa. Suurin osa surmansa saaneista on sivullisia siviilejä Occupied Palestina: Israeli Drones Killed 825 in Gaza 2011 tammikuun ja joulukuun välisenä aikana Israel on tappanut 111 gazalaista, lähes kaksi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna YK:n raportti

Israelilaisen B’Tselemin tilastoja miehitetyillä alueilla ja Israelissa tapahtuneista surmista, vangitsemisista, rakennusten tuhoamisista ja muista laittomuuksista B’Tselem: Statistics