Kummitoiminta

Kummitoimintamme kautta autetaan kaikkein kaikkein heikoimmassa asemassa eläviä palestiinalaisperheitä Pohjois-Libanonin pakolaisleireillä. AKYS:n yhteistyökumppani Libanonissa on vuonna 1976 perustettu Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestö. BAS esittelee toimintaansa nettisivuillaan:  http://www.socialcare.org/portal/home/1/. Kummiksi voi ryhtyä pakolaislapselle tai vanhukselle. Lapselle on mahdollista ryhtyä oman valinnan mukaan joko perhekummiksi tai päiväkotikummiksi.  Kummiksi pääsee täyttämällä nettilomakkeen tai ottamalla yhteyttä kummivastaava Sirkku Kivistöön.  AKYS tiedottaa kummeille sähköpostitse, nettisivujen ja Facebook-sivujen välityksellä ajankohtaisista asioista. Lisätietoa myös raportista ”Mitä kummimaksut merkitsevät palestiinalaisperheille? Miten kummitukea käytetään?” AKYS-raportti 2/2017. AKYS:n kautta 49:lla lapsella on perhekummi, 31:lla lapsella päiväkotikummit sekä 19:lla vanhuksella vanhuskummikummit (26.3.2019)

Keräyslupa Poliisihallitukselta RA/2020/1032.

11393186_1638645309690281_2825161713153782420_n
Kummityttö Saidassa

Perhekummiksi pakolaislapselle

BAS:n sosiaalityöntekijät välittävät kummeja kipeästi avun tarpeessa oleville lapsille, joiden perheissä työttömyys ja/tai sairaudet vaikeuttavat selviytymistä.   Kummimaksu on 30€ kuukaudessa (360 €/v). Kummimaksusta perheen äiti käy kuukausittain nostamassa 20 dollaria lasten tarpeisiin. Osalla kummimaksusta järjestään harrastus- ja opintotoimintaa, johon lähes kaikki kummilapset osallistuvat.  Loput 5 % kummimaksusta käytetään sosiaalityöntekijän palkkauskustannuksiin.

IMG_8093_x
Toimintaa päiväkodissa

Päiväkotikummiksi pakolaislapselle

BAS-järjestöllä on seitsemässä Libanonin pakolaisleirissä lastentarhat. Vaikka vuosimaksu on pieni, 120 dollaria, kaikki perheet eivät pysty sitä maksamaan. Silloin kutsutaan avuksi päiväkotikummeja. AKYSin kautta 38 lapsella on kummit, jotka maksavat 15 €/kk (180 €/v). Osa heistä on säännöllisiä tukijoita ilman nimettyä kummilasta. Lastentarhassa lapsi saa leikkiä ystävien kanssa. Valmiudet koulun aloittamiseen vahvistuvat. Jos lapsen kehityksessä havaitaan ongelmia, lastentarha ohjaa lapsen perheneuvolaan. Lastentarha on myös Syyriasta Libanoniin paenneiden perheiden lapsia varten. Lastentarja palauttaa heidän turvallisuuden tunnettaan.

Vanhusten tanssiryhmä
Vanhusten tanssiryhmä

 Kummiksi  pakolaisvanhuksille

Vuonna 2014 AKYS aloitti valokuvaaja Mari Hokkasen aloitteesta vanhuskummitoiminnan, joka oli BAS-järjestölle uusi toimintamuoto. Vanhukset, joilla ei ole enää huolehtivia omaisia eikä tulonlähteitä, saavat kummeilta lievitystä tilanteeseensa. Vanhuskummimaksu on 30 € kuukaudessa (360 €/v), (aikaisemmat sopimukset 25 €/kk) jonka vanhus saa itselleen lyhentämättömänä. Vanhusten virkistystoimintaa järjestetään ylimääräisillä, satunnaisilla avustuksilla. Lue Maailman Kuvalehden artikkeli AKYSin vanhuskummitoiminnasta Wavelin leirillä Libanonissa.

Kaikilla kummitoiminnan muodoilla tuetaan myös perheistä ja vanhuksista huolehtivien sosiaalityöntekijöiden työtä. He kohtaavat usein erittäin vaikeita tilanteita perheissä. Sosiaalityöntekijöiden inhimillinen tuki perheille on keskeisen tärkeää. Tällä hetkellä yli tuhannella järjestön sosiaalityön piirissä olevalla lapsella on kummeja eri maissa. Heistä 47 % on poikia ja 54 % tyttöjä. Vuoden 2011 jälkeen BAS on järjestänyt kummeja myös Syyriasta Libanoniin paenneiden perheiden lapsille, kaikkiaan 105:lle lapselle. Päiväkotikummeja BAS:lla on kaikkiaan 274:lle lapselle, joista 88 on Syyriasta paenneita (poikia lastentarhoissa 51 %, tyttöjä 49 %). Vanhuskummitoiminnassa AKYS on uranuurtaja.

Lisätietoa kummitoiminnasta: