Kyllä, haluan kummiksi!

Kummitoiminta on osa Beit Atfal Assumoud -yhteistyöjärjestön sosiaalityötä vaikeassa tilanteessa elävien lasten ja vanhusten tueksi. Voit valita, haluatko 1) pitkäaikaiseksi lapsikummiksi 2) päiväkotikummiksi kolmen vuoden ajaksi tai 3) vanhuskummiksi. Voit myös koota ystäviäsi kummiryhmäksi jakamaan kummimaksua. Kummiksi pääset täyttämällä alla olevan lomakkeen tai sopimalla asiasta suoraan Sirkku Kivistön kanssa.

Etu- ja sukunimi

Sähköpostisoite

Postiosoite:

Puhelin

Haluan kummiksi
 lapselle 30€/kk päiväkotilapselle 15€/kk vanhukselle 25€/kk

Muut kummiryhmän jäsenet (nimet)

Lisätietoja (esim. lisäkysymyksiä, erityistoiveita)