Ainutlaatuinen vanhuskummitoiminta

Arabikansojen ystävyysseura (AKYS) tahtoo vanhuskummitoiminnallaan kunnioittaa palestiinalaisia vanhuksia, jotka elävät pakolaisleirien vaikeissa oloissa Libanonissa. AKYSin kautta Libanonin pekolaisleireissä elää 19 Palestiinassa syntynyttä kummivanhusta, 10 naista ja 9 miestä, joilla on kummit Suomesta. Heistä huolehtivien sosiaalityöntekijöiden mukaan vanhuksille on suuri ilonaihe, kun he tietävät että joku kaukaisessa Suomessa muistaa heitä.

Vanhusten tanssiryhmä

Vanhusten tanssiryhmä (kuva Kirsti Palonen)

Yhteistyöjärjestömme Beit Atfal Assumoud (BAS) pitää toimintaa ystävätoimintana, jolla tuetaan Palestiinassa syntyneitä vanhuksia ja helpotetaan heidän elämäänsä. Valokuvaaja Mari Hokkanen toi vanhuskummi -idean vierailtuaan Suomen Rauhanpuolustajien sponsoroimalla koulutusmatkalla Libanonissa 2012. BAS:in sosiaalityöntekijät tekevät esitykset kummin hakemisesta niille vanhuksille,joiden tilanteeseen tarvitaan lisätukea. Elokuussa 2016 jo seitsemällätoista Libanonissa elävällä palestiinalaisvanhuksella on kummit Suomessa.

Ensimmäiset kummivanhukset elävät Etelä-Libanonissa, Bourj el-Shemalin leirissä. AKYSillä on kummivanhuksia myös Baalbeckin leirissä, Koillis-Libanonissa. Myös Beirutin kahdessa leirissä on kummivanhuksia. Kaikki he ovat kotoisin Pohjois-Palestiinasta. Iältään he ovat 73-91 –vuotiaita. Useilla on huollettavanaan perheenjäseniä. Vaikka vanhuksilla on sairauksia ja suuria vaikeuksia arjessaan, heillä on myös elämäniloa ja sitkeyttä. Bourj el-Shemalin vanhusten kansantanssiryhmä (dabke-ryhmä) saa yhteisissä juhlissa raikuvimmat suosionosoitukset. He ovat perinteen ja jatkuvuuden ylläpitäjiä, heidän huumorinsa ja elämänviisautensa tasoittavat monia konfliktinalkuja.

Kummitoiminta vahvistaa vanhusten tärkeää asemaa pakolaisyhteisössä. Suomalaisille vanhuskummitoiminta merkitsee virikkeitä kehitysyhteistyölle ja muulle avustustoiminnalle. Vanhusten tarpeista kriisioloissa ja pitkittyneissä katastrofeissa ei ole riittävästi tietoa. Vanhusten kummit ovat etujoukkoa valistustyössä.

Valokuvaaja Mari Hokkanen kertoo Kirjasto 10_n tilaisuudessa vanhusten tapaamisesta Bour el-Shemali -pakolaisleirissä.

Valokuvaaja Mari Hokkanen kertoo Kirjasto 10:n tilaisuudessa vanhusten tapaamisesta Bour el-Shemali -pakolaisleirissä.

Vanhuskummitoiminnan käytännön järjestelyt: Vanhuskummi tekee AKYSin kanssa sopimuksen kahtena kappaleena. Kummi päättää, maksaako kerran kuukaudessa vai harvempina erinä (300 €/v). Samoin on hyvä ennen kummiksi ryhtymistä päättää, haluaako pitää kummivanhukseen yhteyttä henkilökohtaisesti. Myös pelkkä maksaminen on arvokas tuki, samoin kertalahjoitukset ilman sitoumusta tietyn vanhuksen kummiksi.Kirjeiden ja korttien lähettämistä varten on BAS:in osoite kummisopimuksessa. Postinkulku voi olla hidasta. Tavaroita ei saa tullimaksujen suuruuden takia lähettää. Vanhusten sosiaalityöntekijät auttavat viestien kääntämisessä ja toimittavat lähetykset perille.

AKYS lähettää kummiavustukset täysimääräisinä BAS-järjestölle. Vanhuksen sosiaalityöntekijä maksaa lahjoituksen kokonaisuudessaan vanhukselle vähentämättä toimintakuluja.

Kummimaksu on 25 euroa/kk (300 €/v), mutta tilille voi laittaa myös kertaluontoista tukea
Kummitili: Arabikansojen ystävyysseura, Danske Bank
FI20 8146 9710 0461 36, Viitenumero 2011
Keräyslupa Poliisihallitus RA/2018/1232

Tee kummisitoumus netissä tai  pyydä lisätietoja kummivastaava Sirkku Kivistöltä. Lue myös Anu Piipon artikkeli kummivanhusten tapaamisesta ”Liikuttavia kohtaamisia”, AKYS-tiedote 1/2015, s 13. Kuvassa on Etelä-Libanonin leirissä asuva kummivanhus Abou Reda.

värikuva_nettiresoluutio