Pohjois-Libanonin perheneuvoloiden kehittäminen

Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestöllä on kaikkiaan viisi perheneuvolaa eri puolilla Libanonia. Neuvolat tekevät uraauurtavaa lasten mielenterveystyötä. Arabikansojen ystävyysseura on mukana tukemassa työtä Libanonin kahdessa pohjoisimmassa pakolaisleireissä. Neuvolat sijaitsevat lähellä Tripolin kaupunkia. Hankkeelle on myönnetty ulkoministeriön hankerahoitusta vuosiksi 2017-2018. Viimeisin hankajakso oli 2019-2020. Hanke pohjautuu AKYSin pitkäaikaiseen kummitoimintaan ja kummituki lasketaan AKYSin omarahoitusosuudeksi.  Lisäksi vapaaehtoistyö arvotetaan ja tehdyt vapaaehtoistyötunnit merkitään kirjanpitoon.

BAS_tunnus_IMG_9345
Beit Atfal Assumoud Tutustu osoitteessa www.socialcare.org

Hankkeen avulla tuetuissa Beddawin ja Nahr El-Baredin perheneuvoloissa työskentelee psykiatrien johtamat moniammatilliset tiimit (psykiatri, psykologi, psykomotorinen terapeutti, puheterapeutti ja sosiaalityöntekijät) ja toiminnan avulla turvataan vuosittain yhteensä noin 300-400 uuden hoitosuhteen alku sekä ylläpidetään 600-800 aikaisemmin alkanutta hoitosuhdetta. Lapset ovat Libanonin palestiinalaisia, Syyriasta paenneita palestiinalaisia, libanonilaisia ja syyrialaisia. Osa lapsista on monivammaisia ja tarvitsee erityiskoulutusta tai -kuntoutusta. Neuvolat pitävät lasten kuntoutuksen langat käsissään.

Nahr el-Baredin keskuksessa on perheneuvolan lisäksi päiväkoti-, tukiopetus- ja harrastustoimintaa, hammasklinikka, sosiaalityön yksikkö ja jalkapallokerho.
Nahr el-Baredin keskuksessa on perheneuvolan lisäksi päiväkoti-, tukiopetus- ja harrastustoimintaa, hammasklinikka, sosiaalityön yksikkö ja jalkapallokerho.

Hankkeen kautta pyritään paitsi lisäämään avunsaantimahdollisuuksia mielenterveys-, käyttäytymis- ja kehityshäiriöistä kärsiville lapsille, myös normalisoimaan mielenterveysongelmiin suhtautumista. Perheiden osallistumista lasten ja koko yhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä tuetaan osallistavan ja kokonaisvaltaisen työtavan avulla. Samalla edistetään yhteisöpohjaisen mielenterveystyön toteutumista, jotta mielenterveyspalvelut mahdollistettaisiin laajalle hyödynsaajaryhmälle.

Tutustu tästä hankkeen arviointiin ja taustaan tarkemmin:
lähtötilanteen kuvaus Baseline Evaluation Report
keskivaiheen arviointi Midterm Evaluation Report 

Hanke: Lasten mielenterveys- ja erityispalveluiden kehittäminen kriisioloissa Libanonissa: Pohjoinen.

Lisätietoja hankkeesta Sirkku Kivistö ja Marja Winter

Beddawin perheneuvolan tiimi 25.11.2015, vasemmalta psykiatri Rita, sosiaalityöntekijä Dalal, psykologi Layal, sosiaalityöntekijä Sonja ja puheterapeutti Edit.
Beddawin perheneuvolan tiimi 25.11.2015, vasemmalta psykiatri Rita, sosiaalityöntekijä Dalal, psykologi Layal, sosiaalityöntekijä Sonja ja puheterapeutti Edit.