Ei EU:n ja Israelin assosiaationeuvostolle

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Vuonna 2013 EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston korkean tason tapaamiset lopetettiin Israelin siirtokuntapolitiikan luomien poliittisten jännitteiden vuoksi.

Nyt, kun Israel on Arabiemiraattien kanssa tekemänsä sopimuksen yhteydessä ilmoittanut lykkäävänsä suunniteltuja Länsirannan alueliitoksia, EU:n ulkoasiainhallinnossa ja joidenkin EU-maiden ulkoministereiden taholla on pyritty käynnistämään assosiaationeuvoston tapaamiset (ks. raportti israelilaisessa Haaretz-lehdessä). Perusteena on esitetty muun muassa, että nostamalla EU:n ja Israelin suhteet uudelle tasolle Israel voitaisiin houkutella luopumaan alueliitoksista.

Israelin toiminta miehitetyillä alueilla ei kuitenkaan ole muuttunut, ainakaan parempaan suuntaan. Kansainvälisen lain vastainen miehitys, palestiinalaisten oikeuksien ja vapauksien epääminen, asumusten tuhoamiset ja pakkosiirrot, luonnonvarojen ja maiden anastaminen, siirtokuntalaisten väkivalta, mielivaltaiset pidätykset, ylimitoitetun sotilaallisen voiman käyttö, Gazan väestön kollektiivinen rankaiseminen ja muut ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain vastaiset rikokset jatkuvat.

Mielestämme logiikka, että jatkuvasti ihmisoikeuksia rikkovaa toimijaa, joka uhkaa vielä suuremmilla rikkomuksilla, palkitaan siitä, että se luopuisi näistä uhkauksistaan, on tyrmistyttävää ja moraalitonta. Tällaiset käännökset eivät mitenkään edesauta hyväksyttävän ratkaisun saamista alueella, vaan päinvastoin. Muistutamme myös EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen demokratia- ja ihmisoikeuspykälistä, joiden noudattaminen päinvastoin edellyttäisi koko sopimuksen jäädyttämistä.

Tapaamisten aloittaminen edellyttää kaikkien EU-maiden hyväksymistä. Vetoamme Suomen ulkopoliittiseen johtoon, että Suomi vastustaisi suhteiden tason nostamista. Pyydämme myös saada kuulla Suomen ratkaisusta tässä asiassa.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Gazan katastrofi estettävä

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Israelin miehittämillä alueilla toimivat ihmisoikeusjärjestöt raportoivat Gazan humanitaarisen tilanteen kärjistymisestä entisestään siellä leviävän Korona-pandemian, Israelin saarron tiukentamisen ja Israelin taas aloittamien pommitusten johdosta.1 Oloissa, missä pienelle alueelle ahdettujen kahden miljoonan ihmisen on mahdotonta pitää turvavälejä, polttoaineen jakelun estämisen johdosta ei ole sähköä eikä puhdasta vettä saatavilla eivätkä ihmiset pysty huolehtimaan hygieniasta eivätkä sairaalat toimia, ennen näkemätön inhimillinen katastrofi on kehkeytymässä.

Yhtyen palestiinalaisten kansalaisjärjestöjen hätähuuotoon2 Gazaa uhkaavan katastrofin välttämiseksi pyydämme Teitä olemaan yhteydessä Israelin hallitukseen, EU:n johtoon ja kolleegoihinne ja muistuttamaan Israelia vastuustaan miehittämänsä väestön hyvinvoinnista ja vaatimaan sitä lopettamaan kansainvälisen lain vastainen kollektiivinen rangaistus, ja sallimaan Gazan asukkaiden perustarpeiden edellyttämien tarvikkeiden kulku.

Kunnioittaen,
Ilona Junka
puheenjohtaja, Arabikansojen ystävyysseura ry

Facebooktwitterpinterestmail

Auta palestiinalaisia lapsiperheitä Beirutissa

Kuva: Beit Atfal Assumoudin solidaarisuuskuva räjähdyskatastrofin jälkeen.

Palestiinalaisen Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön sosiaalityöntekijät auttavat Beirutin kolmen pakolaisleirin lapsia ja heidän perheitään, joiden tilanne on viimeisen vuoden mittaan kiristymistään kiristynyt Libanonin talouskriisin, pandemian ja räjähdyskatastrofin seurauksena.

Kiitos Beirut-keräykseen lahjoittaneille!
Syyskuun lopussa lähetettiin kertynyt avustus 1220 €.

www.akys.fi ja facebook https://www.facebook.com/akystiedotus,
Keskusteluryhmä Arabikansojen ystävyysseura  https://www.facebook.com/groups/386186418097/

 

Facebooktwitterpinterestmail

EU:n toimittava Trumpin/Netanjahun suunnitelman torjumiseksi

Akys toimitti 16.6.2020 mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin. Lehti jätti kuitenkin vanhaan tapaan AKYSin kirjoituksen julkaisematta.


EU:n toimittava Trumpin/Netanjahun suunnitelman torjumiseksi

Israelissa tähän saakka lähinnä vain uskonkiihkoisimman vähemmistön toiveissa ollut miehitetyn Länsirannan siirtokuntien liittäminen osaksi Israelin valtiota muuttui yhtäkkiä valtavirraksi Likud-puolueen johtajan Netanjahun otettua hallituskumppaninsa Gantzin kanssa liitossuunnitelma hallitusohjelmansa keskeiseksi osaksi. Suunnitelmaa on epäilemättä rohkaissut Trumpin “rauhansuunnitelma”, jossa siirtokunnat, koko Jerusalem ja Jordan-joen laakso liitettäisiin Israeliin ja “palestiinalaisvaltio” muodostuisi jäljelle jäävistä Israelin kokonaan ympäröimistä ja kontrolloimista erillisistä maakaistaleista.

Näitä molempia suunnitelmia yhdistää laatijoidensa keinoja kaihtamaton pyrkimys pysyä vallassa ja niiden opportunistinen tarkoitus toimia heidän kannattajakuntansa houkuttimena. Toinen yhdistävä tekijä on niiden syvä ristiriita kansainvälisen lain ja Lähi-idän rauhanpyrkimysten kanssa.

Miehitys ja alueliitokset rikkovat oikeutta itsemääräämiseen, määräystä miehityksen väliaikaisuudesta, kieltoja ottaa alueita väkivallalla, siirtää miehitysvallan väestöä miehitetylle alueelle, käyttää niiden luonnonvaroja ja tuhota miehitetyn omaisuutta, miehittäjän velvollisuutta suojella miehitettyjen henkeä ja hyvinvointia sekä lukuisia YK:n päätöksiä koskien palestiinalaisten oikeuksia ja Israelin velvollisuutta vetäytyä alueilta.

Suunnitelmien toteutuminen huonontaisi palestiinalaisten asemaa ja oikeuksia entisestään, vahvistaisi väkivaltaa kansainvälisten forumien ja lakien vaihtoehtona, johtaisi välttämättömyyteen väkivallan lisäämiselle Israelin taholta ja olisi tuhoisaa paitsi Lähi-idän rauhalle, myös Israelin itsensä demokratialle.

Mitä tekevät EU ja Suomi? Tähän mennessä ainoa näkyvä reaktio on ollut EU:n ulkoasiain korkean edustajan Borrellin lausunto, jonka mukaan alueliitokset “eivät jäisi seurauksitta”. Suomen ulkoministerin vastauksessa asiaa koskevaan eduskuntakyselyyn liitos tulee estää “käymällä asiasta vuoropuhelua”.

Tällaiset lausunnot ovat johdonmukaista jatkoa EU:n toimettomuudelle, jossa retoriikan tasolla miehitys ja siirtokunnat tuomitaan, mutta asiain tilaa muuttavat toimet, kuten Palestiinan valtion tunnustaminen ja siirtokuntien kanssa tehtävän kaupan estäminen, puuttuvat kokonaan. EU:lla on kolmantena osapuolena lain mukainen velvollisuus olla mitenkään avustamatta laittoman tilanteen ylläpitämistä.

EU on tehnyt kosmeettisia rajoituksia kieltämällä siirtokuntien tuotteilta suosituimmuuskohtelun, mutta tällä ei ole merkitystä, koska tuotteilla on edelleen pääsy markkinoille ja alkuperää voidaan häivyttää. Ainoa kansainvälistä lakia kunnioittava ratkaisu olisi estää kauppa kaikkien laittomien siirtokuntien kanssa kokonaan, olivatpa ne Israelin miehittämällä Länsirannalla tai Marokon miehittämässä Länsi-Saharassa. Venäjän miehitettyä Krimin talousrajoitteet saatiin kyllä pikavauhdilla aikaan.

Toiminnallaan EU on koko ajan tehnyt Israelille ymmärrettäväksi, että tosiasiassa esteitä miehitykselle ja alueiden anastamiselle ei ole. Trumpin ja Netanjahun suunnitelman toteudeuttuakin EU tuomitsisi tapahtuneen, mutta vähitellen sopeutuisi tilanteeseen ja kauppa jatkuisi entiseen tapaan, irvokkaimmillaan laajennettunua entisillä siirtokunnilla.

Ovatko Trumpin pelko ja kaupan sujuvuus todella niin isoja asioita, että kansainvälinen laki ja rauhakin voidaan uhrata maailman viimeisen avoimen kolonialismin edessä?

Ilona Junka
Puheenjohtaja, Arabikansojen ystävyysseura ry

Facebooktwitterpinterestmail

Toimintakertomus 2019

Arabikansojen ystävyysseura ry:n (AKYS) toimintakertomus 2019

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen ja arabimaiden kansalaisten ystävällisiä suhteita, puolustaa arabimaiden kansojen oikeutta elää rauhassa, tukea niiden vapauksien ja oikeuksien toteutumista sekä näiden maiden yhteiskunnallista kehitystä ja järjestää toimintaa näiden tavoitteiden puolesta.

Lähi-idässä levottomuudet ja kärsimykset jatkuvat

Syyrian tilanne mutkistui Turkin aloitettua “suojavyöhykkeen” luomisen Syyrian puolelle kurdien hallussa olleille alueille ja Trumpin vedettyä joukot alueelta. Tämä ja Syyrian hallinnon Venäjän tuella aloittamat pommitukset viimeisten kapinallisalueiden valtaamiseksi ovat käynnistäneet uuden pakolaisaallon, missä sadat tuhannet ihmiset pyrkivät epätoivoisesti hakemaan turvaa ja joutuvat elämään epäinhimillisissä oloissa. Kansainvälinen yhteisö seuraa tilannetta toimettomana.
Jatka lukemista ”Toimintakertomus 2019”

Facebooktwitterpinterestmail

Toimintasuunnitelma 2020

AKYSin toimintasuunnitelma 2020

Arabikansojen ystävyysseura jatkaa ja voimistaa työtä rauhan saavuttamiseksi Lähi-itään ja palestiinalaisten oikeuksien turvaamiseksi. Tähän pyritään muun muassa seuraavin tavoin:

  1. Osallistutaan aktiivisesti rauhantyöhön yhteistyössä muiden rauhanasiaa ajavien järjestöjen kanssa niin Helsingissä, Tampereella, Oulussa kuin muuallakin. Jatketaan Palestiina-yhteistyötä mahdollisimman laajasti Palestiina-solidaarisuusjärjestöjen kesken. Pyritään vahvistamaan Suomessa kaikille kuuluvien, loukkaamattomien ihmisoikeuksien kunnioitusta jakamalla oikeaa tietoa pakolaisuuden syistä ja Lähi-idästä kotoisin olevien turvapaikanhakijoiden kotimaiden olosuhteista.
  2. Jatketaan kummitoimintaa ja tarjotaan yhä uusille kummeille mahdollisuutta tulla solidaarisuustyöhön. AKYSin kummitoiminnan vastuuhenkilö auttaa kummeja pitämään yhteyttä Jatka lukemista ”Toimintasuunnitelma 2020”
Facebooktwitterpinterestmail

Gazassa AKYS auttaa PMRS-Gazan lääkinnällistä ensiaputyötä

Kuva1_Gaza
Ensiapulaukkuja tarvitaan Gazan rajalla. AKYSin logolla varustettuja laukkuja kentällä.

Loreina Tarazi, Palestinian Medical Relief Society PMRS-GAZAn yhteyshenkilömme kirjoitti huhtikuussa 2018 Gazan tilanteesta hälyttäviä asioita. Sen jälkeen tilanne on jatkuvasti heikentynyt.
Loreinan kuvaus:

”Tilanne Gazan kaistaleella on huonontumassa vakavasti. Tämä koskee elämän kaikkia osa-alueita, taloutta, terveyttä, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikkumisen vapautta. Gaza on romahduksen partaalla. Ruokaturvan taso laskenut noin 50 prosenttiin. Työttömyysaste on 46 %, yli neljännesmiljoona ihmistä on ilman työtä ja 80 % asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella.

Jatka lukemista ”Gazassa AKYS auttaa PMRS-Gazan lääkinnällistä ensiaputyötä”

Facebooktwitterpinterestmail

Ei EU-rahoja kansainvälista lakia rikkoneille israelilaisille aseyhtiöille

AKYS on toimittanut 16.12.2019 hallitukselle ECCP:n kampanjaan liittyvän vetoomuksen
_______________________________________________________________________

Arvoisa ministeri / puolueen puheenjohtaja

Kirjoitan teille järjestömme, Arabikansojen ystävyysseuran, puolesta kiinnittäksenne huomiotanne EU:n uuteen Horisontti Eurooppa tutkimuksen ja innovoinnin kehitysohjelmaan.

Sopimuksesta käydään tällä hetkellä keskusteluja EU-maiden kesken. Tässä yhteydessä haluamme esittää huolemme EU:n veronmaksajien rahojen käytöstä myöntämällä rahoitustukea sellaisille toimijoille, jotka syyllistyvät kansainvälisen lain loukkauksiin.

EU on rahoittanut monen vuoden ajan turvallisuus- ja puolustusteollisuuden tutkimustoimintaa. Veronmaksajien rahaa on kanavoitu aseteollisuusyrityksille, niiden joukossa israelilaisille yhtiöille, tutkimustukena, jonka tulosten on luvattu menevät pelkästään siviilikäyttöön. Yksi väylä, jonka kautta ase- ja sotilasteknologiayritykset ovat päässeet käsiksi EU-tukeen, on nykyinen Horisontti 2020 -tutkimus- ja kehitysohjelma. Siinä on mukana useita isralilaisia aseteollisuusyrityksiä, joita on syytetty sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Vaikka EU:n mukaan tutkimustuki on mennyt vain siviilisovelluksiin tähtääviin projekteihin, monet näistä projekteista ovat luonteeltaan kaksoiskäyttöisiä ja palvelevat myös sotilaallisia tarkoituksia. EU on jättänyt ottamatta huomioon yritysten karkeita rikkomuksia sekä veronmaksajien rahojen avulla kehitettyjen teknologioiden alkuperää ja mahdollista sotilaskäyttöä, ja on näin rikkonut omia sääntöjään ja määräyksiään vastaan.

Tietomme mukaan kysymystä kaksoiskäyttöteknologioiden kehittämisestä ja israelilaisten aseteollisuusyritysten osallistumisesta ei ole käsitelty myöskään uudessa Horisontti Eurooppa -ohjelmassa. Haluamme kiinnittää huomiotanne liitteenä olevaan tuoreeseen selvitykseen, jossa on analysoitu ja koottu yhteen tapoja, joilla EU kanavoi eurooppalaisten veronmaksajien rahoja sellaisille israelilaisille toimijoille, joita on syytetty sotarikoksista ja kansainvälisen lain rikkomisesta. Selvitys löytyy myös osoitteesta http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2019/12/ECCP-2019.pdf

Toivomme teidän selvittävän mahdollisuuksia tehdä Horisontti Eurooppa-ohjelmaan sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat karkeisiin kansainvälisen lain ja ihmisoikeusluokkauksiin syyllistyneiden toimijoiden sulkemisen ohjelman ulkopuolelle. Toivomme lisäksi keskustelua maamme kannasta Horisontti Eurooppa-ohjelmaan ja veronmaksajien rahojen käyttämisestä kaksoiskäyttöteknologioiden kehittämiseen.

Voimme mielellämme jatkaa keskustelua asiasta kanssanne ja toimittaa teille lisätietoja.

Kunnioittaen,

Ilona Junka, puheenjohtaja
Arabikansojen ystävyysseura ry

Facebooktwitterpinterestmail