Suomen tuettava Etelä-Afrikan oikeusjuttua Israelia vastaan kansanmurhasta Gazassa

Arabikansojen ystävyyseura on lähettänyt 5.1.2024 vetoomuksen Suomen YK-edustustolle ja ulkoministerille

Suurlähettiläs Elina Kalkku

Pyydämme teitä välittömästi vetoamaan maamme puolesta YK:n kansanmurhasopimukseen Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ) Israelin joukkotuhonnan ja kansanmurhan pysäyttämiseksi Gazassa. Etelä-Afrikka käynnisti jo 29. joulukuuta oikeustapauksen, mikä antaa maallemme mahdollisuuden seurata sen esimerkkiä.

Yli 22 000 kuollutta, 51 000 haavoittunutta, 1,9 miljoonaa paennut kotiseudultaan.

Kansanmurhasopimuksen sopimuspuolet ovat velvollisia toimimaan kansanmurhan estämiseksi. Tämän vuoksi toimenpiteiden on oltava välittömiä. Rikostuomioistuimelle Etelä-Afrikan Israelin vastaisen oikeustapauksen tueksi esitetty väliintulo on yksi tapa varmistaa, että kaikki kansanmurhatoimet lopetetaan ja niistä vastuussa olevat saatetaan vastuuseen.

Israelin Gazaan kohdistama kollektiivinen rangaistus, siviilien säälimätön pommittaminen, veden, ruoan, lääkkeiden ja polttoaineen saannin estäminen piiritetyltä väestöltä tekee elinolosuhteet mahdottomiksi ja täyttää kansanmurharikoksen tunnusmerkit.

Pyydämme teitä esittämään välittömästi väliintulojulistuksen Etelä-Afrikan Israelin vastaisen oikeustapauksen tueksi kansainvälisessä tuomioistuimessa tappamisen lopettamiseksi Palestiinassa.

Tässä on esimerkki Malediivien väliintulojulistuksesta Myanmarin tapauksessa. On olemassa myös monia muita esimerkkejä.

Liitteenä on myös Palestiinan apartheidin vastaisen koordinointikomitean (PAACC) vetoomus.

Parhain terveisin,
Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Suomen äänestettävä Gazan tulitauon puolesta YK:n hätäistunnossa

AKYSin kirje 11.12.2023

Arvoisa ulkoministeri Elina Valtonen

YK:n turvallisuusneuvosto ei Yhdysvaltain veton vuoksi kyennyt saamaan aikaan sitovaa päätöstä, joka vaatisi välitöntä ja kestävää tulitaukoa Gazaan. Tämä tapahtui pääsihteeri Antonio Guterresin ponnisteluista huolimatta. Hän vaati päätöslauselmaan 99 perustuvaa erityismenettelyä Gazan tilanteen vakavuuden vuoksi. Viimeisin OCHA:n -raportti Gazasta on liitteenä.

Tämän vuoksi Egypti ja Mauritania ovat pyytäneet YK:n yleiskokouksen hätäkokousta vetoamalla päätöslauselmaan 377. Tämä Uniting for Peace -päätöslauselma (liitteenä) antaa yleiskokoukselle valtuudet täyttää velvollisuutensa palauttaa kansainvälinen rauha ja turvallisuus, jos turvallisuusneuvosto ei tee sitä yksimielisyyden puuttumisen vuoksi.

Välittömän tulitauon täytäntöön paneminen on ehdottoman tärkeää, koska vaarana on täysimittainen kansanmurha ja etninen puhdistus Gazassa ja koko Palestiinassa sekä vihollisuuksien leviäminen koko alueelle. Sen aikaansaaminen on kriittistä myös Yhdistyneiden Kansakuntien ja koko ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseen perustuvan rauhan- ja turvallisuusjärjestelmän uskottavuudelle.

Suomen kansalaisina vetoamme teihin, että maamme äänestäisi tämän päätöslauselman puolesta yleiskokouksen hätäistunnossa.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Kirje ulkoministerille Israelin/Palestiinan hätätilanteen johdosta

AKYS on allekirjoittanut kolmen järjestön kirjeen ulkoministeri Elina Valtoselle. Kirjeessä vaaditaan Suomea vaikuttamaan Israelin hyökkäyksen lopettamiseksi, välittömän tulitauon saamiseksi, palestiinalaisten siviilien suojelemiseksi ja humanitaarisen avun toimittamiseksi,

https://akys.kapsi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/Gaza.pdf

Facebooktwitterpinterestmail

Kirje Suomen Lähetysseuralle

Akys on lähettänyt 4.9.2023 seuraavan kirjeen Suomen Lähetysseuralle

Suomen Lähetysseura

Vuoden 2021 marraskuussa Suomen Lähetysseura ilmoitti lopettavansa yhteistyönsä palestiinalaisen lastensuojelujärjestön DCI Palestinen kanssa Israelin julistettua sen viiden muun palestiinalaisen järjestön kanssa terroristiksi.

Arabikansojen ystävyysseura vetosi välittömästi Lähetysseuraan pyytäen sitä perumaan päätöksensä sen perusteella, että Israelin julistus oli selvästi osa sen kampanjaa palestiinalaisten kansalaisyhteiskunnan tukahduttamiseksi ja erityisesti sellaisten tahojen vaimentamiseksi, jotka toimivat Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa todistusaineiston hankkimiseksi Israelin ihmisoikeusloukkauksista. Tunnetut ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty Internatiolal ja Human Rights Watch, YK:n ihmisoikeuskomissaari, YK:n ihmisoikeusasiantuntijat sekä sadat kansalaisjärjestöt ja poliitikot ympäri maailmaa tuomitsivat Israelin julistuksen. Euroopan unionin ja EU-komission edustajat sekä useiden Euroopan valtioiden ulkoministerit ilmoittivat, että ne eivät ole havainneet todisteita aikaisempienkaan vastaavien syytösten tueksi.

Israelin tämänkertaisten syytöstensä perusteluiksi esittämien todisteiden on todettu hankitun tulkitsemalla tarkoitushakuisesti kahden kidutusta lähentelevän painostuksen alaiseksi asetetun vangitun henkilön kuulusteluja. Lukuisat EU:n ja Euroopan valtioiden maiden edustajat ovat todenneet syytösten olevan vailla konkreettista näyttöä ja ilmaisseet syvän huolensa julistuksen seurauksista Palestiinan kansalaisyhteiskunnan elinvoimalle. Hollannin parlamentti päätti suurella enemmistöllä jatkaa kyseisten järjestöjen tukemista.

Nyt EU-parlamentti on heinäkuussa äänestyksessään EU:n Palestiina-suhteita koskevista suosituksista päättänyt suositella EU:n ulkoasianneuvostoa, komissiota ja ulkoasiain korkeaa edustajaa kehottamaan Israelin sotilashallintoa perumaan kuuden kansalaisjärjestön julistamisen terroristeiksi, jotta Palestiinan kansalaisyhteiskunnan elintila ei supistuisi entisestään (P9_TA(2023)0283 Relations with the Palestinian Authority, kohta AF.1.(u)).

Samassa päätöksessä parlamentti suosittelee EU:n sitoutumista auttamaan Kansainvälistä rikostuomioistuinta ja sen syyttäjää etenemään miehitetyillä palestiinalaisalueilla tapahtuneiden sotarikosten ja ihmisoikeusrikosten tutkinnassa ja syytteiden nostamisessa (AF.1.(ap)).

Mielestämme Lähetysseuran olisi viimeistään nyt aika astua historian oikealle puolelle ja käynnistää uudelleen yhteistyö DCI Palestinen kanssa. EU:n kaltaisen auktoriteetinkin vahvistettua järjestöjen yhteistyökelpoisuuden ja niiden toiminnan turvaamisen tärkeyden voidaan Lähetysseuran pelkoa julistuksen aiheuttamasta seuran muiden projektien vaarantumisesta jo pitää turhana.

Kuten jo ensimmäisessä kirjeessämme Lähetysseuralle totesimme, on hyvin surullista ja vaarallista, jos tällaisten siirtokuntakolonialistiseen miehitykseen kuuluvien kampanjoiden tuloksena onnistutaan lamaannuttamaan hätää kärsivien ihmisten auttamista ja estämään heidän toimintaansa kansainvälisen oikeuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi. YK:n asiantuntijat varoittavat, että menossa voi olla konkreettinen yritys Itä-Jerusalemin laittoman anneksaation jälkeen ottaa haltuun koko miehitetty palestiinalaisalue. Palestiinalaiset tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen.

Ystävällisin terveisin

Arabikansojen ystävyysseura ry

Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail

Allekirjoita EU-kansalaisaloite: Kauppa laittomien siirtokuntien kanssa lopetettava

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat pitävät miehitysvallan miehittämilleen alueille rakentamia siirtokuntia kansainvälisen lain vastaisina. Kansainvälinen laki yksiselitteisesti kieltääkin kolmansia osapuolia tunnustamasta ja millään tavalla avustamasta tällaisia siirtokuntia. Tästä huolimatta EU on sallinut kaupankäynnin esimerkiksi Israelin miehittämilleen palestiinalaisalueille rakentamien siirtokuntien kanssa, mikä merkitsee käytännössä niiden tunnustamista ja miehityksen ja laittoman maanvaltaamisen tukemista.

Pari vuotta sitten joukko EU-kansalaisia esitti EU-komissiolle EU-kansalaisaloitteen siirtokuntakaupan kieltävän lain säätämiseksi. Komissio kieltäytyi rekisteröimästä aloitetta vedoten puuttuviin valtuuksiinsa. EU:n oma tuomioistuin hylkäsi ratkaisussaan komission perustelut, ja kansalaisaloite on nyt rekisteröity.

EU:n kansalaisilla on vihdoinkin mahdollisuus saada EU noudattamaan kauppapolitiikassaan kansainvälistä lakia ja kieltämään voitontavoittelu miehityksestä ja kaupankäynti laittomien siirtokuntien kanssa nyt ja tulevaisuudessa.

Tarvittavien miljoonan allekirjoituksen keräämiseen tarvitaaan kaikkien Palestiinan ja muiden laittomasta miehityksestä kärsivien alueiden tilanteesta ja kansainvälisen lain kunnioittamisesta välittävien ihmisten ja organisaatioiden panosta. ANNA TUKESI TÄSSÄ ja levitä keräystä eteenpäin! (Huom! Antamasi tiedot eivät mene kampanjan tietoon, vaan ne tallentuvat salattuina suoraan EU:n viralliseen ECI-tietokantaan, mistä ne tuhotaan kelpoisuuden tarkastuksen jälkeen.)

Kansalaisaloitteen takana on laaja kansalaisjärjestöjen, ruohonjuuriliikkeiden ja poliitikkojen yhteenliittymä. Tarkempaa tietoa EU-kansalaisaloitteesta saa #StopSettlements-kampanjan nettisivuilta.
Facebooktwitterpinterestmail

Suomen äänestys YK:n dekolonisaatiokomiteassa

Akys on lähettänyt 15.11.2022 seuraavan kirjeen ulkoministeri Pekka Haavistolle

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Olemme joutuneet tyrmistykseksemme havaitsemaan, että YK:n neljännen komitean äänestyksessä, jossa äänestettiin Israelin miehityksen oikeudellisia seurauksia koskevan neuvoa-antavan mielipiteen pyytämisestä Kansainväliseltä oikeusistuimelta, Suomi kääntyi pidättäytymään äänestyksestä.

Pitkittyneen miehityksen kiistaton laittomuus on todettu lukuisissa asiantuntijoiden ja YK:n elinten lausunnoissa, viimeksi YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoijan raportissa. Haluaako Suomi ratkaisullaan viestittää, että se ei halua saada vahvistusta miehityksen laittomuudelle? Eikö Suomi pidä Kansainvälisen oikeusistuimen mielipidettä relevanttina vai näkeekö Suomi sen pyytämisen olevan häiriöksi Suomen jollekin muulle agendalle? Olisiko Suomi toiminut samoin, jos kysymys olisi ollut Ukrainasta? Eikö kansainvälinen laki olekaan korkein valtioiden suhteita määrittelevä ohjenuora kaikissa tapauksissa?

Olivat Suomen ratkaisuun johtaneet motiivit millaiset tahansa, sitä ei voi mitenkään pitää muuna kuin Israelin miehitystä ja Palestiinan kansan oikeuksia vähättelevänä ja kansainvälisen lain kunnioittamista murentavana periaatteettomuutena ja rohkeuden puutteena tarttua miehityksen laittomuuteen.

Vaadimme selvitystä Suomen tämänkertaisen ratkaisun syistä ja sitä, että tulevissa istunnoissa Suomi korjaa äänestyskäyttäytymistään selkärankaisemmaksi ja Lähi-idän rauhaa palvelevaksi. Suomen tulee myös tukea Israelin miehittämillä alueilla tapahtuneita rikoksia koskevan oikeuskäsittelyn etenemistä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

Arabikansan ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail