Suomen tuettava EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen keskeyttämistä

Arabikansojen ystävyysseura on lähettänyt 18.3.2023 ulkoministeriöön kirjeen, jossa vaaditaan, että Suomi tukisi EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen keskeyttämistä.

Ulkoministeri Elina Valtonen

Espanja ja Irlanti ovat pyytäneet EU-komissiota selvittämään, onko Israel rikkonut EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen 2. pykälää, jossa sopimuksen ehdoksi asetetaan, että osapuolet kunnioittavat demokratian periaatteita ja ihmisoikeuksia.

EU:n pysyvien edustajien komiteassa (Coreper) vuonna 2009 hyväksyttyjen sopimuslausekkeiden käyttöä koskevien yhteisten menettelytapojen mukaan ihmisoikeuslausekkeiden vakava loukkaaminen voi aiheuttaa sopimuksen tai sen osien keskeyttämisen, kauppasopimus mukaan lukien.

Länsirannan kiihtyneet väkivaltaisuudet ja varsinkin siviilien joukkomittainen pommittaminen ja näännyttäminen estämällä humanitaarisen avun perillemeno Gazassa loukkaavat selvästi kaikkia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden normeja. YK:n kansainvälinen oikeusistuin on väliaikaisessa päätöksessään jopa todennut kansanmurhaan rinnastettavien toimien olevan todennäköisiä Gazassa. Tämä antaa aiheen panna täytäntöön assosiaatiosopimuksen ehdot ja jäädyttää se, kunnes Israel osoittaa kunnioittavansa ihmisoikeuksia.

Erityisesti siirtokuntien kanssa käytävä kaupan voidaan jo sinänsä ilman ihmisoikeusselvityksiäkin todeta olevan kansainvälisen oikeuden vastaista. Kolmansien maiden velvollisuus on olla tukematta laittomia siirtokuntia sallimalla kaupankäynti, mutta EU eivätkä sen jäsenmaat ole toteuttaneet tätäkään velvoitetta. Norjan hallitus on äsken kehottanut yrityksiä pidättäytymään kaikista liikeyhteyksistä Israelin siirtokuntien kanssa.

Ainoa keino saada Israel luopumaan ekspansionistisesta siirtokuntapolitiikastaan ja palestiinalaisten alistamisesta, jonka seurausta tämänkertainen Gazan sotakin on, on asettaa se asemaan, jossa se joutuu punnitsemaan, onko kannattavampaa jatkaa toimintaa vai alkaa vastata neuvottelukutsuihin, joissa aletaan käytännössä toteuttaa kahden kansan rinnakkain elämisen mahdollistavaa ratkaisua YK:n päätösten ja kansainvälisen oikeuden vaatimusten mukaisesti.

Assosiaatiosopimuksen ehtojen realisoiminen on tässä voimakas väline. Koko sopimuksen jäädyttäminen vaatiii jäsenmaiden yksimielisyyttä, mutta sen kauppaa koskevan osan osalta riittää määräenemmistö.

Vetoamme Suomen ulkopoliittiseen johtoon, että se EU:n neuvostossa lähipäivinä käytävissä assosiaatiosopimusta koskevissa keskusteluissa ja päätöksenteossa tukisi Espanjan ja Irlannin pyyntöä sekä pyrkisi vaikuttamaan EU:n sisällä sopimuksen ihmisoikeuspykälien toteuttamiseksi.

Välitämme tiedoksenne myös 159 kansalaisjärjestön allekirjoittaman vetoomuksen Euroopan päättäjille kansanmurha estämiseksi Gazassa.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail