Suomen palautettava UNRWA:n rahoitus

Arabikansojen ystävyysseura on lähettänyt 9.3.2023 ulkoministerille ja Valtioneuvostolle kirjeen, jossa vaaditaan Suomea palauttamaan YK:n avustusjärjestön UNRWA:n rahoitus


Ulkoministeri Elina Valtonen, Valtioneuvosto

YK:n avustusjärjestö UNRWA on keskeinen ja korvaamaton humanitaarisen avun toimittaja Gazaan ja muille palestiinalaisalueille. Järjestö on hiljattain ilmoittanut sen toimintakyvyn olevan “katkeamispisteessä” useiden maiden, mukaan lukien Suomi, keskeytettyä sen rahoittamisen. Keskeyttämispäätöksen jälkeen tilanne Gazassa on kärjistynyt edelleen äärimmilleen niin, että ihmiset alkavat kuolla nälkään. Suunniteltu meriteitse tuotava apukaan ei löydä tietään tarvitsijoille ilman paikan päällä toimivaa logistista järjestelmää.

Kyse ei ole vain akuutin kriisin torjumisesta. Mitä kauemmin ravinnon, hoidon ja turvan puute jatkuu, sitä tuhoisammat vaikutukset sillä on Gazan hengissä säilyvien ihmisten, varsinkin lasten ja nuorten, koko loppuelämään.

Viime kuussa UNRWA-rahoituksensa jäihin panneista maista Ruotsi, samoin kuin Kanada ovat päättäneet aloittaa maksatuksensa uudelleen. Myös Australia on ilmaissut halunsa jatkaa rahoitusta. Euroopan komissio on jatkanut tukeaan koko ajan ja myöntänyt UWRA:lle 50 miljoonan euron lisärahoituksen.

UNRWA:n rahoituksesta vastaava ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio on ilmoittanut, että Suomen keskeytyspäätös pysyy voimassa Ruotsin ratkaisusta huolimatta.

Ottaen huomioon humanitaarisen tilanteen on käsittämätöntä ja inhimillisesti tuomittaavaa, että Suomi edelleen pidättelee tukiaan. Israelin syytöksiä koskevat selvitykset ovat aivan hyvin tehtävissä ilman, että Gazan siviiliväestön annetaan tuhoutua.

Vaadimme Suomen astuvan takaisin sivistysmaiden joukkoon ja jatkavan tukeaan UNRWA:lle välittömästi. Suomen tulee myös toimia EU:ssa ja YK:ssa Israelin painostamiseksi kaikin diplomaattisin ja taloudellisin keinoin päästämään humanitaariset kuljetukset alueelle.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail