Kansanmurhan anatomia

Miehitettyjen palestiinalaisalueiden erityisraportoijan raportti Gazasta.

”Analysoimalla Israelin Gazan hyökkäyksessa harjoittamaa väkivaltaa ja linjauksia tämä raportti päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan voidaan perustellusti uskoa, että kynnys Israelin suorittaman kansanmurhan todentamiseksi on ylittynyt. Yksi peruslöydöksistä on se, että Israelin hallitus, sotilasjohto ja sotilaat ovat tarkoituksellisesti vääristelleet sodan lakien periaatteita ja kumoamalla niiden suojelevat tarkoitukset pyrkineet laillistamaan kansanmurhaan pyrkivän väkivallan Palestiinan kansaa kohtaan.”

”On olemassa varteenotettavat perusteet uskoa seuraavien kansanmurhatoimien suorittamisen ehtojen tulleen täytetyiksi Gazassa: ryhmän jäsenten surmaaminen; vakavan ruumiillisen tai henkisen vahingon aiheuttaminen ryhmän jäsenille; tahallinen vaikuttaminen ryhmän elinoloihin ryhmän tai sen osan fyysiseksi tuhoamiseksi. Kansanmurhatoimet on hyväksytty ja pantu täytäntöön korkea-arvoisten sotilas- ja hallitusviranhaltijoiden antamien kansanmurhaan pyrkivien lausuntojen mukaisesti.”

Lue suomenkielinen lyhennelmä.

Alkuperäinen raportti: https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5573-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian

Facebooktwitterpinterestmail