Suomen noudatettava miehitettyjen palestiinalaisalueiden erityisraportoijan suosituksia

Arabikansojen ystävyysseura on 3.4.2024 lähettänyt ulkoministeriöön seuraavan kirjeen

Ulkoministeri Elina Valtonen

Juuri tapahtunut seitsemän ulkomaalaisten avustustyöntekijän kuolema Gazassa on voimistanut vastalauseita Israelin sodankäyntitapaa vastaan, jossa ei vältetä siviilien surmaamista joukoittain.
Yhtä voimakkaita vastalauseita ei tosin ole herättänyt se, että tähän mennessä Gazassa on saanut surmansa jo yli 200 avustustyöntekijää, suurin osa heistä UNRWA:n henkilökuntaa.

Avustustyöntekijöiden kuolemat ovat väistämätön seuraus Israelin hyökkäysstrategiasta, jota YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden erityisraportoija on analysoinut uudessa raportissaan: ”Analysoimalla Israelin Gazan hyökkäyksessa harjoittamaa väkivaltaa ja linjauksia tämä raportti päätyy johtopäätökseen, jonka mukaan voidaan perustellusti uskoa, että kynnys Israelin suorittaman kansanmurhan todentamiseksi on ylittynyt. Yksi peruslöydöksistä on se, että Israelin hallitus, sotilasjohto ja sotilaat ovat tarkoituksellisesti vääristelleet sodan lakien periaatteita ja kumoamalla niiden suojelevat tarkoitukset pyrkineet laillistamaan kansanmurhaan pyrkivän väkivallan Palestiinan kansaa kohtaan.”1)

Erityisraportoijan mukaan on olemassa varteenotettavat perusteet uskoa seuraavien kansanmurhatoimien suorittamisen ehtojen tulleen täytetyiksi Gazassa: ryhmän jäsenten surmaaminen; vakavan ruumiillisen tai henkisen vahingon aiheuttaminen ryhmän jäsenille; tahallinen vaikuttaminen ryhmän elinoloihin ryhmän tai sen osan fyysiseksi tuhoamiseksi. Kansanmurhatoimet on hyväksytty ja pantu täytäntöön korkea-arvoisten sotilas- ja hallitusviranhaltijoiden antamien kansanmurhaan pyrkivien lausuntojen mukaisesti.

Nyt viimeistään on käynyt selväksi, että pelkän arvostelun voimasta Israel ei luovu tuhoisasta ja inhimillisesti sietämättömästä hyökkäysstrategiastaan eikä nykyisen eskalaation takana olevasta siirtokuntakolonialistisesta laajentumishankkeestaan, jotka yhä peruuttamattomammin tuhoavat rauhan ja vakauden edellytyksiä alueella.

Suomi ei voi katsoa sivusta jatkuvaa kansainvälisen oikeuden vakavaa loukkaamista, tuhoa ja teurastusta. Suomen on osaltaan EU:ssa ja YK:ssa, erityisesti koska Israel ei ole noudattanut YK;n kansainvälisen tuomioistuimen sitovaa määräystä kansanmurhatoimien estämisestä, edistettävä erityisraportoijan suositusten mukaisia toimia, joihin kuuluvat muun muassa:

  • asekauppakielto,
  • tuki Etelä-Afrikalle turvautumisessa YK:n turvallisuusneuvostoon YK:n peruskirjan artiklan 94(2) mukaisesti Israelin laiminlyöntien johdosta,
  • perinpohjaisen, riippumattoman ja läpinäkyvän tutkimuksen tekeminen kaikista tehdyistä kansainvälisen oikeuden loukkauksista,
  • Palestiinan tilanteen esille ottaminen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa,
  • suunnitelman laatiminen YK:n yleiskokouksessa nykyisen laittoman ja kestämättömän tilanteen lopettamiseksi Israel/Palestiinan alueella,
  • kansainvälisten turvajoukkojen sijoittaminen alueelle palestiinalaisiin rutiininomaisesti kohdistuvan väkivallan estämiseksi,
  • UNRWA:n riittävän rahoituksen turvaaminen.

Euroopan unionissa Suomen tulee näiden lisäksi edistää siirtokuntakaupan kieltämistä, jonka jäsenmaat, Suomi mukaan lukien, voivat säätää myös kansallisella tasolla, ja EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä Espanjan ja Irlannin esimerkin mukaisesti, kunnes Israel osoittaa kunnioittavansa sopimuksen demokratia- ja ihmisoikeusehtoja.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Taina Dahlgren, puheenjohtaja

1) https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5573-report-special-rapporteur-situation-human-rights-palestinian,
suomenkielinen lyhennelmä https://akys.kapsi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/Kansanmurhan-anatomia.pdf

Facebooktwitterpinterestmail