Vetoomus siirtokuntatuotteita koskevien säädösten voimaan saattamiseksi

Pyyntö on toimitettu 24.5.2004 ulkoministerille, kauppa- ja teollisuusministerille sekä Tullihallituksen ylijohtajalle Vetoomus Kauppa- ja teollisuusministeriölle laittomien siirtokuntien tuotteita koskevien EU-määräysten voimaan saattamiseksi Euroopan unionin ja Israelin välisessä vuonna 2001 voimaan tulleen yhteistyösopimuksen (The Euro-Mediterranian Association Agreement between the European Union and Israel) puitteissa Israelista EU:n alueelle tuodut tuotteet saavat tuontimaksuhelpotuksia. Israelin miehittämilleen alueille Länsirannalla ja …

Huomautus Yleisradiolle Palestiina-ohjelmasta

18.1.2004 Yleisradio Perjantaina 16.1.2004 A-piste esitti ohjelman, jossa käsiteltiin kriittisesti Suomen kehitysapuhankkeiden suunnittelua ja toteuttamista Palestiinan itsehallintoalueilla. Erityisesti puututtiin Suomen rahoittamiin oppikirjoihin, joiden sisällön sanottiin pitävän yllä rauhankehityksen vastaisia asenteita. Suomen valtion voidaankin odottaa edellyttävän, että sen kustantama materiaali on todenmukaista eikä lietso terrorismia tukevaa mielialaa.

An Appeal for Protecting Arafat and the Palestinian People

Arabikansojen ystävyysseura ja Suomen Rauhanpuolustajat ovat toimittaneet 1.12.2003 YK:lle, EU:lle, USA:n presidentille ja Israelin pääministerille seuraavansisältöisen vetoomuksen An Appeal for Protecting Arafat and the Palestinian People We are terrified and deeply concerned about the intentions of the Israeli Government to ”remove” the President of the Palestinians Yasser Arafat, possibly even by killing him.

Kaikkia palestiinalaisia ei voi tappaa

15.5.2003 Kaikkia palestiinalaisia ei voi tappaa Israelin hallituksen päätös julistaa sota palestiinalaista äärijärjestöä Hamasia vastaan ja antaa armeijalle määräys sen ”täydelliseksi pyyhkimiseksi maailmankartalta” merkitsee kuoliniskua orastaneille rauhantoiveille Lähi-idässä.

Vetoomus EU:n ja Israelin yhteistyösopimuksen jäädyttämiseksi

13.4.2003 Vetoomus Euroopan unionille EU:n ja Israelin välisen yhteistyösopimuksen jäädyttämiseksi Niin sanotun Lähi-idän tiekartan ensimmäisen vaiheen mukaan molempien osapuolten tulee pidättäytyä väkivallasta ja Israelin tulee lopettaa siirtokuntien laajentaminen ja aloittaa niiden purkaminen. On kuitenkin käynyt selväksi, että Israelin johdolle puheet rauhasta ja miehityksen vahingollisuudesta ovat olleet vain hämäävää retoriikkaa. Israel ei ole luopunut pitkäaikaisesta tavoitteestaan …

Appeal for a Just Solution

10.9.2002 APPEAL FOR A JUST SOLUTION TO THE PALESTINE QUESTION The Palestinian people have been living in exile and under occupation in their own land for fifty-five years now. During this time, their living space has been reduced and living conditions deteriorated systematically, so that the lack of the most basic living conditions in the …