EU:n toimittava Trumpin/Netanjahun suunnitelman torjumiseksi

Akys toimitti 16.6.2020 mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin. Lehti jätti kuitenkin vanhaan tapaan AKYSin kirjoituksen julkaisematta.


EU:n toimittava Trumpin/Netanjahun suunnitelman torjumiseksi

Israelissa tähän saakka lähinnä vain uskonkiihkoisimman vähemmistön toiveissa ollut miehitetyn Länsirannan siirtokuntien liittäminen osaksi Israelin valtiota muuttui yhtäkkiä valtavirraksi Likud-puolueen johtajan Netanjahun otettua hallituskumppaninsa Gantzin kanssa liitossuunnitelma hallitusohjelmansa keskeiseksi osaksi. Suunnitelmaa on epäilemättä rohkaissut Trumpin “rauhansuunnitelma”, jossa siirtokunnat, koko Jerusalem ja Jordan-joen laakso liitettäisiin Israeliin ja “palestiinalaisvaltio” muodostuisi jäljelle jäävistä Israelin kokonaan ympäröimistä ja kontrolloimista erillisistä maakaistaleista.

Näitä molempia suunnitelmia yhdistää laatijoidensa keinoja kaihtamaton pyrkimys pysyä vallassa ja niiden opportunistinen tarkoitus toimia heidän kannattajakuntansa houkuttimena. Toinen yhdistävä tekijä on niiden syvä ristiriita kansainvälisen lain ja Lähi-idän rauhanpyrkimysten kanssa.

Miehitys ja alueliitokset rikkovat oikeutta itsemääräämiseen, määräystä miehityksen väliaikaisuudesta, kieltoja ottaa alueita väkivallalla, siirtää miehitysvallan väestöä miehitetylle alueelle, käyttää niiden luonnonvaroja ja tuhota miehitetyn omaisuutta, miehittäjän velvollisuutta suojella miehitettyjen henkeä ja hyvinvointia sekä lukuisia YK:n päätöksiä koskien palestiinalaisten oikeuksia ja Israelin velvollisuutta vetäytyä alueilta.

Suunnitelmien toteutuminen huonontaisi palestiinalaisten asemaa ja oikeuksia entisestään, vahvistaisi väkivaltaa kansainvälisten forumien ja lakien vaihtoehtona, johtaisi välttämättömyyteen väkivallan lisäämiselle Israelin taholta ja olisi tuhoisaa paitsi Lähi-idän rauhalle, myös Israelin itsensä demokratialle.

Mitä tekevät EU ja Suomi? Tähän mennessä ainoa näkyvä reaktio on ollut EU:n ulkoasiain korkean edustajan Borrellin lausunto, jonka mukaan alueliitokset “eivät jäisi seurauksitta”. Suomen ulkoministerin vastauksessa asiaa koskevaan eduskuntakyselyyn liitos tulee estää “käymällä asiasta vuoropuhelua”.

Tällaiset lausunnot ovat johdonmukaista jatkoa EU:n toimettomuudelle, jossa retoriikan tasolla miehitys ja siirtokunnat tuomitaan, mutta asiain tilaa muuttavat toimet, kuten Palestiinan valtion tunnustaminen ja siirtokuntien kanssa tehtävän kaupan estäminen, puuttuvat kokonaan. EU:lla on kolmantena osapuolena lain mukainen velvollisuus olla mitenkään avustamatta laittoman tilanteen ylläpitämistä.

EU on tehnyt kosmeettisia rajoituksia kieltämällä siirtokuntien tuotteilta suosituimmuuskohtelun, mutta tällä ei ole merkitystä, koska tuotteilla on edelleen pääsy markkinoille ja alkuperää voidaan häivyttää. Ainoa kansainvälistä lakia kunnioittava ratkaisu olisi estää kauppa kaikkien laittomien siirtokuntien kanssa kokonaan, olivatpa ne Israelin miehittämällä Länsirannalla tai Marokon miehittämässä Länsi-Saharassa. Venäjän miehitettyä Krimin talousrajoitteet saatiin kyllä pikavauhdilla aikaan.

Toiminnallaan EU on koko ajan tehnyt Israelille ymmärrettäväksi, että tosiasiassa esteitä miehitykselle ja alueiden anastamiselle ei ole. Trumpin ja Netanjahun suunnitelman toteudeuttuakin EU tuomitsisi tapahtuneen, mutta vähitellen sopeutuisi tilanteeseen ja kauppa jatkuisi entiseen tapaan, irvokkaimmillaan laajennettunua entisillä siirtokunnilla.

Ovatko Trumpin pelko ja kaupan sujuvuus todella niin isoja asioita, että kansainvälinen laki ja rauhakin voidaan uhrata maailman viimeisen avoimen kolonialismin edessä?

Ilona Junka
Puheenjohtaja, Arabikansojen ystävyysseura ry

Facebooktwitterpinterestmail