EU-parlamentin hylättävä EU:n ja Israelin yhteistyösopimuksen laajennus

AKYS on toimittanut seuraavan vetoomuksen huhtikuussa 2012 suomalaisille EU-parlamentin jäsenille osana eurooppalaista ACAA-sopimuksen vastaista kampanjaa.

Toukokuussa 2012 Euroopan parlamentissa käsitellään EU:n ja Israelin välisen kumppanuussopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymistä. Pöytäkirja ACAA (agreement on conformity assessment and acceptance of industrial products) on sopimus, joka yhdenmukaistaa EU:n ja Israelin lainsäädäntöä, edistää kaupan teknisten esteiden purkamista ja näin lisää EU:n ja Israelin markkinoiden molemminpuolista saavutettavuutta.

Sopimuksen hyväksyminen vahvistaisi EU:n ja Israelin välisiä suhteita ja parantaisi israelilaisten yritysten asemaa, joista monilla tiedetään olevan taloudellisesti houkuttelevaa toimintaa EU:n ja YK:n kansainvälisen lain vastaisina pitämissä siirtokunnissa. EU ei ole tähänkään saakka pitänyt niistä tulevia tuotteita israelilaisina.

Vuonna 2000 voimaan tulleen EU:n ja Israelin välisen yhteistyösopimuksen 2. artiklan mukaan osapuolten välisten suhteiden tulee perustua ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden kunnioitukselle. Lissabonin sopimuksessa EU on sitoutunut toiminnasaan kansainvälisellä näyttämöllä yhdenmukaisuuteen demokratian, lakien noudattamisen, yksilön oikeuksien ja vapauksien universaalisuuden ja luovuttamattomuuden sekä YK:n peruskirjan ja kansainvälisen lain periaatteiden kanssa. Tessalonikin huippukokouksessa 2003 todettiin Israelin ja arabien välisen konfliktin ratkaisemisen olevan Euroopalle strategisesti ensisijainen kysymys. Vallan väärinkäytöön puuttumisen ja ihmisoikeuksien suojelemisen nähtiin olevan parhaita keinoja kansainvälisen järjestyksen vahvistamiseksi ja todettiin, että ehdollisuuden ja suunnattujen kauppapoliittisten toimien pitää olla Euroopan turvallisuusstrategian keskeisiä elementtejä.

EU on toistuvasti vaatinut Israelia purkamaan Gazan saarron ja lopettamaan siirtokuntien rakentamisen, joita EU pitää keskeisinä rauhan esteinä. EU:n Lähi-idän lähetystöjen raporteissa Länsirannalla ja Israelin puolella tapahtuneet ihmisoikeusrikkomukset on tuomittu laajasti.

ACAA-sopimuksen allekirjoittaminen olisi ristiriidassa EU:n ulkopoliittisen johdon vahvistaman periaatteen kanssa, jonka mukaan EU:n kaupan ja ihmisoikeuksien ohjelman tulee olla johdonmukaista, läpinäkyvää, ennustettavaa, toteuttamiskelpoista ja vaikuttavaa. Olisi mitä ristiriitaisinta, että EU myöntäisi kauppahelpotuksia Israelille, joka itse on alistanut palestiinalaisten talouden täydellisesti omaan talouteensa.  Israel estää palestiinalaisia viemästä tuotteitaan muualle maailmaan ja Israeliin, mutta pakottaa heidät ostamaan vain israelilaisia tuotteita. Se käyttää miehitettyjä alueita halvan työvoiman reservinä ja käyttää vastikkeettomasti ja kansainvälisen lain vastaisesti alueen luonnonvaroja, mutta estää palestiinalaisten pääsyn niihin. Palestiinalaisten hallinnassa on vain pieni osan Länsirannasta, ja siihen kuuluvat alueet on pilkottu erillisiksi muurien ja tiesulkujen eristämiksi saarekkeiksi. Gazan vuosikausia jatkunut lähes täydellinen saarto toimii kansainvälisen lain vastaisena kollektiivisena rangaistuksena ja on saanut aikaan väestön kurjistumisen ja laajan lasten aliravitsemuksen.

Euroopan unionissa on tuettu arabimaiden diktatorisia hallituksia vastaan nousseita demokratiaa, vapautta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista vaativia kansanliikkeitä, jotka ovat hämmästyttävällä tavalla lyhyessä ajassa mullistaneet Lähi-idän todellisuutta. Palestiinalaisilla, jotka ovat käyneet tätä kamppailua  vuosikymmeniä, on samanlainen oikeus vapauteen kuin muillakin kansoilla. Israel voi olla oikeutettu kauppahelpotuksiin vain, kun se alkaa noudattaa kansainvälisen lain ja kansaivälisen yhteisön velvoitteita. Pyydämme tietä suomalaisina parlamentaarikkoina vaikuttamaan siihen, että Lähi-idän rauhan edellytyksiä eikä myöskään EU:n omaa uskottavuutta ja EU:n pitemmän tähtäimen etuja ei alistettaisi lyhytnäköisille kaupallisille eduille, vaan että ACAA-sopimus hylättäisiin.

Facebooktwitterpinterestmail