Vetoomus siirtokuntatuotteita koskevien säädösten voimaan saattamiseksi

Pyyntö on toimitettu 24.5.2004 ulkoministerille, kauppa- ja teollisuusministerille sekä Tullihallituksen ylijohtajalle

Vetoomus Kauppa- ja teollisuusministeriölle laittomien siirtokuntien tuotteita koskevien EU-määräysten voimaan saattamiseksi

Euroopan unionin ja Israelin välisessä vuonna 2001 voimaan tulleen yhteistyösopimuksen (The Euro-Mediterranian Association Agreement between the European Union and Israel) puitteissa Israelista EU:n alueelle tuodut tuotteet saavat tuontimaksuhelpotuksia. Israelin miehittämilleen alueille Länsirannalla ja Gazassa perustamat siirtokunnat, jotka tunnetaan Lähi-idän konfliktin ratkaisemisen pääasiallisina esteinä, eivät ole EU:n näkemyksen mukaan laillisia eivätkä niissä tuotetut tuotteet kuulu tuontimaksuhelpotusten piiriin. Sopimuksen mukaan Israelin on merkittävä EU:iin viemiinsä tuotteisiin niiden alkuperä tuontimaksukohtelun määrittämiseksi (protokolla 4, artiklat 17-32). Jatka lukemista ”Vetoomus siirtokuntatuotteita koskevien säädösten voimaan saattamiseksi”

Facebooktwitterpinterestmail

Huomautus Yleisradiolle Palestiina-ohjelmasta

18.1.2004

Yleisradio

Perjantaina 16.1.2004 A-piste esitti ohjelman, jossa käsiteltiin kriittisesti Suomen kehitysapuhankkeiden suunnittelua ja toteuttamista Palestiinan itsehallintoalueilla. Erityisesti puututtiin Suomen rahoittamiin oppikirjoihin, joiden sisällön sanottiin pitävän yllä rauhankehityksen vastaisia asenteita. Suomen valtion voidaankin odottaa edellyttävän, että sen kustantama materiaali on todenmukaista eikä lietso terrorismia tukevaa mielialaa. Jatka lukemista ”Huomautus Yleisradiolle Palestiina-ohjelmasta”

Facebooktwitterpinterestmail

An Appeal for Protecting Arafat and the Palestinian People

Arabikansojen ystävyysseura ja Suomen Rauhanpuolustajat ovat toimittaneet 1.12.2003 YK:lle, EU:lle, USA:n presidentille ja Israelin pääministerille seuraavansisältöisen vetoomuksen

An Appeal for Protecting Arafat and the Palestinian People

We are terrified and deeply concerned about the intentions of the Israeli Government to ”remove” the President of the Palestinians Yasser Arafat, possibly even by killing him. Jatka lukemista ”An Appeal for Protecting Arafat and the Palestinian People”

Facebooktwitterpinterestmail

Vetoomus EU:n ja Israelin yhteistyösopimuksen jäädyttämiseksi

13.4.2003

Vetoomus Euroopan unionille EU:n ja Israelin välisen yhteistyösopimuksen jäädyttämiseksi

Niin sanotun Lähi-idän tiekartan ensimmäisen vaiheen mukaan molempien osapuolten tulee pidättäytyä väkivallasta ja Israelin tulee lopettaa siirtokuntien laajentaminen ja aloittaa niiden purkaminen. On kuitenkin käynyt selväksi, että Israelin johdolle puheet rauhasta ja miehityksen vahingollisuudesta ovat olleet vain hämäävää retoriikkaa. Israel ei ole luopunut pitkäaikaisesta tavoitteestaan anastaa mahdollisimman paljon maata palestiinalaisilta ja saattaa Länsiranta ja Gazan kaistale Israelin kontrolloimiksi ja pääosin juutalaisten asuttamiksi alueiksi. Jatka lukemista ”Vetoomus EU:n ja Israelin yhteistyösopimuksen jäädyttämiseksi”

Facebooktwitterpinterestmail

Appeal for a Just Solution

10.9.2002

APPEAL FOR A JUST SOLUTION TO THE PALESTINE QUESTION

The Palestinian people have been living in exile and under occupation in their own land for fifty-five years now. During this time, their living space has been reduced and living conditions deteriorated systematically, so that the lack of the most basic living conditions in the occupied territories and refugee camps has reached the scale of a humanitarian catastrophe. The continuing of the Palestine-Israel conflict and oppression of the Palestinians is destructive for the development and stability of the whole region and a deep disgrace to the entire international community. Jatka lukemista ”Appeal for a Just Solution”

Facebooktwitterpinterestmail