Suomen jatkettava UNRWA:n rahoitusta

Arabikansojen ystävyysseura on lähettänyt 30.1.2023 kirjeen Valtioneuvostolle ja Ulkoministeriölle

Valtioneuvosto, Ulkoministeriö

YK:n avustusjärjestö UNRWA on sodan tuhojen keskellä olevien Gazan asukkaiden oljenkorsi. Sen rahoituksen keskeyttämisellä, mistä Suomikin on päättänyt, on katastrofaalisia seurauksia Gazan sodan uhreille.

Muun muassa Norja on päättänyt jatkaa tukea. Norjan hallitus pyytää tiedonannossaan muita tukijoita ottamaan huomioon UNRWA:n rahoituksen leikkaamisen laajemmat seuraukset tänä ääritmmäisen humanitaarisen hädän aikana. Norjan mukaan “Meidän ei tulisi rangaista kollektiivisesti miljoonia ihmisiä. Meidän tulee tehdä ero sen välillä, mitä yksilöt ovat voineet tehdä ja mitä UNRWA edustaa. 13000 [UNRWA:n työntekijää] työskentelee Gazassa jakamassa apua, pelastamassa henkiä ja turvaamassa väestön perustarpeita ja -oikeuksia. Gazassa asuvat ihmiset tarvitsevat kiireellisesti humanitaarista apua eikä heitä pidä panna maksamaan toisten teoista”.

Kansainvälisen tuomioistuimen laillisesti sitova päätös määräsi Israelin estämään kaikin käytettävissä olevin keinoin kansanmurhaksi tulkittavat teot. Kansainvälinen oikeus velvoittaa kolmansia maita estämään kansanmurha, ja on mahdollista, että Suomen päätös UNRWA-tuesta voidaan tulkita tämän velvoitteen rikkomiseksi.

Israel näkee UNRWA:n toiminnan “pahentavan pakolaisongelmaa”. Israelin julkilausuttuna tavoitteena on UNRWA:n toiminnan lakkauttaminen, jotta palestiinalaisten siirtäminen Israelin laajentumisen tieltä helpottuisi. Muistutamme myös, että Israel on ennenkin käyttänyt terrorismisyytöksiä palestiinalaisten tukahduttamiseen, kuten esimerkiksi sittemmin perusteettomiksi osoittautuneet syytökset kuutta palestiinalaista ihmisoikeusjärjestöä vastaan. UNRWA:n rahoittamisen leikkaaminen palvelee suoraan näitä Israelin pyrkimyksiä.

Laajemmassa mittakaavassa tuen keskeyttämisen voidaan nähdä olevan kansainvälisen järjestelmän hallinnan ja sen sääntöjen tulkinnan siirtymistä harvojen rikkaiden ja entisten kolonialististen maiden yksinoikeudeksi, mikä heikentää sen oikeutusta maailmanlaajuisesti.

Mahdollisista rikoksista on tehtävä puolueeton selvitys, mutta tuloksista riippumatta UNWRA:n elintärkeää toimintaa ei saa halvaannuttaa. Vetoamme Suomen hallitukseen, että se peruisi päätöksen ja jatkaisi apua Norjan, Tanskan, Irlannin ja monen muun maan tavoin.

Kunnioittaen,
Taina Dahlgren
puheenjohtaja, Arabikansojen ystävyysseura ry

Ulkoministeriön vastaus alla:

Hyvä Taina Dahlgren,

Kiitämme Arabikansojen ystävyysseura ry:tä vetoomuksesta koskien UNRWAn rahoitusta.

Syytökset UNRWAn 12 työntekijän osallisuudesta Hamasin 7.10. terrori-iskuun Israelia vastaan ovat vakavia. Ulkoministeriö edellyttää järjestöltä pikaista ja perinpohjaista selvitystä asiasta ja pitää tervetulleena UNRWAn päätöstä irtisanoa epäilyn alaiset työntekijät ja aloittaa riippumaton ulkopuolinen tutkinta. Suomi seuraa tiiviisti selvityksen valmistumista.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio päätti 27.1., että Suomen maksatukset UNRWAlle keskeytetään tilapäisesti syytösten johdosta. Suomella on UNRWA:n kanssa nelivuotinen humanitaarisen avun sopimus vuosille 2023-26, viisi miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2024 avustusta ei ole maksettu.

Humanitaarinen tilanne Gazassa jatkuu katastrofaalisena, ja ulkoministeriö selvittää parhaillaan nopealla aikataululla vaihtoehtoisia kanavia humanitaariseksi avuksi Gazaan. Viime vuonna Suomi rahoitti UNRWA-tuen lisäksi ICRC:n Israel/Gaza/Länsiranta –vetoomusta neljällä miljoonalla eurolla.

Suomi tukee yleisrahoituksella useita globaalisti toimivia humanitaarisen avun järjestöjä, pääkumppaneitamme ovat UNHCR, WFP, ICRC, OCHA. Näistä useat toimivat myös Gazassa ja Länsirannalla – UNRWA:n lisäksi esim. ICRC ja Maailman ruokaohjelma WFP.

Suomen Palestiinan kehitysyhteistyön maaohjelma on tasoltaan n. 7 MEUR /vuosi.

Ystävällisesti,

Lauratuulia Lehtinen

Facebooktwitterpinterestmail