Suomen äänestys YK:n dekolonisaatiokomiteassa

Akys on lähettänyt 15.11.2022 seuraavan kirjeen ulkoministeri Pekka Haavistolle

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Olemme joutuneet tyrmistykseksemme havaitsemaan, että YK:n neljännen komitean äänestyksessä, jossa äänestettiin Israelin miehityksen oikeudellisia seurauksia koskevan neuvoa-antavan mielipiteen pyytämisestä Kansainväliseltä oikeusistuimelta, Suomi kääntyi pidättäytymään äänestyksestä.

Pitkittyneen miehityksen kiistaton laittomuus on todettu lukuisissa asiantuntijoiden ja YK:n elinten lausunnoissa, viimeksi YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden erikoisraportoijan raportissa. Haluaako Suomi ratkaisullaan viestittää, että se ei halua saada vahvistusta miehityksen laittomuudelle? Eikö Suomi pidä Kansainvälisen oikeusistuimen mielipidettä relevanttina vai näkeekö Suomi sen pyytämisen olevan häiriöksi Suomen jollekin muulle agendalle? Olisiko Suomi toiminut samoin, jos kysymys olisi ollut Ukrainasta? Eikö kansainvälinen laki olekaan korkein valtioiden suhteita määrittelevä ohjenuora kaikissa tapauksissa?

Olivat Suomen ratkaisuun johtaneet motiivit millaiset tahansa, sitä ei voi mitenkään pitää muuna kuin Israelin miehitystä ja Palestiinan kansan oikeuksia vähättelevänä ja kansainvälisen lain kunnioittamista murentavana periaatteettomuutena ja rohkeuden puutteena tarttua miehityksen laittomuuteen.

Vaadimme selvitystä Suomen tämänkertaisen ratkaisun syistä ja sitä, että tulevissa istunnoissa Suomi korjaa äänestyskäyttäytymistään selkärankaisemmaksi ja Lähi-idän rauhaa palvelevaksi. Suomen tulee myös tukea Israelin miehittämillä alueilla tapahtuneita rikoksia koskevan oikeuskäsittelyn etenemistä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

Arabikansan ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail