AKYSin ja PSV:n kummien opintomatkan ohjelmassa oli 19.9.2018 tapaaminen Beit Atfal Assumoud (BAS)-järjestön päätoimistolla.BASin sosiaalityön koosdinaattori, tohtori Rania Mansour ja kummitoiminnan koordinaattori, maisteri Fatima Khaizaran kertoivat AKYSin ja PSV:n tutustumis- ja opintomatkalaisille (TOPI) sosiaalityöstä ja kummitoiminnasta sen osana.

“Kummitoiminta on avain yhteistyöhön perheiden kanssa”, kertoivat Rania ja Fatima. Rahallinen kummiavustus luo kiinteän kontaktin. BASin keskuksissa 10 leirissä toimii 24 sosiaalityöntekijää. Lisäksi viidessä perheneuvoassa sosisalityöntekijöitä on kymmenkunta. He palvelevat 800 perhettä, joissa on noin 2000 lasta. Lapsi otetaan kummiohjelmaan, kun perheellä ei ole säännöllisiä tuloja. Useimmiten on kysymys isän työkyvyttömyydestä.

BASin lastensuojelun työote on kokonaisvaltainen. Sosiaalityöntekijöiden kotikäynneillä lapsia ohjataan BAS.in toimintakeskusten harrastusryhmiin eli huolehditaan lapsen oikeuksien 31.pykälän toteutumisesta: Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Kummiperheiden vanhemmille järjestetään valistustilaisuuksia ja keskinäistä toimintaa. Useissa keskuksissa on vanhempaintoimikuntia. Kaikki tämä toimii ongelmakierteitä ennaltaehkäisevänä perheiden positiivisten resurssien vahvistajana ja mahdollistaa ongelmien varhaisen esiintulon.

Sosiaalityö selvittää ja lievittää myös perinteisiä rankkoja lasten kaltoinkohtelutapauksia, köyhyyteen liittyviä ongelmia, hyväksikäyttöä, insestiä, lapsen ajautumista kadulle.

Rania oli erityisen ylpeä siitä, että Beit Atfal Assumoud on palestiinalaisena toimijana luonut yhteyden oikeusministeriön nuoriso-osaston alaisena toimivaan yksikköön (UPEL), jolle raportoidaan lasten ja nuorten rikkomukset tai he ovat rikosuhreja ja kun ovat suojelun tarpeessa (Ministry of justice MOJ, Union Pour la Protection de L´Énfant, UPEL,mandate under the lisence 422/2002) Viime vuonna (2017) Beit Atfal Assumoudin johtaja Kassem Aina, sosiaalityön koordinaattori Rania Mansour ja UPELin johtaja tapasivat kuusi nuorisotuomaria tuomioistuimissa,joille informoivat työstään ja joihin solmivat yhteistyösuhteen.

Myöhemmin vierailuviikon aikana Shatilan keskuksessa kuultiin, että juuri edellispäivänä oli tullut sosiaalityöntekijän tietoisuuteen 12-vuotiaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapaus. Sosiaalityöntekijä alkoi käynnisttä työskentelyb tilanteen seivittämiseksi. Yksi Shatilan sosiaalityöntekijöistä kävi UPELin työntekijän kanssa lapsen perheessä ja koulussa. He laativat raportin, luovuttivat sen nuoriso-oikeuden tuomarille toimenpideharkintaan.

Sosiaalityöntekjijöiden päteyyttä BAS kohentaa koulutuksella. BASin sosiaalityöntekijöillä on käynnissä kolmevuotinen kouluttautuminen Libanonilaisen yliopiston koulutusvaatimusten mukaisesti. Wellfare Association tukee taloudellisesti koulutusohjelmaa. Lisäksi työntekijöillä on ajoittain lyhyempiä menetelmäkoulutuksia, tänä syksynä viiden päivän kurssi sovelletusta käyttäytymisanalyysistä (Applied Behavior Analysis ABA). Lokakuussa sosiaalityöntekijöillä on myös stressinhallintakoulutus, jonka toteuttavat psykologit Nina Lyytinen, Markku Andelin ja Sirpa Partinen.

Hannu Ahosen ottamassa kuvassa vasemmalta kummitoiminnan koordinaattori Fatima Khaizaran, sosiaalityön koordinaattori, tri Rania Mansour.

Facebooktwitterpinterestmail