Arabikansojen ystävyysseuran (AKYS) kautta 46 lapsella on kummit Suomesta. Kummi saa vuosittain perheen sosiaalityöntekijän raportin lapsen tilanteesta. Sosiaalityöntekijät kirjoittavat raporteissaan myös siitä, mihin harrastuksiin kummilapset osallistuvat BAS:in toimintakeskuksissa. Vuoden 2016 raporttien mukaan 35 lasta osallistui ryhmätoimintoihin. Mikäli lapsi ei voinut osallistua (11), pyrittiin aktiviteettitukea järjestämään muilla tavoin.

Kummilasten harrastusten kirjo on moninainen:
* Käden taidot: käsityöt, ristipistot, vaateompelu, piirtaminen, maalaaminen, pelaaminen (9)
* Liikunnalliset taidot: dabke-tanssi, jalkapallo, pyöräily, uiminen (6)
* Ulkoilu, virkistys, juhlat: kesäleirit sarjakuvien katselu, partio, matkat, kansalliset juhlapäivät (12)
* Opetukselliset ja terveysaiheet: tietoisuuden lisääminen, psykososiaaliset ryhmätoiminnat, elämisen taidot ja itsen ohjaaminen, lisääntymisterveysryhmät, tukiopetusryhmät arabian, englannin ja matematiikan läksyissä (13)
* Joskus vanhemmat osallistuvat toimintaan, esim. tietopitoisiin vanhempainryhmiin, vaikkei lapsi itse kykene osallistumaan keskuksen aktiviteetteihin
* Joissakin raporteissa mainittiin vain yleisesti, että lapsi osallistuu keskuksen aktiviteetteihin, muttei täsmennetty tarkemmin

Muutaman kummilapsen mainitaan toimineen vapaaehtoisohjaajina kesäleireillä ja nuorten seksuaalikasvatuksen (lisääntymisterveyden) vertaisryhmissä.

Esteinä osallistumiselle mainittiin raporteissa:
* Vakava terveysongelma (autismi, fyysinen tai psyykkinen tilanne, sairaalahoitoa vaatinut terveysongelma, korostunut yksilöllinen ohjauksen ja neuvonnan tarve)
* Kotitilanne, äidin auttaminen, sisarusten kanssa leikkiminen
* Syrjäinen asuinpaikka, kuljetuksen puuttuminen.
Näissä tapauksissa sosiaalityöntekijät huolehtivat lapsen osallistumisesta joihinkin retkiin ja kansallisten juhlapäivien tilaisuuksiin.

Kummi on osaltaan tukemassa perheille järjestettäviä aktiviteetteja, joiden kautta lapset ja vanhemmat ovat vuorovaikutuksessa vertaisyhteisön kanssa ohjatulla tavalla. Järjestämällä lapsille toimintamahdollisuuksis Beit Atfal Assumoud huolehtii lasten sivistyksellisistä oikeuksista. Kummit voivat olla ylpeitä siitä, että lasten tarpeet tulevat tällä tavoin kokonaisvaltaisesti huomioonotetuiksi.

Facebooktwitterpinterestmail