AKYSin työ jatkuu – hyvän joulun toivotukset

images

Dear Beit ATFAL ASSUMOUD Family
On behalf of every person working for the Mental Health program we would like to wish you and your beloved a very MERRY CHRISTMAS and a HAPPY, PEACEFUL and PROSPEROUS NEW YEAR 2017

Yhteistyöjärjestö Beit Atfal Assumoudin mielenterveysohjelma palestiinalaislasten ja heidän perheidensä tueksi toivottaa hyvää joulua ja uutta vuotta kummeille ja kaikille tukijoille.

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt AKYSille kehitysyhteistyötukea  viemään kahta Pohjois-Libanonin perheneuvolaa eteenpäin. Avustus kattaa vuodet 2017 – 2018 ja on anotun suuruinen, eli 212 500 € /vuosi. Kummien työ mahdollistaa tämän hankkeen, joten UM:n päätös on kiitos ja arvostuken osoitus kummeille.

UM:n päätöksen perustelut

Hanke keskittyy köyhien libanonilaislapsien ja Syyrian pakolaislasten tukemiseen Pohjois-Libanonissa. Hanke on hyvin ajankohtainen ja tarpeellinen psykososiaalisen tuen tarjoajana erityisen vahingoittuvalle kohderyhmälle.

Jatkohankkeeseen on integroitu aikaisemmin erillään ollut vammaisten lasten oikeuksia edistävä hanke, mikä on järkevä muokkaus. Vammaiskomponentti on tärkeä lisäys. Hanke pyrkii saamaan aikaan pitkä-aikaisia asennemuutoksia vammaislapsiin ja tuomaan vammaisasiat näkyvimmiksi pohjoisessa Libanonissa.

Hankkeen tavoittelema hyödynsaajamäärä on hyvä määrä pyydetyillä resursseilla, erityisesti rajoitetulla henkilöresursseilla. Järjestöllä on vankka kokemus psykososiaalisen tuen saralta ja kyky tavoittaa asettamansa tavoitteet vähäisistä henkilöresursseista huolimatta. Paikallisella yhteistyöjärjestöllä, BAS:lla, on vahva omistajuus aiheessa ja laajat verkostot ruohonjuuritasolla. Toistaiseksi Libanonin tilanne ei salli omistajuuden siirtymistä paikallistason terveyspalveluihin palestiinalaisten kohdalla. Hanke pyrkiikin luomaan ruohonjuuritasolla vertaistukiryhmiä.

Vaikuttamistyöllä on pitkä-aikaiset hyödyt, esim. lisäämällä vammaisten lasten pääsyä eri instituutteihin.

Hakija selvästi tuntee Libanonin ja YK:n prioriteetteja ja tavoitteita mielenterveys-sektorilla ja vammaisasioissa enemmän yhteisöpohjaiseen hoitoon siirtymisestä.

Hakemuksessa mainitut riskit ovat lähinnä ulkoisia, eikä riskien hallintaa ole käsitelty tarkemmin. Järjestö on kuitenkin kokenut ja silla on tiiviit yhteydet paikallisiin yhteisöihin, joten se on tietoinen riskeistä ja ottaa niitä huomioon jokapäiväisissä toiminnoissaan. Riskeihin kuuluu myös: 1) Nahr el Bared:n leirin jälleen rakentaminen on edelleen keskeneräinen, ja monet perheet asuvat edelleen tilapaiseissa asunnoissa, joten tilanne on haastava ja 2) Syyriasta saapuneet pakolaiset pohjois- Libanonissa (Nahr el Bared:ssa ja Beddawissa) ovat usein kouluttomia ja lasten vanhemmat tarvitsevat erityistä tukea.

Jatkohanke on hyvin linjassa Kehityspoliittisen selonteon tavoitteeseen tukea pakolaisten ihmisoikeuksien vahvistamista. Pakolaistilanteen epävakaisuuden ja ennalta- arvaamattomuuden vuoksi hanketukea myönnetään kahdelle vuodelle haetun neljän sijaan.

Facebooktwitterpinterestmail