Kansainvälinen laki huomioitava asehankinnoissa

AKYS on toimittanut Rauhanpuolustajien ja Śadankomitean kanssa 21.11.2020 seuraavan mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin. Tämä on viides perättäinen Israel/Palestiinaa koskeva kirjoitus, jonka HS on jättänyt julkaisematta.

Kansainvälinen laki huomioitava asehankinnoissa

Puolustusvoimat on jättänyt uusia ilmatorjuntaohjuksia koskevat tarjouspyynnöt kansainvälisille aseteollisuusyrityksille ehkä kalleimmassa ohjuskaupassa ikinä (HS 21.11.). Jutussa jäi mainitsematta, että kahden israelilaisen aseyrityksen mukana olo aiheuttaa vakavia eettisiä ongelmia (päinvastoin kuin puolustusministeri on aikaisemmin antanut ymmärtää).

Näitä yrityksiä on syytetty osallisuudesta Israelin laittomaan miehitykseen ja siihen liittyviin ihmisoikeusloukkauksiin. Israelin aseteollisuuden on todettu käyttävän miehitettyjä alueita kehittämiensä aseiden testiratana ja myyntivalttina. Kyseisten yritystenkin lennokkeja ja muita aseita on käytetty siviilejä vastaan Israelin tuhohyökkäyksissä Gazaan, mistä syystä Amnesty on vaatinut Israelia asekauppakieltoon. Toinen niistä on osallistunut laittoman muurin ja siirtokuntien rakentamiseen.

Tällaisista asioista on kysymys miehitykseen liittyviä sotarikoksia koskevassa syyteharkinnassa, jonka Kansainvälinen rikostuomioistuin on monivuotisen esitutkinnnan perusteella käynnistänyt siihen kohdistuneesta ennen näkemättömästä painostuksesta huolimatta. Israelin siirtokuntaprojektiin osallistumisen torjumiseksi YK:n ihmisoikeusneuvosto on perustanut tietokannan siirtokuntiin kytkeytyvistä yrityksistä.

Israel on äsken hyväksynyt tuhansien uusien siirtokunta-asuntojen rakentamisen ja kiihdyttänyt palestiinalaisten omaisuuden tuhoamista. Käyttämällä miehityksen rikoksiin osallisia toimittajia Suomi osallistuu välillisesti miehityksen tukemiseen, antaa anteeksi ihmisoikeusloukkaukset ja vesittää omaa Lähi-idän politiikkaansa ja kansainvälisen yhteisön vaivalloisia yrityksiä osallisten saattamiseksi vastuuseen.

Ilona Junka
puheenjohtaja, Arabikansojen ystävyysseura ry
Teemu Matinpuro
toiminnanjohtaja, Suomen Rauhanpuolustajat
Kaisu Kinnunen
puheenjohtaja, Sadankomitea

Facebooktwitterpinterestmail