Ei EU:n ja Israelin assosiaationeuvostolle

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Vuonna 2013 EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston korkean tason tapaamiset lopetettiin Israelin siirtokuntapolitiikan luomien poliittisten jännitteiden vuoksi.

Nyt, kun Israel on Arabiemiraattien kanssa tekemänsä sopimuksen yhteydessä ilmoittanut lykkäävänsä suunniteltuja Länsirannan alueliitoksia, EU:n ulkoasiainhallinnossa ja joidenkin EU-maiden ulkoministereiden taholla on pyritty käynnistämään assosiaationeuvoston tapaamiset (ks. raportti israelilaisessa Haaretz-lehdessä). Perusteena on esitetty muun muassa, että nostamalla EU:n ja Israelin suhteet uudelle tasolle Israel voitaisiin houkutella luopumaan alueliitoksista.

Israelin toiminta miehitetyillä alueilla ei kuitenkaan ole muuttunut, ainakaan parempaan suuntaan. Kansainvälisen lain vastainen miehitys, palestiinalaisten oikeuksien ja vapauksien epääminen, asumusten tuhoamiset ja pakkosiirrot, luonnonvarojen ja maiden anastaminen, siirtokuntalaisten väkivalta, mielivaltaiset pidätykset, ylimitoitetun sotilaallisen voiman käyttö, Gazan väestön kollektiivinen rankaiseminen ja muut ihmisoikeuksien ja kansainvälisen lain vastaiset rikokset jatkuvat.

Mielestämme logiikka, että jatkuvasti ihmisoikeuksia rikkovaa toimijaa, joka uhkaa vielä suuremmilla rikkomuksilla, palkitaan siitä, että se luopuisi näistä uhkauksistaan, on tyrmistyttävää ja moraalitonta. Tällaiset käännökset eivät mitenkään edesauta hyväksyttävän ratkaisun saamista alueella, vaan päinvastoin. Muistutamme myös EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen demokratia- ja ihmisoikeuspykälistä, joiden noudattaminen päinvastoin edellyttäisi koko sopimuksen jäädyttämistä.

Tapaamisten aloittaminen edellyttää kaikkien EU-maiden hyväksymistä. Vetoamme Suomen ulkopoliittiseen johtoon, että Suomi vastustaisi suhteiden tason nostamista. Pyydämme myös saada kuulla Suomen ratkaisusta tässä asiassa.

Kunnioittaen,

Arabikansojen ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

Facebooktwitterpinterestmail