Ei EU-rahoja kansainvälista lakia rikkoneille israelilaisille aseyhtiöille

AKYS on toimittanut 16.12.2019 hallitukselle ECCP:n kampanjaan liittyvän vetoomuksen
_______________________________________________________________________

Arvoisa ministeri / puolueen puheenjohtaja

Kirjoitan teille järjestömme, Arabikansojen ystävyysseuran, puolesta kiinnittäksenne huomiotanne EU:n uuteen Horisontti Eurooppa tutkimuksen ja innovoinnin kehitysohjelmaan.

Sopimuksesta käydään tällä hetkellä keskusteluja EU-maiden kesken. Tässä yhteydessä haluamme esittää huolemme EU:n veronmaksajien rahojen käytöstä myöntämällä rahoitustukea sellaisille toimijoille, jotka syyllistyvät kansainvälisen lain loukkauksiin.

EU on rahoittanut monen vuoden ajan turvallisuus- ja puolustusteollisuuden tutkimustoimintaa. Veronmaksajien rahaa on kanavoitu aseteollisuusyrityksille, niiden joukossa israelilaisille yhtiöille, tutkimustukena, jonka tulosten on luvattu menevät pelkästään siviilikäyttöön. Yksi väylä, jonka kautta ase- ja sotilasteknologiayritykset ovat päässeet käsiksi EU-tukeen, on nykyinen Horisontti 2020 -tutkimus- ja kehitysohjelma. Siinä on mukana useita isralilaisia aseteollisuusyrityksiä, joita on syytetty sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Vaikka EU:n mukaan tutkimustuki on mennyt vain siviilisovelluksiin tähtääviin projekteihin, monet näistä projekteista ovat luonteeltaan kaksoiskäyttöisiä ja palvelevat myös sotilaallisia tarkoituksia. EU on jättänyt ottamatta huomioon yritysten karkeita rikkomuksia sekä veronmaksajien rahojen avulla kehitettyjen teknologioiden alkuperää ja mahdollista sotilaskäyttöä, ja on näin rikkonut omia sääntöjään ja määräyksiään vastaan.

Tietomme mukaan kysymystä kaksoiskäyttöteknologioiden kehittämisestä ja israelilaisten aseteollisuusyritysten osallistumisesta ei ole käsitelty myöskään uudessa Horisontti Eurooppa -ohjelmassa. Haluamme kiinnittää huomiotanne liitteenä olevaan tuoreeseen selvitykseen, jossa on analysoitu ja koottu yhteen tapoja, joilla EU kanavoi eurooppalaisten veronmaksajien rahoja sellaisille israelilaisille toimijoille, joita on syytetty sotarikoksista ja kansainvälisen lain rikkomisesta. Selvitys löytyy myös osoitteesta http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2019/12/ECCP-2019.pdf

Toivomme teidän selvittävän mahdollisuuksia tehdä Horisontti Eurooppa-ohjelmaan sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat karkeisiin kansainvälisen lain ja ihmisoikeusluokkauksiin syyllistyneiden toimijoiden sulkemisen ohjelman ulkopuolelle. Toivomme lisäksi keskustelua maamme kannasta Horisontti Eurooppa-ohjelmaan ja veronmaksajien rahojen käyttämisestä kaksoiskäyttöteknologioiden kehittämiseen.

Voimme mielellämme jatkaa keskustelua asiasta kanssanne ja toimittaa teille lisätietoja.

Kunnioittaen,

Ilona Junka, puheenjohtaja
Arabikansojen ystävyysseura ry

Facebooktwitterpinterestmail