KOULUREPPUJA, HOITOTIETOA, NAISTEN TUKEMISTA

AKYSIN KOULUREPPUKERÄYS TUOTTI RAHAA VIELÄ SYKSYLLÄKIN

AKYS keräsi viime elo-syyskuussa varoja, jotta Betlehemin diabeetikkolapset voitaisiin varustaa kunnollisilla, terveellisillä koulurepuilla. Keräys liittyi Betlehemissä kaupungin, YK:n ja kansalaisjärjestöjen yhteiseen koulureppukeräykseen kaikille alakoululaisille.

AKYS lähetti kerätyn avustusrahan koulureppujen hankintaan  syyskuun lopussa. Sen jälkeen koulurepputilille tuli kuitenkin vielä tuntuvasti rahaa ja AKYS pystyi näin lähettämään ”joululahjana” rahat uuteen reppuun vielä parillekymmenelle lapselle, jotka nyt voivat aloittaa kevätlukukauden uudet reput selässään. Kaikkiaan raha riittikin neljänkymmenen koulurepun ostoon. Tämä on hieno saavutus.  Kiitos kaikille keräykseen osallistuneille.

KULUNEEN VUODEN AIKANA ON AUTETTU DIABEETIKKOJA JA VAMMAISIA

Yhteistyökumppanimme Amjaadin perustyötä on Betlehemiä ympäröivien pakolaisleirien asukkaiden, erityisesti vähäosaisten naisten, vammaisten ja diabeetikkojen säännöllinen avustus-  ja neuvontatyö.  Terveystietoa Amjaad jakaa mm. Palestiinassa suositun ”lääketieteellisen päivän” merkeissä. Sillä tarkoitetaan avoimien ovien päivää, jolloin ihmiset voivat tulla kysymään apua vaivoihinsa ja joka usein johtaa diabeteksen tai muiden yleisten tautien löytämiseen.  Amjaad on järjestänyt terveysaiheisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja sekä seuraa ja ohjaa yksittäisiä ihmisiä. Lapsille ja nuorille järjestettiin kesällä diabetekseen erikoistuneiden asiantuntijoiden ohjaama leiritapahtuma, johon osallistui niin diabeetikkoja kuin terveitäkin lapsia ja nuoria. Tapahtumaan kuului mukavaa yhteistä virkistystoimintaa, jonka ohella nuoria opastettiin terveelliseen elämäntapaan. Diabetesta sairastaville lapsille ja nuorille tarjottiin myös erityisohjausta.

Amjaadin toimesta Betlehemiin perustettiin terveyskasvatusta kehittävä komitea, valmisteltiin  terveyslehtisiä ja muita opetusmateriaaleja ja opetettiin diabeetikoita syömään oikein.

PALESTIINASSAKIN NAISET KOHTAAVAT USEIN VÄKIVALTAA

Syksyllä Amjaad järjesti kampanjan naisiin kohdistunutta väkivaltaa vastaan. Valitettavasti Palestiinassakin naiset ovat alttiita joutumaan väkivallan uhriksi ja sairaudella leimatut diabeetikkonaiset vielä muita herkemmin. Kampanjassa korostettiin terveydenhuoltohenkilöstön keskeistä tehtävää: tukea väkivaltaa kokeneita naisia ja auttaa heitä pitämään kiinni omista oikeuksistaan. Usein suku haluaa vaientaa naisiin kohdistuneet rikokset, eikä halua uhrien vievän tapauksia oikeuden tutkittaviksi, mutta vaikeneminen ei ole näiden naisten etu. Myös tuomioistuimissa näihin asioihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Kunniamurhien tekijät saattavat jäädä käytännöllisesti katsoen ilman rangaistusta. Asenteiden muuttamiseksi asiassa tarvitaan massiivista tiedotusta ja työtä.

AKYSIN KOULUREPPUKERÄYS TUOTTI RAHAA VIELÄ SYKSYLLÄKIN

AKYS keräsi viime elo-syyskuussa varoja, jotta Betlehemin diabeetikkolapset voitaisiin varustaa kunnollisilla, terveellisillä koulurepuilla. Keräys liittyi Betlehemissä kaupungin, YK:n ja kansalaisjärjestöjen yhteiseen koulureppukeräykseen kaikille alakoululaisille.

AKYS lähetti kerätyn avustusrahan koulureppujen hankintaan  syyskuun lopussa. Sen jälkeen koulurepputilille tuli kuitenkin vielä tuntuvasti rahaa ja AKYS pystyi näin lähettämään ”joululahjana” rahat uuteen reppuun vielä parillekymmenelle lapselle, jotka nyt voivat aloittaa kevätlukukauden uudet reput selässään. Kaikkiaan raha riittikin neljänkymmenen koulurepun ostoon. Tämä on hieno saavutus.  Kiitos kaikille keräykseen osallistuneille.

KULUNEEN VUODEN AIKANA ON AUTETTU DIABEETIKKOJA JA VAMMAISIA

Yhteistyökumppanimme Amjaadin perustyötä on Betlehemiä ympäröivien pakolaisleirien asukkaiden, erityisesti vähäosaisten naisten, vammaisten ja diabeetikkojen säännöllinen avustus-  ja neuvontatyö.  Terveystietoa Amjaad jakaa mm. Palestiinassa suositun ”lääketieteellisen päivän” merkeissä. Sillä tarkoitetaan avoimien ovien päivää, jolloin ihmiset voivat tulla kysymään apua vaivoihinsa ja joka usein johtaa diabeteksen tai muiden yleisten tautien löytämiseen.  Amjaad on järjestänyt terveysaiheisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja sekä seuraa ja ohjaa yksittäisiä ihmisiä. Lapsille ja nuorille järjestettiin kesällä diabetekseen erikoistuneiden asiantuntijoiden ohjaama leiritapahtuma, johon osallistui niin diabeetikkoja kuin terveitäkin lapsia ja nuoria. Tapahtumaan kuului mukavaa yhteistä virkistystoimintaa, jonka ohella nuoria opastettiin terveelliseen elämäntapaan. Diabetesta sairastaville lapsille ja nuorille tarjottiin myös erityisohjausta.

Amjaadin toimesta Betlehemiin perustettiin terveyskasvatusta kehittävä komitea, valmisteltiin  terveyslehtisiä ja muita opetusmateriaaleja ja opetettiin diabeetikoita syömään oikein.

PALESTIINASSAKIN NAISET KOHTAAVAT USEIN VÄKIVALTAA

Syksyllä Amjaad järjesti kampanjan naisiin kohdistunutta väkivaltaa vastaan. Valitettavasti Palestiinassakin naiset ovat alttiita joutumaan väkivallan uhriksi ja sairaudella leimatut diabeetikkonaiset vielä muita herkemmin. Kampanjassa korostettiin terveydenhuoltohenkilöstön keskeistä tehtävää: tukea väkivaltaa kokeneita naisia ja auttaa heitä pitämään kiinni omista oikeuksistaan. Usein suku haluaa vaientaa naisiin kohdistuneet rikokset, eikä halua uhrien vievän tapauksia oikeuden tutkittaviksi, mutta vaikeneminen ei ole näiden naisten etu. Myös tuomioistuimissa näihin asioihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Kunniamurhien tekijät saattavat jäädä käytännöllisesti katsoen ilman rangaistusta. Asenteiden muuttamiseksi asiassa tarvitaan massiivista tiedotusta ja työtä.

TUKI AMJAAD-JÄRJESTÖLLE ON YHÄ TARPEEN

Amjaad ei ole onnistunut saamaan muuta säännöllistä avustusta kuin sen vajaa 200 euroa kuussa, jonka AKYS pystyy lähettämään. Varsinaiseen lääketieteelliseen hoitoon tai lääkärin palkkaamiseen järjestön varat eivät riitä, mutta niin diabeetikot kuin monet muutkin vähäosaiset hyötyvät toimintaa vetävän Jameela al Lateefin tarmokkuudesta ja organisointikyvystä sekä vapaaehtoisten työpanoksista.  Amjaadin hoivissa he saavat apua, neuvoja, itseluottamusta ja kykyä selvitä vaikeuksista.  AKYSin kautta Amjaadille annettu tuki menee perille lyhentämättömänä.  AKYSin avustustili on

Tili FI95 80001300 9905 05, Viite 3007

Yhteystietonsa antaneille tukijoille lähetetään tiedotteita toiminnasta. Lisätietoa Ilona Junka, puh 044 300 2039 tai sähköposti ilonajunka (at) hotmail.com

 

Facebooktwitterpinterestmail