Toimittaja, FM Taina Dahlgren Arabikansojen ystävyysseuran uudeksi puheenjohtajaksi

Jatkovuosikokouksessa 23.5.2023 Arabikansojen ystävyysseura valitsi uuden puheenjohtajan. Ilona Junka halusi luopua tehtävästä parinkymmenen vuoden urakan jälkeen. Tehtyjen tiedustelujen ja haastattelujen perusteella työvaliokunta ehdotti uudeksi puheenjohtajaksi toimittaja, FM Taina Dahlgrenia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Taina Dahlgrenin mielestä aikamme merkittävimpiin ongelmiin kuuluva Palestiinan kysymys on viime vuosina jäänyt julkisuudessa vaille ansaitsemaansa huomiota. Hän pitää tärkeinä seuran projekteja, muun muassa kummitoimintaa ja Gazan terveydenhuollon hanketta. Myös yhteistyö Suomessa asuvan palestiinalaisyhteisön kanssa on tärkeää. Dahlgren haluaa lisätä ja monipuolistaa AKYSin näkyvyyttä ja viestintää mm. huomion kiinnittämiseksi nykyistä enemmän Palestiinan tilanteeseen. Hän toivoo, että AKYS saa lisää jäseniä sekä pystyy edelleen aktivoimaan nuoria seuran toimintaan.

Taina Dahlgren kävi ensimmäisen kerran Lähi-idässä kesällä 1982 osana eurooppalaista opiskelijavaltuuskuntaa. Tällöin hän vieraili Israelin hyökkäyksen piirittämässä Länsi-Beirutissa, jossa asui myös suuri palestiinalaisyhteisö.

Taina Dahlgren

”Minuun teki lähtemättömän vaikutuksen nähdä silloin pommituksilla tuhottujen kerrostalojen raunioista kaivettuja kuolleita lapsia ja fosforipommien polttamia potilaita Beirutin Amerikkalaisen yliopiston sairaalassa”, hän kertoo. Sen jälkeen hän tuli mukaan AKYSin toimintaan muun muassa pitäen lukuisia esitelmiä Lähi-Idän tilanteesta.

Dahlgren työskenteli lyhyesti AKYSissa pääsihteeri Sinikka Åbackin sijaisena vuonna 1987 ja oli tällöin mukana järjestämässä AKYSin kummilasten Suomen-vierailua, joka herätti suurta huomiota.

Työurallaan hän on muun muassa toiminut Ihmisoikeusliiton pääsihteerinä ja toimittajana Suomen Tietotoimistossa STT:ssä sekä tehnyt vaalitehtäviä YK:lle ja EU:lle. Ulkomaantoimittaja-aikanaan hän raportoi muun muassa Palestiinalaisalueilta ja Israelista sekä Länsi-Saharasta ja Irakin-sodasta, Jordaniasta ja Syyriasta. Vaalitehtävistä merkittävin on ollut medianeuvonantajana toimiminen Irakin keskusvaalilautakunnassa vuosina 2004-06 ja vaalien kansainvälisen lehdistökeskuksen perustaminen suomalaisten rakentamaan Bagdadin kongressipalatsiin.

Sirkku Kivistö