Gazaa hallitseva Hamas teki raakalaismaisen ja tuomittavan hyökkäyksen Israeliin 7. lokakuuta. Siitä käynnistyi uusi koston kierre, joka on tätä kirjoitettaessa johtanut Israelin kiristämään Gazan saartoa, pommittamaan aluetta maan tasalle ja ahdistamaan siviiliväestön näkemään nälkää ja janoa vailla ruokaa, vettä, sähköä, polttoainetta, lääkkeitä ja muita välttämättömyystarvikkeita. Nyt myös taistelut alueella ovat kiihtyneet Israelin hyökättyä Gazaan.

Jos ulkomaailma ei reagoi, kansanmurha uhkaa palestiinalaisia. YK:n yleiskokous otti 27.10. kantaa humanitaarisen avun toimittamiseksi Gazaan, kun turvallisuusneuvosto ei asiasta kyennyt päättämään. EU hajosi äänestyksessä. Neljä jäsenmaata äänesti USA:n ja Israelin rinnalla päätöslauselmaa vastaan, 15 pidättäytyi, Suomi näiden joukossa. Kahdeksan EU-maata sekä mm. Norja ja Sveitsi äänestivät muun maailman rinnalla päätöslauselman hyväksymisen puolesta.

Tämän jälkeen on turha ihmetellä miksi EU:n vaikutusvalta maailmalla hupenee. Peli alkaa olla menetetty, kun kauniit puheet jäävät sanahelinäksi tekojen näyttäessä muun maailman silmissä uuskolonialismilta ja kaksinaismoralismilta. Suomi vielä pahentaa asiaa omalta osaltaan leikkaamalla kehitysavusta. On vaikea ymmärtää miksi Suomelle ei äänestyksessä kelvannut esimerkiksi Belgian, Espanjan, Ranskan ja Portugalin kanta yhtyä päätöslauselmaan. Tällä tiellä pedataan uutta tappiota, kun turvallisuusneuvoston jäsenistä äänestetään Suomen ollessa ehdokasvuorossa vuonna 2028. Haastattelimme tätä lehteä varten presidenttiehdokkaita. Neljä vastasi vaatien mm. siviilien suojelua ja humanitaarisen avun toimittamista. Lue enemmän heidän vastauksistaan sivulta 5.

Ihmisoikeustarkkailijat kohtaavat työssään myös israelilaisten hajottamia palestiinalaisten koteja.

Arabikansojen ystävyysseura on viime viikkoina useaan otteeseen vedonnut hallitukseen tulitauon ja humanitäärisen avun Gazaan toimittamisen puolesta. Sodan molemmat osapuolet ovat syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin. On aika lopettaa rankaisemattomuuden kulttuuri ja saattaa syylliset vastuuseen. On palattava ongelman ytimeen. Israelin miehitys on lopettava ja aloitettava neuvottelut YK:n päätöslauselman 181 toteuttamiseksi, itsenäisen Palestiinan valtion perustamiseksi Israelin rinnalle. Vain kahden valtion malli on realistinen tae kestävän ja oikeudenmukaisen rauhan saamiseksi Lähi-itään.

Voit ilmaista tukesi palestiinalaisille osallistumalla mielenosoituksiin ja tukemalla Gazan terveydenhoitoa Akysin tuki Gazalle -keräyksen kautta. Palestinian Medical Relief Society (PMRS) on Akysin yhteistyökumppani Gazassa ja Länsiran-nalla. Olemme tavoittaneet yhteyshenkilömme Loreina Tarazin. Hän kertoo, että he ovat hengissä, mutta erittäin peloissaan. Yksi PMRS:n keskus on tuhottu Israelin pommituksissa, mutta työ jatkuu muualla. Apuamme tarvitaan nyt ja suora yhteys on olemassa. Lähetimme sunnuntaina 29.10. uusimman rahalähetyksen Gazaan ja toimitamme PMRS:lle rahaa sitä myöten, kun saamme kerätyksi.

Taina Dahlgren

Tuki Gazalle tili FI95 8000 1300 9905 05, viite 3007
Keräyslupa RA/2020/1032

AKYS-tiedote 2/2023
Arabikansojen ystävyysseura ry
Päätoimittaja Taina Dahlgren
Taitto Asmo Koste
Kirjoituksissa esiintyvät mielipiteet eivät ole Arabikansojen ystävyysseuran virallisia kantoja.
Tutustu toimintaamme, liity jäseneksi:
AKYSin Facebook-sivut
AKYS tiedottaa Facebook-sivut (kummitoiminta)
akys.fi
Jäsenmaksu/v 25 €, pienituloisille 10 €
Tilille: FI97 8000 1201 6693 56 viite 70001

Tue palestiinalaisia!
AKYSin tukitilit:
Libanonissa olevat palestiinalaispakolaiset:
Kummilapsitili FI93 8000 1101 2300 02 viite 1009
Päiväkotitili FI56 8000 1700 4747 46 viite 2008
Vanhuskummitili FI20 8146 9710 0461 36 viite 2011
Palestiina-tukitili: Tue Gazan terveydenhuoltoa
FI95 8000 1300 9905 05 viite 3007
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus.
Lupa RA/2020/1032.
Toimeenpanoalue: Koko Suomen alue
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään vähävaraisten palestiinalaisten tukemiseen Libanonissa, Länsirannalla ja Gazassa.
Antamalla yhteystietosi saat AKYSiltä raportteja
keräyksestä ja keräysvarojen käytöstä.