Arabikansojen ystävyysseura

Arabikansojen ystävyysseura (AKYS) on perustettu vuonna 1976 edistämään Suomen kansan ja arabikansojen ystävällisiä suhteita ja keskinäistä tuntemusta.

Seura järjestää solidaarisuustoimintaa ulkovaltojen valtapyrkimysten ja sotien uhreiksi joutuneiden kansojen puolesta ja pyrkii edistämään rauhanomaisia ratkaisuja alueen kriiseihin vaikuttamalla kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin ja organisoimalla kansalaistoimintaa. Erityisesti Palestiinan kansan vapautumispyrkimykset vuosikymmeniä kestäneestä pakolaisuudesta ja laittomasta miehityksestä ovat seuran tuen kohteena.

Seura kannattaa demokratian, tasa-arvon ja vähemmistöjen oikeuksien toteutumista ja yleistä sosiaalista ja taloudellista kehitystä arabimaissa. Seuran toimintaan kuuluvat kehitysyhteistyö ja avustusprojektit. Huomattava osa toimintaa on humanitaarinen apu palestiinalaisalueilla ja pakolaisleireissä, kuten palestiinalaisten pakolaislasten kummiverkoston ylläpitäminen.

Yksi seuran tavoitteista on oikaista Suomessa ja yleensä länsimaissa yhä vallitsevia stereotypioita arabimaiden asukkaista kehittymättöminä, väkivaltaa kannattavina ja länsimaille vihamielisinä ihmisinä. Myös usein ilmenevä tarkoituksellinen vastakkainasettelu lännen ja arabi- ja laajemmin koko islamilaisen maailman välillä on seuran mielestä perusteetonta ja vahingollista. AKYS ei hyväksy minkäänlaista etniseen taustaan tai uskontoon pohjautuvaa syrjintää ja vihanlietsontaa, mukaanluettuna antisemitismiä.

Monia arabimaita vaivaavat poliittiset kriisit, yleinen taloudellinen ja sosiaalinen alikehittyneisyys sekä hyvän hallinnon ja demokratian puute. Läntisen maailman suhde niihin on ollut kolonialistinen alistussuhde. Imperialistiset vallat ovat hallinneet niitä turvautuen usein sotilaalliseen voimaan ja verenvuodatukseen. Ne ovat vetäneet rajoja omien etupiiriensä mukaan ja tukeneet eri maita, hallitsijoita ja kansanryhmiä omien taloudellisten ja strategisten etujensa mukaisesti. Tämä politiikka jo sinänsä on luonut pohjaa moniin maita vaivaaviin kriiseihin ja yhteiskunnallisiin jännitteisiin. Ulkovaltojen alueellisen valtapolitiikan ohella autoritaaristen hallintojen harjoittama repressio on ruokkinut monen maan tragediana olevaa väkivaltaa. Arabikansojen ystävyysseura tuomitsee kaikenlaisen terrorin ja kansainvälisen lain vastaiset väkivallanteot ja hyökkäykset sekä yksittäisten ryhmien että valtioiden taholta.

Palestiinan vuosikymmeniä jatkuneeseen kriisiin on saatava ratkaisu ja Palestiinan kansan alistaminen on lopetettava. Palestiinalaisten on saatava itsenäinen, elinkelpoinen valtio ja palestiinalaispakolaiskysymys on ratkaistava tavalla, jonka myös palestiinalaiset voivat hyväksyä. Seura vaatii, että Euroopan Unioni alkaa käyttää tehokkaammin poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaansa YK:n päätöslauselmien ja kansainvälisen oikeuden vaatimusten toteutumiseksi historiallisen Palestiinan alueella.

AKYS-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Se on luettavissa nettisivuillamme ja postitetaan jäsenille.

Rahankeräyslupa 28.8.2020: Poliisihallitus RA/2020/1032. Varat käytetään yhteistyöjärjestön sosiaalityön osana lasten ja perheidensä, päiväkotilasten ja kummivanhusten tukemiseen Libanonissa  ja humanitaariseen avustustyöhön Betlehemissä ja Gazassa.
Rekisteröity 20.10.1977, rekisteritunnus 124.465, Y-tunnus: 0774016-7
Lähetä yhdistyksellemme postia yhteyslomakkeella tai kirjoittamalla suoraan hallituksen jäsenille.
Lisätietoa jäsenyydestä ja liittymislomake on täällä.  Yhdistyksen säännöt on luettavissa täällä.