Hallitus

AKYSin hallitus 2020

Hallituksen jäsenet:

  • Ilona Junka, puheenjohtaja
  • Jussi Sinnemaa, varapuheenjohtaja
  • Marjatta Laiho, sihteeri
  • Kamal Aranki
  • Johan Heino
  • Seppo Rinne
  • Riikka Suokas

Varajäsenet: