Hallitus

AKYSin hallitus 2023

Varsinaiset jäsenet:

Taina Dahlgren (puheenjohtaja), Marjatta Laiho (sihteeri), Ilona Junka, Kamal Aranki, Johan Heino, Seppo Rinne, Sirkku Kivistö

Varajäsenet:

Katja Henttonen, Riitta Suokas, Eero Hakanen, Haseeb Shehadeh