Kehitysyhteistyö

Kuvassa Syyriasta paenneiden palestinalaisperheiden lapsia

Kuvassa Syyriasta paenneiden palestinalaisperheiden lapsia

Arabikansojen ystävyysseura on mukana tukemassa työtä  perheneuvoloissa jotka sijaitsiat Libanonin kahdessa pohjoisimmassa pakolaisleireissä, lähellä Tripolin kaupunkia. Perheneuvoloiden palvelut lapsille ja heidän perheilleen ovat uraauurtavaa mielenterveystyötä. Lapset ovat Libanonin palestiinalaisia, Syyriasta paenneita palestiinalaisia, libanonilaisia ja syyrialaisia. Hankkeelle on myönnetty Ulkoministeriön hankerahoitusta vuosiksi 2019-2020.

Hanke “Monitarpeisten ryhmien mielenterveystyö: moniammatillista yksilö- ja yhteisötyötä” mahdollistaa vuosittain moniammatillisen tiimin mielenterveyspalvelut 500-600 lapseille kahdessa Pohjois-Libanonin perheneuvolassa Lapsista noin 40-50 tarvitsee lisäksi erityiopetusta, jolloin perheneuvola vanhempien kanssa ohjaa lapsen johonkin kymmenestä yhteistyökoulusta. Edellisvuonna kaikki lapset edistyivät terapioissaan hyvin ja viidennes lapsista päättikin terapian. Erityislapsista 70 %:n tilanne parani huomattavasti. Perheet saivat sosiaalityöntekijän opastusta lasten ja erityislapsen ohjaamiseen ja tukemiseen 412 kotikäynnillä.

Erityisenä syynä jatkaa hanketta on, että yhteistyöjärjestössä on kova halu uudistaa toimintapolitiikkaansa reilun 20 vuoden kokemuksesta vauhtia ottaen ja saada kirjoitetuksi mielenterveysyön strategiasuunnitelma. Kerätään tietopankkia kyselyin, haastatteluin ja havainnoimalla. Mietitään yksillö- ja yhteisötyön yhdistämistapja. Yhteisponnistus palvelujen uusimisessa ei ole helppoa, koska sekä paikalliset yhteisöt että lapset ovat paineisissa oloissa. Kuitenkin uudistamismistyön tunnukseksi on asetettu “Parasta palvelua sitä kipeimmin tarvitseville”. Ohjelman yhteydessä tulevat suomalaisen kehitystavoitteiston asiat käsitellyksi, sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden poistaminen, ympäristökestävyys. Beit Atfal Assumoud pitää terveysasioita ihmisoikeuksiin kuuluva, jolle ehkäisevä työ, valistus, hoito ja kuntoutus asettuvat, niin että jokainen lapsi saa apua vaikeuksiinsa ja hyvän ympäristön elää.

5. Diabeetikkolasten äitien ruokaoppitunti (3)

Kuva diabeetikkolasten äitien ruokaoppitunnilta

AKYSin hankkeella tuettiin aiemmin Betlehemin diabeetikkojen omahoidon oppimista, johon AKYS sai 9 vuoden ajan ulkoministeriön rahoitusta. UM- rahoituksen loputtua AKYS vaihtoi tuen kohteeksi kahden vahvan naisen: Suomessakin 2014 vierailleen Amal Hadwehin sekä AKYSin rahoituksella palkatun osa-aikaisen sosiaalityöntekijän Jamila Al-Shamin vetämän Amjaad-järjestön. Amjaad huolehtii diabeetikoista, muista vaikeasti sairaista sekä Betlehemissä sijaitsevien pakolaisleirien köyhistä asukkaista. Lue lisää toiminnasta.