Blog Archives

Palestiinalainen Amina Akile avaa oven kotiinsa entisessä sairaalassa, Sabran alueella, Beirutissa. Kotiäiti kertoo keskittyvänsä arjessaan siihen, että hänen lapsensa saisivat elää onnellisesti ja opiskella unelma-ammatit.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

Arabikansojen ystävyysseura ry:n toimintakertomus 21.4.2016–17.4.2017

Seuran tavoite

Arabikansojen ystävyysseuran (AKYS) tavoitteena on edistää Suomen kansan ja arabikansojen ystävällisiä suhteita ja keskinäistä tuntemusta. Seura tukee rauhanomaisia pyrkimyksiä demokratian, tasa-arvon, vähemmistöjen oikeuksien ja yleisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi näiden kansojen keskuudessa ja arabimaiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti Palestiinan kansan vapautumispyrkimykset 69 vuotta kestäneestä pakolaisuudesta ja 50 vuotta jatkuneesta laittomasta miehityksestä ovat seuran tuen kohteena. Seuran toiminnassa palestiinalaisten konkreettisella auttamisella on huomattava paino.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Arabikansojen ystävyysseura pyrkii jatkamaan ja voimistamaan työtä rauhan saavuttamiseksi Lähi-itään ja palestiinalaisten oikeuksien turvaamiseksi. Tähän pyritään muun muassa seuraavin tavoin:

1. Osallistutaan aktiivisesti rauhantyöhön yhteistyössä muiden rauhanasiaa ajavien järjestöjen kanssa
niin Helsingissä kuin Tampereella. Jatketaan Palestiina-yhteistyötä mahdollisimman laajasti
Palestiina-solidaarisuusjärjestöjen kesken. Pyritään vahvistamaan Suomessa kaikille kuuluvien,
loukkaamattomien ihmisoikeuksien kunnioitusta jakamalla oikeaa tietoa pakolaisuuden syistä ja
Lähi-idästä kotoisin olevien turvapaikanhakijoiden kotimaiden olosuhteista.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Arabikansojen ystävyysseuran talousarvio vuodelle 2017 löytyy täältä.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Lähes puolet Libanonissa pitkään asuneista palestiinalaisista on alle 25-vuotiaita, Syyriasta paenneista palestiinalaisista yli puolet (56,2%) on alle 25-vuotiata.  Yli 65-vuotiaista pakolaisista Libanonissa 6,5 % on miehiä ja 8,4 % naisia, Syyriasta paenneistä vastaavasti 3,8 % ja 4,5 %.

Libanonin palestiinalaisten kuukausittain käyttämä rahamäärä kuluihin on 173 €,  libanonilaisten kuukausikulutus on 380 €. Äärimmäisen köyhiä (65 €/kk) yli 65-vuotiaista palestiinalaista on 6,9 %. (Lähde: Survey on the Socioeconomic Status fo Palestine Refugees in Lebanon 2015. AUB & UNRWA 2016).

AKYSin kautta kummin saaneet vanhukset ovat ennen vuotta 1948 Palestiinassa syntyneitä. Beit Atfal Assumoud -järjestön sosiaalityö huolehtii heikko-osaisimmista.

Tänään muuan 77-vuotias palestiinalaisvanhus sai kummin Suomesta. Kiitos kummille ja kaikille vanhuskummeille! Yhden palestiinalaisvanhuksen hakemus odottaa kummin löytymistä. http://akys.kapsi.fi/wordpress/kummitoiminta-2/ainutlaatuinen-vanhuskummitoiminta/

img_9650

Kirsti Palonen tapasi kummivanhuksia Bourj el-Barajnehin leirissä 2013.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

Seuran tavoite

Arabikansojen ystävyysseuran (AKYS) tavoitteena on edistää Suomen kansan ja arabikansojen ystävällisiä suhteita ja keskinäistä tuntemusta. Seura tukee rauhanomaisia pyrkimyksiä demokratian, tasa-arvon, vähemmistöjen oikeuksien ja yleisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi näiden kansojen keskuudessa ja arabimaiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti Palestiinan kansan vapautumispyrkimykset 68 vuotta kestäneestä pakolaisuudesta ja 49 vuotta jatkuneesta laittomasta miehityksestä ovat seuran tuen kohteena. Seuran toiminnassa palestiinalaisten konkreettisella auttamisella on huomattava paino.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Loppuvuoden AKYS-lehti on ilmestynyt hienona erikoisnumerona. Lehden teemana on ”Palestiina sydämiimme” ja sen julkaisuun on saatu Ulkoasianministeriön viestintätukea yhdessä samannimisen valokuvanäyttelyn kanssa. Lue lehti täältä.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments

AKYS-tiedotteen päätoimittaja Ilonja Junka on esittänyt Palestiina-verkoston toimijoille pyynnön saada ajankohtaisian kirjoituksia AKYS-tiedotteeseen. Hän antaa tarkempia tietoja kirjoitusten toivotusta pituudesta ja neuvottelee kuvista. Kirjoitusten deadline on syyskuussa. Lehti ilmestyy Rauhan puolesta -lehden välissä liitelehtenä, eli jakelu on laajempi kuin AKYS-tiedotteella normaalisti. Tiedustelut: ilonajunka@hotmail.com

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Painettu lehti postitetaan yhdistyksen jäsenille. Kaikki voivat lukea näköislehteä nettisuillamme, katso AKYS-Lehti 01/2015.

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Arabikansojen ystävyysseura pyrkii jatkamaan ja voimistamaan työtä rauhan saavuttamiseksi Lähi-itään ja palestiinalaisten oikeuksien turvaamiseksi. Tähän pyritään muun muassa seuraavin tavoin:

  1. Osallistutaan aktiivisesti rauhantyöhön yhteistyössä muiden rauhanasiaa ajavien järjestöjen kanssa ja jatkamalla Palestiina-yhteistyötä mahdollisimman laajasti Palestiina-solidaarisuusjärjestöjen kesken.
  1. Jatketaan kummitoimintaa Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön sosiaalityöntekijöiden välityksellä Libanonissa ja pyritään saamaan uusia lapsi-, päiväkoti- ja vanhuskummeja. Kerätään tukea myös BAS:in palveluihin Syyriasta Libanoniin paenneille perheille. Kerrotaan toiminnasta yleisötilaisuuk­sissa (4–6 kpl) ja mediassa. Tiedotetaan sosiaalityöntekijöille joulukuussa 2014 tehdyn kummitoimintakyselyn tuloksista. Osallistutaan muiden kummijärjestöjen kanssa toiminnan eettisen ohjeiston päivittämiseen.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments
12