Arabikansojen ystävyysseura on vedonnut Suomen ulkoministeriin, jotta hän ottaisi kantaa Susyan asukkaiden kotien tuhoamista vastaan.

Ulkoministeri Timo Soini 22.7.2015

Kirjoitan teille ilmaistakseni huoleni suunnitellusta Susyan kylän laittomasta purkamisesta. Kylä sijaitsee eteläisillä Hebronin kukkuloilla miehitetyllä palestiinalaisalueella. Kylän tuhoaminen aiheuttaisi Susyan satojen asukkaiden joukkosiirron ja heidän kotiensa, karjansa ja viljelymaidensa menetyksen. 4. kesäkuuta Israelin Korkein oikeus antoi luvan kylän purkamiselle ja sen asukkaiden pakkosiirrolle Länsirannan C-alueelta. Purkamisen oikeutuksena sanotaan olevan kaavoitussääntöjen rikkominen. Tämä kuitenkin tapahtuu diskriminoivien lakien vallitessa, mistä syystä palestiinalaisten on käytännössä mahdotonta saada laillisia rakennusoikeuksia ja heiltä evätään säännöllisesti oikeus suunnitella ja rakentaa yhteisöjään Länsirannalla.

Tämä ongelma on yleinen kaikkialla miehitetyillä palestiinalaisalueille, mutta Susyan tapaus vaatii välitöntä reagoimista. Asukkaat ovat hakeneet väliaikaista päätöstä purkamisen jäädyttämiseksi kunnes heidän vetoomuksensa otetaan käsittelyyn Israelin korkeimmassa oikeudessa 3. elokuuta, mikä on tavanomainen käytäntö. Valitettavasti, vaikka korkein oikeus on ilmaissut valmiutensa käsitellä kylän vetoomus sen statuksen laillistamiseksi, kyläläisten pyyntö purkamisen pysäyttämiseksi on hylätty. Tämän seurauksena oikeus on tosiasiallisesti sallinut Susyan tuhoamisen jo ennen vetoomuksen käsittelyä. Purkamisen seuraukset tulevat olemaan kauaskantoiset ja aiheuttamaan peruuttamatonta vahinkoa kyläläisten elinmahdollisuuksille ja elämäntavalle.

Päätös on voimakkaassa ristiriidassa Israelin velvollisuuksien kanssa miehitettyjen alueiden asukkaiden tarpeiden turvaamiseksi ja on pakkosiirrot kieltävän kansainvälisen humanitäärisen lain karkea loukkaus. Purkaminen ja palestiinalaisten karkottaminen aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä tavallisille palestiinalaisille ja vahingoittaa vakavasti rauhanprosessia. Susyan kylän purkamisen ja karkotuksen uhka ilmentää C-alueella sijaitseviin palestiinalaiskyliin liittyvää laajempaa tilannetta, missä niitä koskevat suunnitelmat tehdään usein sotilaallisten suunnittelukomiteoiden toimesta ilman minkäänlaista palestiinalaisasukkaiden vaikuttamismahdollisuutta.

Pyydän teitä ryhtymään ulkoministerin ominaisuudessa kaikkiin mahdollisiin toimiin huolen ilmaisemiseksi siitä, että Israel ei kunnioita Susyan asukkaiden perusoikeuksia. Kyläläisten kohtelu ja palestiinalaisten osallistumisen estäminen heidän elinmahdollisuuksiaan kaventavien ja kodeistaan karkottamiseen johtavien suunnitelmien tekemisessä C-alueella on tuomittava selväsanaisesti.

Lisätietoja Susyan kylästä saa esimerkiksi ”Rabbis for Human Rights”-järjestön sivuilta:
http://rhr.org.il/eng/save-susya/

Kunnioittaen
Arabikansojen ystävyysseura ry
Ilona Junka, puheenjohtaja

3.8.2015  Tieto: Susyian kylä on saanut kaksi viikkoa jatkoaikaa.

Palestina, historiallinen kartta
Palestiinalaisalueiden pieneneminen vuodesta 1946 lähtien

 

Facebooktwitterpinterestmail