Arabikansojen ystävyysseura (AKYS) on saanut palautekirjeen Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestöltä syksyllä Libanoniin lähetetyistä “Greetings from Finland” –väritysvihkosista. Eläkkellä oleva perheneuvolapsykologi Elli Parkkonen piirsi AKYSin ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n käyttöön vihkoset, joita annettiin päiväkotikummilasten päiväkoteihin niissä leireissä, joissa AKYSin kautta on päiväkotikummeja. Vihkosessa on kuvia Suomen luonnosta ja lasten harrastuksista.

Akysin saamassa palautekirjeessa sanotaan:

”Greetings from Finland -värityskirja on ollut todella huipputuote! Lapset ovat olleet innoissaan. Heitä Suomen kuvat ovat kiinnostaneet. Lapset olivat päättäneet tehdä omat kirjansa kummeille. He piirtävät kuvia omasta elinympäristöstään, mistä eivät siinä pidä ja mikä on heille rakasta ja tärkeää, mitä harrastavat ja missä paíkoissa ovat käyneet. Äidit olivat olleet ihastuneita lastensa työstämistä vihkoista. Tämä työskentely oli nostanut esiin Nahed Alille, päiväkodin opettajalle, yllättäviä havaintoja. Hän sanoo oppineensa uusia asioita lapsista. Hän oli myös tunnistanut ongelmia joidenkin lasten perheissä ja saanut tuntumaa lasten huoliin. Niinpä hän tapasi kutakin lasta yhdessä äitinsä kanssa. He puhuivat miten saadaan ongelma yhteistyöllä lievittymään.”

Voiko tämän parempaa palautetta saada! AKYS kiittää sydämellisesti Elli Parkkosta vihkosen tekemisestä ja päiväkotikummi Kyösti Mannelinia vihkosen painamisesta! Lähtökohtana oli, että kummien omien terveisten lisäksi AKYS voi järjestönä lähettää tervehdyksen.

"In Finland we have forests, feeds, lakes." Päiväkodeissa jo opetellaan englantia, koska Libanonin lukujärjestyksen mukaisissa kouluissa opetus on osaksi englanniksi.
”In Finland we have forests, fields, lakes.” Päiväkodeissa jo opetellaan englantia. Palestiinalaislapset käyvät YK:n UNRWA-järjestön koulua, joissa noudatetaan Libanonin koulujen opetussuunnitelmaa. Opetus on luokkataso luokkatasolta lisääntyvästi englanniksi. Syyriasta Libanoniin paenneilla koululaisilla on siksi vaikeuksia, koska Syyriassa kouluissa ei opiskella englantia.

20160128125630

Vihkosia syntymässä palestiinalaislasten elämästä Libanonin pakolaisleireissä.
Vihkosia syntymässä palestiinalaislasten elämästä Libanonin pakolaisleireissä.
Facebooktwitterpinterestmail