AKYS aloittaa vuoden 2021 uudessa tilanteessa, kun ulkoministeriön tukea perheneuvoloille ei enää saada. UM toteaa päätöksessään 30.6.2020: ”Hakija (AKYS) ja hakemus täyttävät hakuilmoituksessa mainitut vähimmäisvaatimukset tuen myöntämiselle. Hakemus on jatkoa 2013 alkaneelle hankkeelle, perusteellinen, hyödynsaajille relevantti. Hakija tuntee hyvin kohdemaan kehitysstrategioiden tavoitteet. Arabikansojen ystävyysseura ry (AKYS) ja Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) ovat yhdessä paikallisen kumppanijärjestönsä kanssa tehneet pitkäjänteistä ja arvokasta työtä Libanonin palestiinalaispakolaisyhteisöjen parissa.” Hakemuksessa todettiin kuitenkin olevan asetettuihin kriteereihin nähden sen verran heikkouksia ja riskialttiutta, että se hylättiin. Oikaisuvaatimuskaan ei muuttanut kielteistä tukipäätöstä.

UM:n päätös oikaisuvaatimuksesta

http://AKYS_päätös oikaisuvaatimukseen_UH2020-045270

Asiasta on ilmoitettu BAS-järjestölle ja saatu vastaus johtaja Kassem Ainalta:

”I’m really shocked and frustrated too. I know that you have been working hard and exerting much efforts to continue supporting the mental health program. No matter how much we thank you, we will not be able to express our real honor to you.

However, let’s hope that we will succeed other donors for the future because we wont stop serving our people in the mental health program especially nowadays during Coronavirus crises where the psychological cases are increasing.

Many sincere thanks to Finnish-Arab Friendship Society and and Finnish Psychologists for Social Responsibility for their continuous support.”

AKYSin kummitoiminta on alkanut jo ennen UM:n tukemia hankejaksoja. Kummitoiminta jatkuu ja tukee lasten ja perheiden elämän parantamista palestiinalaisten pakolaisleireissä. 

Facebooktwitterpinterestmail