Kyllä, haluan kummiksi!

Kummitoiminta on osa Beit Atfal Assumoud -yhteistyöjärjestön sosiaalityötä vaikeassa tilanteessa elävien lasten ja vanhusten tueksi. Voit valita, haluatko 1) pitkäaikaiseksi lapsikummiksi 2) päiväkotikummiksi kolmen vuoden ajaksi tai 3) vanhuskummiksi. Voit myös koota ystäviäsi kummiryhmäksi jakamaan kummimaksua. Kummiksi pääset täyttämällä alla olevan lomakkeen tai sopimalla asiasta suoraan Sirkku Kivistön kanssa. Keräyslupa RA/2020/1032.

  Etu- ja sukunimi

  Sähköpostisoite

  Postiosoite:

  Puhelin

  Haluan kummiksi
  lapselle 30€/kkpäiväkotilapselle 15€/kkvanhukselle 25€/kk

  Muut kummiryhmän jäsenet (nimet)

  Lisätietoja (esim. lisäkysymyksiä, erityistoiveita)