AKYS on vuodesta 2015 tukenut rahankeräyksellä  Betlehemissä  Amjaad-järjestöä. Järjestöllä ei ole muita ulkomaisia tukijoita, joten AKYSin lähettämät rahat järjestön ainoan palkatun työntekijän, osa-aikaisen Jamila Al-Shamin palkkaan, ovat järjestölle tosi tärkeät.   Amjaad  huolehtii  diabeetikoista,  muista vaikeasti sairaista sekä Betlehemissä sijaitsevien  pakolaisleirien köyhistä asukkaista. Amjaadia vetää kaksi vahvaa naista, Jamila Al-Shami sekä Suomessakin 2014 vieraillut Amal Hadweh. Amjaad on laajan verkostoitumisensa johdosta pystynyt saamaan useita vapaaehtoisia apuun.  Amjaad mm.  ottaa vastaan korkeakouluopiskelijoita, joiden tulee saada perehtyä sosiaalityöhön käytännössä.  Amjaadin ammattitaitoisen vapaaehtoistyöryhmän valvonnassa yhdeksän korkeakouluopiskelijaa suoritti vuonna 2016 opintoihinsa  liittyvän työvelvoitteen.

Amjaadin psykososiaalisessa  työryhmässä  toimii  psykososiaalisen valmentajan koulutuksen saaneen Jamilan lisäksi  kolme vapaaehtoista psykososiaalista  ohjaajaa YK:n Palestiinan pakolaisorganisaatio UNRWAsta sekä muutama yliopisto-opiskelija.  Ryhmän yhtenä tehtävänä on pitää työpajoja, joissa taistellaan köyhyyttä vastaan auttamalla osallistujia löytämään arkeensa toimintoja, joilla omaa ahdinkoa voi helpottaa.  Diabeteksesta ja korkeasta verenpaineesta kärsiville  sekä muille kroonisista sairauksista kärsiville naisille pidetään omia  psykologisia istuntoja. Syöpäsairaille naisille on oma keskusteluryhmä, jossa harjoitetaan stressin laukaisevia harjoituksia. Diabeetikkolapsille järjestetään virkistysretkiä sekä omahoidon neuvontaa. Retkiä järjestetään myös iäkkäille naisille.

AKYS keräsi viime syksynä rahaa, jotta koululapsille voidaan hankkia selkää suojaavia, terveellisiä reppuja.  Rahaa tähän tarkoitukseen kerättiin koko Betlehemissä  palestiinalaishallinnon ja järjestöjen yhteisenä hankkeena. AKYSin tuella Amjaad pystyi hankkimaan 50 lapselle uuden repun, joihin sijoitettiin koulutarvikkeita.  Betlehemin aluehallinnon Amal HadwehinAmjaad jakoi myös ruokapaketteja köyhimmille perheille. AKYS on sitoutunut maksamaan yhden henkilön osapäiväpalkan, mutta nyt on ogelmana se, että euron ulkoisen arvon viime vuosien heikentyminen  on vastaavasti alentanut sosiaalityöntekijä Jamilan muutenkin pientä palkkaa sekä mahdollisuuksia retkien ja tarveaineiden kustantamiseen.

Tukitili on edelleen Diabetestili FI95 8000 1300 9905 05, viitenumero 3007.

Tämän viestin liitteenä on Amjaadin valokuvia lasten askarteluista, leikeistä ja retkestä sekä Amal Hadwehin vuosiraportti. Raportissa ei  mainita jokapäiväisiä pikkutapahtumia, kuten ihmisten henkilökohtaista neuvontaa tai aiemmin kerrottua  lääketieteellistä avoimien ovien päivää ja kampanjaa naisiin kohdistuvaa väkivakltaa vastaan, koska niistä on kerrottu aiemmin.

Hyvää kevättä toivottaen  Ilona Junka, Betlehem-tukihankkeen vetäjä

IMG-20170310-WA0000

IMG-20170310-WA0014

IMG-20170310-WA0013IMG-20170310-WA0008IMG-20170310-WA0006IMG-20170310-WA0010

Facebooktwitterpinterestmail