Vetoomus suomalaisille ammattiliitoille

 

Vetoomus suomalaisille ammattiliitoille

Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen periaatteisiin kuuluu rauhan, oikeudenmukaisuuden ja yleismaailmallisten ihmis- ja työntekijöiden oikeuksien edistäminen maailman kaikissa maissa. Useat suomalaiset ammattiliitot kantavat vastuutaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tekemällä kansainvälistä yhteistyötä ja harjoittamalla solidaarisuustoimintaa kehittyvän maailman piirissä. Vetoamme ammattiliittoihin, että ne kohdistaisivat huomionsa yhteen maailman pitkäaikaisimmista ja polttavimmista sodan, kansainvälisen oikeuden ja  ihmisoikeuksien vastaisten rikkomusten kriisipesäkkeistä ottamalla kansainvälisen toiminnan kohteekseen Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin ja sen saattamisen päätökseen.

Kuten presidentti Martti Ahtisaari on todennut, Lähi-idän konflikti on merkittävin maailman konfliktien joukossa, koska se estää normaalien suhteiden kehittymisen lännen demokratioiden ja arabimaailman välillä. Konflikti myrkyttää ja pilaa rauhan ja yhteiskunnallisen kehityksen mahdollisuudet koko Lähi-idässä. Se kiihottaa ääriaineksia ja toimii väkivaltaisten ideologioiden sytykkeenä ja tekee hallituksille mahdolliseksi harjoittaa epädemokraattista ja sortavaa politiikkaa. Jos konfliktin annetaan jatkua tulevaisuuteen, se johtaa kriisin ja yhteiskunnallisten ongelmien kärjistymiseen edelleen ja tilanteen muuttumiseen kestämättömäksi. Konfliktin seurauksista kärsii koko maailma, ja niillä on monenlaisia kielteisiä vaikutuksia myös Euroopan ja Suomen yhteiskuntiin. Ihmisoikeuksien, yhteiskunnallisen vakauden, demokratian ja taloudellisen kehityksen edistyminen alueella taas parantaisi mahdollisuuksia myös Euroopan maiden talouksien kehittymiselle ja niiden omien työntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiselle.

Palestiinalaisten oikeuksien kymmenien vuosien laiminlyönti, kolonialistinen miehitys, maan ja luonnonvarojen ryöstäminen ja suhteeton voiman käyttö ovat aiheuttaneet sietämätöntä vahinkoa, kärsimystä ja ihmishenkien menetyksiä kaikille konfliktin vaikutuspiirissä oleville kansoille ja erityisesti palestiinalaisille. Palestiinalaiset ovat menettäneet suuren osan maastaan ja joutuneet kokemaan elinmahdollisuuksiensa tuhoutumista, elämää vankileirimäisissä oloissa, kansallisten ja kulttuuristen pyrkimystensä luhistumista, epätoivoa ja vihaa. Gazassa konflikti on johtanut humanitaariseen katastrofiin. Pommitusten fyysisesti ja henkisesti vammauttamat lapset joutuvat elämään ghetossa aliravittuina ja ilman mahdollisuutta välttämättömään hoitoon. Gazalaiset on jätetty yksin kantamaan siviilejä vastaan käytettyjen kansainvälisen lain vastaisten massatuhoaseiden aiheuttamat tuhot ja kärsimykset.

Eläminen miehityksen alaisena estää myös palestiinalaisten työntekijöiden oikeuksien toteutumisen. Palestiinalaisten talous on tehty täysin riippuvaksi Israelin taloudesta ja palestiinalaisten tuotteiden vienti ulos käytännössa estetty. Eristysmuuri, tiesulut ja saarrot estävät ihmisten ja tavaroiden liikkumisen, mikä kaikki haittaa tuotantoa ja pitää työttömyyden korkealla tasolla. Saarto, välttämättömien tarvikkeiden tuonnin, palestiinalaisten pääsyn viljelys- ja kalastusalueille ja tuotteiden viennin estäminen on tuhonnut Gazan tuotannon ja työpaikat niin, että suurin osa ihmisistä on joutunut riippuvaksi kansainvälisestä hätäavusta.

Konfliktia ei voida lopettaa ilman YK:n päätösten mukaista kokonaisvaltaista ratkaisua, johon kuuluu Gazan rajojen avaaminen, elinkelpoisen yhtenäisen palestiinalaisvaltion luominen Itä-Jerusalem sen pääkaupunkina ja pakolaiskysymyksen ratkaiseminen. Vain varmuus näiden tavoitteiden toteutumisesta ja kouriintuntuvat, todelliset askeleet tällä tiellä voivat tuoda mahdollisuuden sovintoon ja anteeksiantoon, ääriasenteiden lieventymiseen ja ääriliikkeiden vaikutusvallan murenemiseen sekä israelilaisten että palestiinalaisten keskuudessa ja vakauteen ja turvallisuuteen Lähi-idässä ja koko maailmassa.

Ilman kansalaisyhteiskunnan aktiivisuutta ja painostusta valtioiden johto ja poliittinen eliitti eivät ota riittävää vastuuta konfliktin lopettamiseksi. Etelä-Afrikan apartheid-järjestelmän murtaminen oli mahdollista vain eri maiden ammattiyhdistysliikkeiden aktiivisuuden ansiosta. Samoin Lähi-idän konfliktin oikeudenmukainen ratkaisu, miehityksen lopettaminen ja palestiinalaisten valtiollisten oikeuksien toteutuminen on mahdollista, jos kansalaiset ja erityisesti ammatilliset järjestöt laajimpina ja vaikutusvaltaisimpina kansalaisyhteiskunnan edustajina vaikuttavat niiden puolesta, ilmaisevat tukensa palestiinalaisten vapautumispyrkimyksille ja vaativat myös valtioiden johtoa pelkkien sanallisten valittelujen sijasta ryhtymään tuntuvampiin toimiin.

Arabikansojen ystävyysseura ry
Suomen palestiinalaisten siirtokuntayhdistys ry

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *