Köyhimpien ja sairaimpien tuki Betlehemissä

AKYSin hankkeella tuettiin aiemmin Betlehemin diabeetikkojen omahoidon oppimista, johon AKYS sai 9 vuoden ajan ulkoministeriön rahoitusta. UM- rahoituksen loputtua AKYS vaihtoi tuen kohteeksi kahden vahvan naisen: Suomessakin 2014 vierailleen Amal Hadwehin sekä AKYSin rahoituksella palkatun osa-aikaisen sosiaalityöntekijän Jamila Al-Shamin vetämän Amjaad-järjestön. Amjaad huolehtii diabeetikoista, muista vaikeasti sairaista sekä Betlehemissä sijaitsevien pakolaisleirien köyhistä asukkaista. Laajan verkostoitumisensa johdosta Amjaad pystyy saamaan ammattitaitoisia vapaaehtoisia apuun.

Amjaad pitää yllä työpajoja, joissa taistellaan köyhyyttä vastaan auttamalla osallistujia löytämään arkeensa toimintoja, joilla omaa ahdinkoa voi helpottaa, järjestää psykologisia istuntoja syöpäsairaille, sekä erillisiä tapaamisia diabeteksesta ja korkeasta verenpaineesta kärsiville sekä muita kroonisia tauteja sairastaville naisille, järjestää virkistysretkiä diabeetikkolapsille ja luontoretkiä iäkkäille naisille.

Tukivaikoimaan kuuluu myös ns. lääketieteellinen avoimien ovien päivä, johon ihmiset voivat tulla selvittämään terveytensä tilaa, Amjaadin kampanjoi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Amjaad toimii monen hädän lievittäjänä. AKYS on sitoutunut maksamaan yhden henkilön (Jamila Al-Shamin) osapäiväpalkan.

Tukitili on Diabetestili FI95 8000 1300 9905 05, viitenumero 3007.

600809_406194239496789_742405963_n

Lue lisää:
Kirsti Honkasalo: Oikeus liikkua, oikeus elää ja nauttia. AKYS-lehti 2018/1, s. 11-13
Ilona Junka: Bethlemnissä jaksetaan yrittää parasta. AKYS-lehtii 2017/2, s. 8
Ilona Junka: Sosiaaliapua naisvoimalla, kristityn ja muslimin yhteistyönä. AKYS-lehti 2017/1, s. 14-16
Ilona Junka: AKYSin vaatimattomalla tuella saadaan Bethlemissä paljon aikaan. AKYS-lehti 2016/1, s. 19
Agneta Kallström: Näkymätön uhka Länsirannalla. AKYS-lehti 2015/1, s. 4-5
AKYS-raporttisarja 9 2017 Diabeteshanke 2006-2014 6.2.2

Lisätietoja: Ilona Junka, Betlehem-tukihankkeen vetäjä
ilonajunka@hotmail.com, +35844 3002039
Diabeetikko-opiskelijoiden tukitili: FI95 8000 1300 9905 05, Viite 3104

Keräyslupa: Poliisihallitus RA/2018/1232 ajaksi 01.01.2019 – 31.12.2020 koko maassa poislukien Ahvenanmaa. Varat käytetään kehitysyhteistyöhankkeen omarahoiutusosuuteen palestiinalaishankkeeseen Libanonissa  ja humanitaariseen avustustyöhön Betlehemissä ja Gazassa hankekautena 2019-2020.

Kiitokset lahjoittajille!

IMG-20170310-WA0004           IMG-20170310-WA0013
IMG-20170310-WA0008