Tule kummiksi pakolaislapselle

AKYS on tukenut vähävaraisten palestiinalaisperheiden lapsia Libanonin pakolaisleireissä yli 30 vuotta. Kummitoiminta auttaa perheitä suojelemaan ja ohjaamaan lapsiaan.

ummpityttöjä Shabrassa
Kummityttöjä Shabrassa

Arabikansojen ystävyysseura aloitti palestiinalaisten pakolaislasten kummitoiminnan jo 1982 palestiinalaisen Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön kanssa. Aikuistuneet kummilapset muistavat lämpimästi suomalaisia kummejaan. Kummitoiminta pohjautuu YK:ssa hyväksyttyihin Lapsen oikeuksien julistukseen (1959) ja Lapsen oikeuksien yleissopimukseen (1989). Toiminta on myös kestävän kehityksen tavoitteen 4.2 mukaista: varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus laadukkaaseen varhaislapsuuden kehitykseen ja hoitoon sekä perusasteen koulutukseen valmistavaan esiopetukseen.

Kummitoiminta on osa BAS-järjestön sosiaalityötä, jolle on annettu nimeksi ”Family Happiness”, perheen hyvinvointi. Sosiaalityötekijöiden toteama perheen varattomuus ja sairaudet ovat syitä, joiden vuoksi kummeja tarvitaan. Rahallinen avustus (30 e/kk) ja kummiudesta välittyvä henkinen tuki ovat lapsille elintärkeitä. Nykyisin neljälläkymmenelläkuudella palestiinalaisella pakolaislapsella on AKYSin kautta tukenaan suomalainen kummi tai kummiryhmä.

Kummin kuukausimaksu on 30 euroa. Tilille voi laitta tukea myös ilman, että sitoutuu henkilökohtaiseen kummisuhteeseen. Kirjanpito- ja tilintarkastuskäytännöt Beirutissa ja Suomessa on järjestetty asianmukaisesti niin, että avustuskäytäntöä voidaan seurata luotettavasti. AKYS lähettää avustukset lyhentämättöminä. Libanonissa BAS-järjestön kummitoiminnan järjestämiskuluihin käytetään avustuksesta 7,5 %.

AKYSin kummilapsitili: DanskeBank FI93 8000 1101 2300 02, viitenumero 1009
(Poliisihallituksen keräyslupa RA/2018/1232)

Kummilapsen sosiaalityöntekijä vierailee perheessä säännöllisesti ja välittää kummimaksut käyttöön. Vähävaraiset perheet saavat lapsilleen koulutusta, terveyspalveluita, vaatteita ja harrastuksia. Kerran vuodessa kummit saavat sosiaalityöntekijän raportin lapsen tilanteesta. Katso yhteenveto lasten sosiaalityöntekijöiden raporteista vuodelta 2018: http://akys.kapsi.fi/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/AKYS_Raportti-1a-Kummilapsiraportti_2018.pdf

Yhteydenpito kummin ja lapsen välillä

Halutessaan kummi ja lapsi voivat pitää yhteyttä toisiinsa sosiaalityöntekijän avustuksella. Lapsille on suuri ilo, jos kummit lähettävät heille kirjeitä ja valokuvia. Heidän itsetuntoaan ja mielialaansa kohottaa, kun kaukaisessa Suomessa on joku, joka välittää. Tullimaksujen kalleuden vuoksi vain kirjepostia on mahdollista lähettää.

Lapset vastaavat kirjein ja itse piirretyin kortein. BAS-järjestön sosiaalityöntekijät kääntävät arabiankieliset tekstit englanniksi. Kummivastaava hoitaa postitukset kummeille Suomessa. Sen takia on tärkeää, että kummit ilmoittavat yhteystietojensa muutoksista myös kummivastaavalle.

Tutustumis- ja opintomatka Libanoniin 2019 ”Pakolaisten matkassa”: https://www.flipsnack.com/kossi/libanon-2019.html

Lisätietoja antaa kummivastaava Sirkku Kivistö.