Arabikansojen ystävyysseura antisemitismistä

Arabikansojen ystävyysseuran tavoitteet ja toiminta pohjautuvat yleisesti hyväksyttyjen ihmisoikeuksien sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja lakien mukaisille periaatteille. Seura tukee näiden arvojen toteutumista arabimaissa, mutta luonnollisesti ei hyväksy niiden vastaista mihinkään ihmisryhmään kohdistuvaa toimintaa muuallakaan.

AKYS ei hyväksy minkäänlaista etniseen taustaan tai uskontoon pohjautuvaa syrjintää ja vihanlietsontaa Suomessa eikä muuallakaan maailmassa. Antisemitismi on rasismin muoto ja sellaisenaan jyrkästi AKYSin arvojen vastaista.

AKYS ei hyväksy juutalaisiin kohdistuvaa uhkailua, vainoamista tai vahingoittamista eikä tällaiseen toimintaan kannustamista tai sellaisen oikeuttamista, Holokaustin kieltämistä ja vähättelyä, juutalaisten stereotyypittämistä ja esittämistä yhtenä pahantahtoisena kollektiivina, kollektiivista syyttämistä yksittäisten ihmisten, ryhmien tai valtioiden teoista eikä muuta juutalaisiin heidän uskontonsa tai etnisyytensä vuoksi kohdistuvaa halventavaa tai vahingoittavaa toimintaa, heidän asuinpaikastaan riippumatta.

Samalla on huomattava, että antisemitismiksi voidaan leimata myös oikeutettu Israelin valtion toiminnan arvostelu ja vastustaminen. Israelilaiset poliitikot ja heidän tukijansa pyrkivät antisemitismisyytöksillä vaientamaan Palestiina-solidaarisuusliikkeen ja tekemääm laittomiksi monet Palestiina-aktivismin muodot, vaikka ne kuuluvat demokraattisen sananvapauden piiriin.

Israelin valtion, sen taustalla olevan sionistisen ideologian ja Israelin armeijan arvostelu ei ole antisemitismiä. Ei ole millään tavoin juutalaisvastaista arvioida Israelin valtion toimia – kuten ei minkään muunkaan valtion toimia – suhteessa kansainväliseen lakiin, ihmisoikeuksiin ja demokraattisilta valtioilta yleisesti odotettuihin normeihin. Ei ole myöskään rasistista kertoa harjoitetun poliitiikan vaikutuksista sen kohteena oleviin väestöryhmiin ja tukea sitä vastustavaa väkivallatonta ja laillista toimintaa. AKYS raportoi Israelin ihmisoikeus- ja sotarikoksista sekä kertoo laittoman miehityksen vaikutuksista palestiinalaisten elämään ja tukee heidän väkivallattomia kampanjoitaan.

AKYSin hallitus, päivitetty 10.3.2020