Ulkoministeriön hanketuki AKYSin diabetestyölle Betlehemissä loppui vuonna 2015 kestettyään yhdeksän vuotta (2006-14). Kroonisesti sairaiden avustaminen ei kuitenkaan toimi pätkähoitosysteemillä: apua tarvi-taan yhä.

Tieto tuen loppumisesta tuli vasta aivan vuoden 2014 lopulla. Vuoden 2015 alussa monet osallistuivat talkoisiin, joilla autettiin betlehemiläisiä toiminnan hallittuun alasajoon. Pysyvän tukirenkaan avulla AKYS on voinut senkin jälkeen lähettää Betlehemiin vähintään 200 euroa kuussa. Sillä summalla ei voida tehdä merkittäviä asioita, mutta on voitu kuitenkin palkata kerran-kaksi viikossa töitä tekevä, diabeteksen tunteva sosiologi, joka osaa opettaa diabeteksen kotihoidon alkeita ja huolehtia diabeteksen kaltaiselle, itsehoitoon perustuvalle taudille tärkeästä vertaistuesta. Nuoria on koulutettu vetämään yhteistoimintaa muiden nuorten kanssa ja lisäksi on organisoitu draamakoulutusta, ite-taidekursseja ja retkiä. Kaikki tällainen toiminta kohentaa nuorten itsetuntoa ja motivaatioita hoidosta huolehtimiseen. Naisille on järjestetty omia retkiä ja terveysopetusta, sillä naiset vastaavat koko perheen hyvinvoinnista. Mukana on ollut niin diabeetikkonaisia, diabeetikkolasten äitejä kuin terveitäkin naisia.

Toimintaa ideoi AKYSin hyvin tuntema Amal Hadweh, joka on organisoinut myös yleistä terveyskasvatusta koululaisille ja saanut aikaan uuden terveyskasvatusta sisältävän radio-ohjelmasarjan, johon terveysalan asiantuntijoita kutsuttiin puhumaan.

Kesällä 2015 pidettiin perinteinen diabeetikkolasten leirin, jonka valmistelussa apuun kutsuttiin muita alueen toimijoita ja jossa 8-18-vuotiaat diabeetikkonuoret saivat opastusta liikunnan ja ruokavalion tärkeydestä.

Lähi-idän kriisi on johtanut apua tarvitsevien pakolaisjoukkojen räjähdysmäiseen kasvuun. Pitkään kärsineille palestiinalaisille YK:lta riittää apua entistä niukemmin, sillä autettavia on liikaa.

Keväällä 2015 arveltiin, että vuoden aikana Palestiinan diabeetikot pystyisivät löytämään uusia tukijoita työlleen, mutta näin ei yrityksistä huolimatta ole käynyt. Amal Hadwehin mukaan lähes kaikki Länsirannalla toimivat järjestöt ovat entistäkin tukalammassa asemassa. AKYSin keräämä parinsadan euron kuukausisumma on kuitenkin antanut mahdollisuuden antaa keskeisintä hoitotietoa sairastuneiden lasten perheille ja vastasairastuneille aikuisille sekä järjestää tapahtumia ja kohtaamisia, joissa osallistujat viihtyvät ja saavat vertastukea. AKYSin keräys diabeetikoiden hoitotiedon hyväksi jatkuu edelleen. Yhteystietonsa antaneille tukijoille AKYS toimittaa tietoa siitä, mitä keräyksellä on saavutettu.

Tilinumero ja viitenumero ovat yhä FI95 8000 1300 9905 05, viite 3007. Lisää tietoa asiasta AKYSin sähköpostista akys[ät]kaapeli.fi tai Ilona Junka:, ilonajunka[ät]hotmail.com, puh: 044 300 2039.

Facebooktwitterpinterestmail