Palestiina

YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden humanitääristen oikeuksien erikoistarkkailijan raporteissa käsitellään alueiden ihmisoikeustilannetta. Raportti A/72/556 keskittyy miehityksen lainopillisiin puitteisiin. Tähän saakkaa kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt huomiota ensisijaisesti miehityksen aikana tehtyihin karkeisiin kansainvälisen lain loukkauksiin, jollaisia ovat olleet siirtokuntien rakentaminen, muurin rakentaminen, Itä-Jerusalemin liittäminen Israeliin ja palestiinalaisten ihmisoikeuksien järjestelmällinen rikkominen. Kansainvälisen lain kriteerien, kansainvälisen oikeusistuimen ratkaisujen ja kansainvälisen lain asiantuntijoiden lausuntojen perusteella pitkittynyt miehitys itse on saavuttanut laittomuuden asteen kansainvälisen lain mittapuilla. Raportin mukaan Israelin miehitys rikkoo kaikkia seuraavia ehtoja:

  • Sotaakäyvä miehittäjä ei voi liittää itseensä mitään osaa miehitetystä alueesta.
  • Sodan seurauksena syntyneen miehityksen tulee olla väliaikainen eikä voi olla pysyvä tai määrämättömäksi ajaksi.
  • Miehityksen aikana miehittäjän tulee toimia miehitetyn väestön parhaaksi eduksi.
  • Sotaakäyvän miehittäjän tulee hallita miehitysaluetta vilpittömässä mielessä ottaen huomioon kansainvälisen lain ja YK-jäsenyyden asettamat velvoitteensa.

Raportti kehottaa YK:n jäsenvaltioita estämään kaikkien organisaatioidensa ja yritystensä miehitystä tukevat toiminnat ja tarkistamaan yhteistyötään miehittäjän kanssa niin kauan kuin se pitää yllä laitonta miehitystä.


YK:N RAPORTTI SYYTTÄÄ ISRAELIA APARTHEID-JÄRJESTELMÄN LUOMISESTA, JOKA SORTAA JA DOMINOI PALESTIINALAISVÄESTÖÄ KOKONAISUUDESSAAN. RAPORTISSA KEHOTETAAN HALLITUKSIA TUKEMAAN BDS-KAMPANJAA. Israelin ja Yhdysvaltain painostuksesta raportti poistettiin kuitenkin nopeasti YK:n nettisivuilta. Alkuperäinen raportti on kuitenkin luettavissa tässä.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet Israelin tekemistä kansainvälisen lain vastaisista rikoksista miehitetyllä Länsirannalla, Jerusalemissa ja Gazassa sekä palestiinalaisten poliittisten vankien oikeuksien loukkaamisesta. Viime aikoina Israelin väkivalta palestiinalaisia on kiihtynyt entisestään.


Vaatimukset EU:n lakisääteistestä velvollisuudesta lopettaa kaupankäynti Israelin laittomien siirtokuntien kanssa laajenevat. Euroopan Palestiina-järjestöt vaativat EU:ta vastaamaan Israelin kolonialismiin ja apartheidiin kansainvälisen lain vaatimalla tavalla. Jopa EU:n sisäisessä raportissa suositellaan, että EU panisi Israelin kantamaan kansainvälisen lain rikkomisen ja Palestiinan itsemääräämiseoikeuden mahdottomaksi tekemisen aiheuttamisesta kustannukset ja seuraukset. Yli 250 eurooppalaista kansalaisjärjestöä ovat esittäneet julkilausuman Oikeutta palestiinalaisille nyt! Euroopan rikoskumppanuus lopetettava!


Vuoden 2017 alusta lsrael on kiihdyttänyt palestiinalaisten talojen ja muuta rakennelmien hävitettämistä maan tasalle. Myös EU:n rahoittamien projektien ja infrastuktuurin tuhoaminen on lisääntynyt dramaattisesti. EU:ta vaaditaan puuttumaan asiaan. Israelin uusin karkotushyökkäys kohdistuu Jordani-joen laaksossa täysin Israelin hallussa olevalla C-vyöhykkeellä asuvien palestiinalaiseyhteisöihin.

Huolimatta YK: turvallisuusneuvoston siirtokunnat laittomiksi tuomitsevasta päätöksestä Israelin hallitus, joka on jo aikaisemmin myöntänyt siirtokunnille lisää rahaa niiden infrastruktuurin ja talouden vahvistamiseen, näkee Trumpin vaalivoiton poistaneen kaikki rajoitteet siirtokuntien laajentamiselta.

Miehitys on tuhoisaa, paitsi palestiinalaisille, myös Israelin yhteiskunnalle ja demokratialle.


Gaza 2014 ja sen jälkeen

Israel käyttää Gazaa asekehityksensä testilaboratoriona ja esittelytilana, viimeksi kevään 2018 ”Suuren paluumuuttomarssin” mielenosoittajien massamurhissa, mistä on ollut sen aseteollisuudelle suurta kaupallista hyötyä.

Vuoden 2014 hyökkäyksessä Gazaan Israel surmasi Amnesty internationalin tutkimusten mukaan ilman ennakovaroitusta kokonaisia perheitä ja syyllistyi sotarikoksiin. Yli 2000 henkeä, joista yli 500 lapsia, sai surmansa. Human Rights Watch on analysoinut  Israelin tekemiä iskuja kouluihin Gazassa ja syyttää Israelia sotarikoksista. Myös Russel Tribunalin hätäistunto on havainnut todisteita sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kiihotuksesta kansanmurhaan. Punaisen ristin työntekijät joutuivat todistamaan palestiinalaisten summittaisia teloituksia. Israelialisen historianntutkijan Ilan Pappen mukaan Gazan kymmenen vuotta kestäneessä piirityksessä on menossa vähittäinen kansanmurha.

Gaza pysyy Israelin tiukassa piirityksessä, joka aiheuttaa asukkaille suunnatonta kärsimystä. Huolimatta YK:n varoituksista ja gazalaisten kamppailun painopisteen siirtymisestä väkivallattomiin mielenosoutuksiin Israel ei näytä mitään merkkejä halusta lopettaa saarto ja kuolettavan väkivallan käyttö. Hyökkäyksessä tuhotuista tai vakavasti vaurioituneesta 18000 rakennuksesta yhtään ei ole rakennettu uudelleen. Vain murto-osa kansainvälisestä avusta, joka luvattiin Gazan jälleenrakennukseen, on toimitettu. 30 kansainvälisen avustusjärjestön vetoomuksen mukaan humanitaarinen tilanne Gazassa, joka oli ennen hyökkäystä hyvin vaikea, on huonontunut dramaattisesti entisestään. Järjestöt vaativat miehittäjävaltio Israelia päävastuullisena täyttämään kansainvälisen lain mukaiset velvoitteensa ja kansainvälistä yhteisöä antamaan riittävää apua Gazaan. Amnestyn mukaan uhkaavan humanitaarisen katastrofin vuoksi 10 vuotta kestänyt saarto on purettava.

Palestiinan BSD-kampanjan kansallinen komitea (BNC) mukaan YK:n välittämä Gazan jälleenrakennuksen mekanismi lujittaa Israelin asettamaan 1,8 miljoonan palestiinalaisen saartoa ja antaa Israelille mahdollisuuden saada taloudellista hyötyä sen suorittamista sotarikoksista. Gazan jälleenrakentamisen verhossa kerätään yksityisyyden suojaan kuuluvaa tietoa Gazan asukkaiden kotitalouksista toimitettavaksi Israelille, joka saa entistä läpitunkevamman kontrollin Gazan asukkaiden elämästä humanitaarisen avun perusperiaatteiden vastaisesti. Palestiinalaisten on pakko tehdä hankintojaan israelilaisyhtiöiltä, joista jotkut ovat syvälle mukana miehityn Länsirannan riistämisessä ja laittomien siirtokuntien rakentamisessa, samalla kun Israel estää palestiinalaistuotteiden pääsyn maailmanmarkkinoille.


Miehitys ja siirtokunnat

Israelon rakentanut 1967 jälkeen noin 125 kansainvälisen oikeuden vastaista siirtokuntaa LänsirannalleHuman. Lisäksi seillä on toistasataa pienemmpää ”etuvartioasemaa” (enemmän sirtokunnista Palestine Solidarity Campaignin tiedotteessa). Rights Watch kehottaa tuoreessa raportissaan kaikkia yrityksiä lopettamaan täysin liiketoimensa siirtokuntien kanssa. 162-sivuisessa raportissa analysoidaan, miten yritykset hyötyvät Israelin tekemistä palestiinalaisten oikeuksien karkeista loukkauksista ja palestiinalaisten taloudellisten mahdollisuuksien tukahduttamisesta ja edesauttavat niitä. Siirtokuntien kanssa ei ole mahdollista voi tehdä bisnestä osallistumatta samalla Israelin rikoksiin. HWR suosittelee asettamaan Israelilla sanktioita leikkaamalla sen hallitukselle annettuja tukia samalla määrällä kuin Israel käyttää siirtokuntiin ja niihin liittyvään infrastruktuuriin.
Lopettakaa kaikki liiketoimet siirtokuntien kanssa, sanoo HWR.

YK:n raportin mukaan Israelin siirtokunnat rikkovat palestiinalaisten ihmisoikeuksia tarkoituksena ajaa heidät pois maasta (International Fact-Finding Mission on Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory). Yli 60 prosenttia Länsirannasta on Israelin täydessä kontrollissa olevaa C-aluetta, jolla asuvien palestiinalaisten asema on kaikkein vaikein (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory: Area C of the West Bank: Key Humanitarian Concerns). Israel jatkaa perheiden ja yhdyskuntien tuhoamista hävittämällä näiden koteja, infrastruktuuria ja peruselinkeinoja Itä-Jerusalemissa ja Länsirannan C-alueella. Tämä vaikuttaa erityisen tuhoisasti lapsiin ja johtaa elinolojen huonontumiseen, lisääntyvään köyhyyteen pitkäaikaiseen turvattomuuteen sekä estää peruspalveluiden, kuten terveydenhoidon, koulutuksen, veden ja viemäröinnin saannin (UNRW:n raportti: Demolition Watch, EU:n lähettiläiden raportti Jerusalemista: EU Heads of Mission Annual Report on East Jerusalem). Israelilaisen raportin mukaan Maailman sionistijärjestö jakaa C-alueella palestiinalaisten omistamia maita siirtokunnille Haaretz-lehden artikkeli. Palestiinalaisten rakennuksille C-alueella annettujen purkutuomioiden määrä nousi vuonna 2014 ennätyslukemiin (OCHA:n raportti).

20 vuotta voimassa ollut Oslon sopimus on osoittautunut palestiinalaisille taloudelliseksi katastrofiksi Basel Natsheh: “Market won’t bring peace”. Miehitys ja rauhansopimuksen puuttuminen estävät palestiinalaisten talouden kehittymisen ja ovat johtaneet elintason laskuun (IMF:n raportti).

Kansainvälisen lain mukaan miehittäjä on vastuussa miehittämiensä alueiden asukkaiden hyvinvoinnista ja se velvoittaa miehittäjää hallinnoimaan alueiden luonnonvaroja niin, että ne eivät vahingoitu eivätkä vähene, eikä miehittäjä saa käyttää niitä miehitysvallan omien asukkaiden tai talouden hyödyksi. Al-Haq-järjestön raportissa selvitetään, kuinka Israel rikkoo avoimesti lain asettamia velvoitteitaan Kuolleen meren alueella Pillage of the Dead Sea: Israel’s Unlawful Exploitation of Natural Resources in the Occupied Palestinian Territory 

Israel rikkoo kansainvälisiä lakeja pitämällä vangittuina miehitettyjen alueiden palestiinalaisia mielivaltaisesti ja kohtelemalla heitä epäinhimillisesti. Yli 700 000 palestiinalaista on ollut Israelin vankiloissa, suuri osa ilman syytteitä ja oikeudenkäyntejä (UFree: Palestinian Political Prisoners’ Day (17th April) marked by deteriorating conditions and Israeli violations). Kertomuksia palestiinalaisten kokemuksista Israelin vankilajärjestelmässä: Freedom Denied.

Väkivalta Israelin miehittämillä alueilla jatkuu keskeytyksettä. Vuonna 2014 Israel surmasi Gazassa, Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa palestiinalaisia enemmän kuin yhtenäkään muunna vuonna vuoden 1967 jälkeen. Länsirannalla Israelin armeija ja poliisi käyttävät palestiinalaisia kohtaan suhteetonta, tarpeetonta ja brutaalia väkivaltaa, jonka seurauksena lukuisat palestiinalaiset ovat saaneet surmansa ja joka usein täyttää sotarikoksen tunnusmerkit (Amnestyn raportti).

Vuoden 2000 ja Israelin vuonna 2008 Gazaan tekemän hyökkäyksen välisenä aikana surmattiin B’Tselemin varmennettujen tilastojen mukaan 4835 palestiinalaista Israelin armeijan ja siirtokuntalaisten toimesta. Samana aikana palestiinalaiset surmasivat 492 israelilaista. 2008 Gazan hyökkäyksessä kuoli 1398 palestiinalaista ja 4 israelilaista. 2008 ja 2014 Gazan hyökkäysten välisenä aikana kuolin 682 palestiinalaista ja 21 israelilaista. 2014 Gazan hyökkäyksessä kuoli 1787 palestiinalaista ja 68 israelilaista. Tappaminen Länsirannalla ja Gazalla jatkuu edelleen. Vuoden 2000 jälkeen Israel on murhannut keskimäärin joka kolmas päivä yhden palestiinalaislapsen (Middle East Monitor)  Vuoden 2000 jälkeen Israelin joukot ovat surmanneet yli 1500 ja haavoittaneet noin 6000 palestiinalaista lasta (Minister: Over 1,500 Palestinian children killed since 2000).

Palestiinalaispakolaiset hädässä Syyriassa

AKYSin yhteistyökumppani Libanonissa, Beit Al Assumoud, antaa hätäapua Syyrian palestiinalaispakolaisille yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen. UNRWA kerää tukea Jarmukin leiriin loukkuun jääneille palestiinalaisille. Lue myös Guardian-lehden artikkeli palestiinalaispakolaisten epätoivoisesta tilanteesta Syyriassa.

Palestiina/Israei ja EU

Euroopan unionin julkilausuttuna tavoitteena on kahden, vuoden 1967 rajojen mukaisen valtion ratkaisu. EU pitää Israelin miehitystä ja siirtokuntia kansainvälisen oikeuden vastaisina ja se ilmaisee kantansa säännöllisesti aluetta koskevissa lausunnoissaan. EU on myös ryhtynyt joihinkin konkreettisiin toimiin muun muassa varoittamalla yrityksiä liiketoimista siirtokuntien kanssa, sulkemalla siirtokunnissa toimivat yritykset ja laitoksen EU:n rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeideen ulkopuolelle ja vaatimalla alkuperämerkintöjä siirtokunnista tuleville tuotteille.

EU:n tavoitteet ovat kuitenkin käytännössä merkityksettömiä niin kauan kuin EU tukee Israelin aseyhtiöitä ja sotilaallisia tutkimuslaitoksia antamalla niiden osallistua EU:n tutkimusohjelmiin ja myöntämällä näille huomattavia summia. Israelilaiset aseyhtiöt, jotka ovat keskeisiä toimijoita palestiinalaisia alistavan infrastruktuurin ylläpitämisessä, ovat EU:n tutkimusohjelmien suurimpia edunsaajia. Hätkähdyttävimpiä projektetja on LAW TRAIN, jossa yhdessä Israelin kanssa kehitetään poliisin kuulustelumenetelmiä. Portugali on jo vetäytynyt projektista.

Eurooppalaisten Palestiina-solidaarisuusryhmien verkosto European Coordination of Committees and Associations for Palestine ECCP organisoi kampanjoita EU:n Palestiinan/Israelin-poliitiikan tehostamiseksi.

Maailma palestiinalaisten oikeuksien puolesta

Sadat eurooppalaiset kansalaisjärjestöt vaativat Israelin asettamista vastuulliseksi rikoksistaan ja vaativat EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä. Myös EU-parlamentissa on esitetty sopimuksen jäädyttämistä vaativa kirje EU:n Korkealle edustajalle Federica Mogherinille. Lue myös ECCP:n tietopaketti. EU-maiden Lähi-idän edustajien raportin mukaan Israelin järjestelmällinen siirtokuntarakentaminen Jerusalemissa ja Länsirannalla on lietsonut kohtalokasta väkivallan kierrettä vaarallisimmalle tasolle sitten 2005 intifadan. Raportissa vaaditaan aikaisempaa kovempia rangaistustoimia siirtokuntalaisia ja siirtokuntatuotteita vastaan EU:ssa.

60 000 allekirjoittajaa, joiden joukossa Nobelin palkinnon saajia, julkisuuden henkilöitä ja uskonnollisa järjestöjä vaatii kieltoa asekaupalle Israelin kanssal. Joukko EU-maiden entisiä korkea-arvoisia poliittisia johtajia ja diplomaatteja vaatii kirjeessään EU:n Palestiina-politiikan välitöntä uudelleenarviointia ja Israelin saattamista vastuuseen toimistaan miehitetyillä alueilla.

maa_1947_nyt

Tietopaketit Palestiinasta ja Israelista:

Miksi Palestiina? (pdf) Isaelin ja Palestiinan kofliktin taustoja viime vuosisadan alusta vuoteen 2010.

Yleisiä Palestiinan ja Israelin konfliktia koskevia vääristeltyjä historiantulkintoja: Kymmenen myyttiä Israelista (pdf).

Israel 2015: Ekstremistien hallitus vastuussa kontrollin ulottumattomissa olevasta armeijasta Irlannin Palestiina-solidaarisuuskampanjan raportti paljastaa Israelin äärioikeistolaisen ja äärikansallismielisen johdon näkemyksiä palestiinalaisista ja valmiuden massiivisen väkivallan käyttöön. Raportissa esitetään myös Gazan hyökkäykseen osallistuneiden sotilaiden kertomuksia armeijan toiminnasta Gazassa.

Vuoden 1993 Oslon sopimus, jonka tuloksena miehitetyn Länsirannan ja Gazan alueet jaettiin palestiinalaisten hallinnoimaan A-alueeseen, palestiinalaisten ja Israelin yhteisesti hallinnoimaan B-alueeseen ja Israelin hallinnoimaan C-alueeseen, oli tarkoitettu Israelin ja Palestiinan suhteiden pysyvään ratkaisuun johtavaksi välikaikaiseksi järjestelyksi. Oxfamin 20 faktaa Oslon sopimuksen jälkeiseltä 20 vuoden ajalta: 20 Facts: 20 Years Since the Oslo Accords (pdf).

Palestiinalaiset Jerusalemissa vuodesta 1917 tähän päivään From Diversity to Racial Segregation and Domination. Palestinians in Jerusalem (pdf).