Palestiina


YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden humanitääristen oikeuksien erikoistarkkailijan raporteissa käsitellään alueiden ihmisoikeustilannetta. Humanitaarinen tilanne miehitetyilla alueilla on pahentunut tasaisesti pääasiassa kansainvälisen lain karkeiden loukkausten seurauksena, joihin kuuluvat rodullinen segregaatio ja alistaminen miehittäjävallan toimesta (A/77/356). Raportti A/72/556 keskittyy miehityksen lainopillisiin puitteisiin. Tähän saakkaa kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt huomiota ensisijaisesti miehityksen aikana tehtyihin karkeisiin kansainvälisen lain loukkauksiin, jollaisia ovat olleet siirtokuntien rakentaminen, muurin rakentaminen, Itä-Jerusalemin liittäminen Israeliin ja palestiinalaisten ihmisoikeuksien järjestelmällinen rikkominen. Kansainvälisen lain kriteerien, kansainvälisen oikeusistuimen ratkaisujen ja kansainvälisen lain asiantuntijoiden lausuntojen perusteella pitkittynyt miehitys itse on saavuttanut laittomuuden asteen kansainvälisen lain mittapuilla. Raportin mukaan Israelin miehitys rikkoo kaikkia seuraavia ehtoja:

  • Sotaakäyvä miehittäjä ei voi liittää itseensä mitään osaa miehitetystä alueesta.
  • Sodan seurauksena syntyneen miehityksen tulee olla väliaikainen eikä voi olla pysyvä tai määrämättömäksi ajaksi.
  • Miehityksen aikana miehittäjän tulee toimia miehitetyn väestön parhaaksi eduksi.
  • Sotaakäyvän miehittäjän tulee hallita miehitysaluetta vilpittömässä mielessä ottaen huomioon kansainvälisen lain ja YK-jäsenyyden asettamat velvoitteensa.

Raportti kehottaa YK:n jäsenvaltioita estämään kaikkien organisaatioidensa ja yritystensä miehitystä tukevat toiminnat ja tarkistamaan yhteistyötään miehittäjän kanssa niin kauan kuin se pitää yllä laitonta miehitystä. Myös YK:n ihmisoikeuskomitea on päätynyt tutkimuksessaan miehityksen, jonka tarkoituksena on luomalla peruuttamattoman tilanteen alueelle liittää alueita itseensä sekä de facto että de jure, olevan laittoman.

Muun muassa israelilainen ihmisoikeusjärjestö Yesh Din (On olemassa laki) esittää lainopillisessa mielipiteessään, että Länsirannalla on menossa apartheid-rikos ihmisyyttä vastaan. Selvitys siitä, miksi Israelin siirtokuntapolitiikka on sotarikos, ja millaisia ovat kolmansien maiden, kuten EU:n ja sen jäsenmaiden laimmukaiset velvollisuudet olla tunnustamatta ja mitenkään auttamatta siirokuntia, on Palestinian Human Rights Organizations Council (PROC) muistiossa.

Keväällä 2020 Israelin koalitiohallitus otti ohjelmansa keskeiseksi osaksi suunnitelman liittää siirokunnat ja pääosa Jordan-joen laaksosta Israeliin. Liitos rikkoisi kansainvälistä lakia. Joukko YK.asiantuntijoita vaatii kansainvälistä yhteisöä toimimaan päättäväisesti liitoksen estämiseksi. Aloite


YK:N RAPORTTI SYYTTÄÄ ISRAELIA APARTHEID-JÄRJESTELMÄN LUOMISESTA, JOKA SORTAA JA DOMINOI PALESTIINALAISVÄESTÖÄ KOKONAISUUDESSAAN. RAPORTISSA KEHOTETAAN HALLITUKSIA TUKEMAAN BDS-KAMPANJAA. Israelin ja Yhdysvaltain painostuksesta raportti poistettiin kuitenkin nopeasti YK:n nettisivuilta. Alkuperäinen raportti on kuitenkin luettavissa tässä.  Myös EU:n Israelin-lähettiläät ovat todenneet Israelin  apartheidin, Amnesty Internationalin 2022 alussa julkaistu tutkimus osoittaa, että ”Israel alistaa palestiinalaiset järjestelmälliselle sorrolle ja ylivallalle kaikilla kontrolloimillaan alueilla: Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä palestiinlaispakolaisia kohtaan, Israelin juutalaisväestön hyväksi. Tämä on kansainvälisen lain kieltämää apartheidia.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet Israelin tekemistä kansainvälisen lain vastaisista rikoksista miehitetyllä Länsirannalla, Jerusalemissa ja Gazassa sekä palestiinalaisten poliittisten vankien oikeuksien loukkaamisesta. Kidutus on edelleen yleistä palestiinalaisten poliittisten vankien kuulusteluissa. Israel on kehittänyt miehitettyjen alueiden ja myös Israelin palestiinalaisväestön valvontaan ja jokapäiväisen elämän kontrolliin byrokraattisen ja teknisen arsenaalin, joka on historiallisesti ennen näkemätön. Näitä menetelmiä ja tekniikoita markkinoidaan hallituksille ympäri maailmaa. Itä-Jerusalemissa biometriikkaan ja muuhun korkeaan teknologiaan perustuva valvonta on syövyttänyt palestiinalaisten yksityisyyden, mielipiteen ja liikkumisen vapautta ja muita kansalais- ja poliittisia oikeuksia. Humanitaarista  apua antavien järjestäjen toimintaa on vaikeutettu ja estetty Israelin hallituksen ja sitä tukevien järjestöjen mustamaalauskampanjoilla. Rasistinen ja väkivaltaan kiihottava vihapuhe on Israelissa valloillaan. YK:n palestiinalaisalueita koskevien asioiden esittelijän Michael Lynkin raportin mukaan Israelin miehitys on muuttunut entistä repressiivisemmäksi palestiinalaisia kohtaan Israelin armeijan ja siirtokuntalaisten käytöksen, talojen purkamisen ja YK:n suorittamalle ihmisoikeusloukkausten seurannalle asetettujen esteiden johdosta. Israelin armeijan toimesta surmansa saaneiden määrä oli vuonna 2021 korkeampi kuin kertaakaan vuoden 2014 jälkeen, jolloin Israel teki ”Protective Edge”-nimellä tunnetun operaation Gazassa, ja siirtokuntalaisten väkivallantekoja ja talojen purkamisia oli enemmän koskaan.

Nykyisen hallitus, jonka jäseninä on radikaalin siirtokuntaliikkeeseen kuuluvia ja palestiinalaisten karkottamiseen aktiivisesti osallistuneita ministereitä, on kiihdyttänyt palestiinalaisten pakkosiirtoja. Hallituksen tuella ja armeijan suojeluksessa toimivat siirtokuntalaiset vainoavat palestiinalaisyhdyskuntien asukkaita ja tuhoavat heidän omaisuuttaa jopa pogromien kaltaisissa hyökkäyksissä tarkoituksena maan valtaamine pakottamalla heidät lähtemään. Kansainvälisen oikeuden mukaan miehitetyn alueen väestön pakkokarkoitukset ovat sotarikos.

Jerusalemissa palestiinalaisten karkottamiseen käytetään suoran väkivalla, kuten kotien tuhoamisen, poliisitoimien, tarkkailun ja säännöllisten päällekarkausten ja pidätysten, ohella vähemmän näkyviä, mutta yhtä repressiivisiä taktiikoita, joita voi kutsua byrokraattiseksi väkivallaksi.

Palestiinalaiset ovat vaatineet Kansainvälistä rikostuomioistuinta aloittamaan tutkinta miehitetyillä alueilla tehdyistä sotarikoksista, ja yli viiden vuoden jahkailun jälkeen tuomiostuin on päättänyt aloittaa tutkinnan.


Vaatimukset EU:n lakisääteistestä velvollisuudesta lopettaa kaupankäynti Israelin laittomien siirtokuntien kanssa laajenevat. Euroopan Palestiina-järjestöt vaativat EU:ta vastaamaan Israelin kolonialismiin ja apartheidiin kansainvälisen lain vaatimalla tavalla. Jopa EU:n sisäisessä raportissa suositellaan, että EU panisi Israelin kantamaan kansainvälisen lain rikkomisen ja Palestiinan itsemääräämiseoikeuden mahdottomaksi tekemisen aiheuttamisesta kustannukset ja seuraukset. Yli 250 eurooppalaista kansalaisjärjestöä ovat esittäneet julkilausuman Oikeutta palestiinalaisille nyt! Euroopan rikoskumppanuus lopetettava!

Huolimatta YK: turvallisuusneuvoston siirtokunnat laittomiksi tuomitsevasta päätöksestä Israelin hallitus, joka on jo aikaisemmin myöntänyt siirtokunnille lisää rahaa niiden infrastruktuurin ja talouden vahvistamiseen,

Vuoden 2017 alusta lsrael on kiihdyttänyt palestiinalaisten talojen ja muuta rakennelmien hävitettämistä maan tasalle. Myös EU:n rahoittamien projektien ja infrastuktuurin 2010-luvun kestänyt kiihtyvä tuhoaminen on lisääntynt dramaattisesti. Israelin tavoitteena Jordan-joen laaksossa täysin Israelin hallussa olevalla C-vyöhykkeellä asuvien palestiinalaisyhteisöjen karkottaminen, koko Jordan-joen laakson liittäminen Israeliin ja palestiinalaisten ”kotimaan” perustaminen Jordaniaan. EU:n rahoittamien kohteiden säännöllisestä tuhoaminsestä huiolimatta EU ei pidä päämääränään tilanteen varsinaisen syyn, miehityksen, lopettamista, vaan samaan aikaan palkitsee Israelia tieteellisillä ja sotilaallisilla tukirahoilla, investoinneilla ja poliittisella tuella. Israelin tuottamat sotilaalliset teknologiat, jotka ovat olennainen osa siirtokuntakolonialismin, apartheidin ja miehityksen ylläpitojärjestelmää, ovat suuri tekijä kansainvälisessä aseteollisuudessa ja militarismin leviämisessä, ja EU on niiden suuri ostaja.

Miehitys on tuhoisaa, paitsi palestiinalaisille, myös Israelin yhteiskunnalle ja demokratialle. ja saa sen sotilaat ”menettämään inhimillisyytensä”. Viime vuosina palestiinalaislasten surmat Israelin armeijan toimesta ovat lisäänyneet hälyttäväsi.


Miehitys ja siirtokunnat

Israel on rakentanut 1967 miehittämälleen Länsirannalle noin 125 kansainvälisen oikeuden vastaista siirtokuntaa. Lisäksi seillä on toistasataa pienemmpää ”etuvartioasemaa” (Palestine Solidarity Campaign). Kansainvälinen laki kieltää miehtysvaltaa siirtämästä väestöään miehitetyile alueille, ja tämän mukaan Israelin siirtokuntapolitiikka on sotarikos.

YK:n raportin mukaan Israelin siirtokunnat rikkovat palestiinalaisten ihmisoikeuksia tarkoituksena ajaa heidät pois maasta (International Fact-Finding Mission on Israeli Settlements in the Occupied Palestini1an Territory). Yli 60 prosenttia Länsirannasta on Israelin täydessä kontrollissa olevaa C-aluetta, jolla asuvien palestiinalaisten asema on kaikkein vaikein (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory: Area C of the West Bank: Key Humanitarian Concerns). Israel jatkaa perheiden ja yhdyskuntien tuhoamista hävittämällä näiden koteja, infrastruktuuria ja peruselinkeinoja Itä-Jerusalemissa ja Länsirannan C-alueella. Tämä vaikuttaa erityisen tuhoisasti lapsiin ja johtaa elinolojen huonontumiseen, lisääntyvään köyhyyteen pitkäaikaiseen turvattomuuteen sekä estää peruspalveluiden, kuten terveydenhoidon, koulutuksen, veden ja viemäröinnin saannin (UNRW:n raportti: Demolition Watch, EU:n lähettiläiden raportti Jerusalemista: EU Heads of Mission Annual Report on East Jerusalem). Israelilaisen raportin mukaan Maailman sionistijärjestö jakaa C-alueella palestiinalaisten omistamia maita siirtokunnille Haaretz-lehden artikkeli. Palestiinalaisten rakennuksille C-alueella annettujen purkutuomioiden määrä nousi vuonna 2014 ennätyslukemiin (OCHA:n raportti).

Human Rights Watchin raportissa analysoidaan, miten yritykset hyötyvät Israelin tekemistä palestiinalaisten oikeuksien karkeista loukkauksista ja palestiinalaisten taloudellisten mahdollisuuksien tukahduttamisesta ja edesauttavat niitä. Siirtokuntien kanssa ei ole mahdollista voi tehdä bisnestä osallistumatta samalla Israelin rikoksiin. Lopettakaa kaikki liiketoimet siirtokuntien kanssa, sanoo HWR.

Miehityksen ja Israelin palestiinalaisiin kohdistamien rajoitusten johdosta palestiinalaisten talous ei pysty kehittymään ja jää huomattavasti jälkeen potentiaalistaan. Pian 30 vuotta sitten solmitusta Oslon sopimuksesta lähten palestiinalaisten talous on rapautunut ja palestiinalaiset ovat köyhtyneet (Maailmanpankin raportti 2015). YK:n arvion mukaan vuosina 2000-2017 palestiinallaiset ovat miehityksen johdosta menettäneet 48 miljardia dollaria. Talouden rapautumisen, massatyöttömyyden ja köyhtymisen nähdään jatkuvan, mitä pahentaa Israelin hallituksen päätös pidättää itselleen entistä enemmän palestiinalaisilta kerättyjä veroja. (Maailmanpankin raportti 2019). UNCTADin raportin mukaan ilman Israeli saarto- ja sotilastoimia Länsirannan köyhyysaste olisi ollut 2004 vain kolmasosa mitatusta 35%:sta ja kansantuotteen arvo henkeä kohti 2019 44% korkeampi kuin vallitseva arvo (The economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people: Arrested development and poverty in the West Bank). Gazassa köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten osuus on Maailmanpankin arvion mukaan vuonna 2021 noussut 59,3 prosenttiin.

Miehitys ja siirtokuntakolonialismi, paitsi anastaa maata ja luonnonvaroja, alistaa palestiinalaiset myös suoraan taloudelliselle hyväksikäytölle ja riistolle. Palestiinalaisten talous on alistettu Israelin taloudelle ja siitä riippuvaksi. Israel rajoittaa voimakkaasti palestiinalaisten ulkoista kauppaa ja tavaroiden vientiä Israeliin, mutta palestiinalaisten on pakko ostaa israelilaisia tuotteita.. Palestiinalaisilta estetään pääsy kelvollisiin töihin eikä heillä ei ole ILO:n määräämiä työntekijöiden perusoikeuksia. Vaikka tämä kaikki on kansainvälisen oikeuden ja EU:n määräysten vastaista, EU sulkee silmänsä ja tukee Israelin politiikkaa käymällä kauppaa ja rahoittamalla siirtokunnissa toimivia ja palestiinalaisten riistosta hyötyvä yrityksiä. (Euroopan ammattiliittojen Oikeutta Palestiinaan -aloitteen raportti).

Kansainvälisen lain mukaan miehittäjä on vastuussa miehittämiensä alueiden asukkaiden hyvinvoinnista ja se velvoittaa miehittäjää hallinnoimaan alueiden luonnonvaroja niin, että ne eivät vahingoitu eivätkä vähene, eikä miehittäjä saa käyttää niitä miehitysvallan omien asukkaiden tai talouden hyödyksi. Al-Haq-järjestön raportissa selvitetään, kuinka Israel rikkoo avoimesti lain asettamia velvoitteitaan Kuolleen meren alueella Pillage of the Dead Sea: Israel’s Unlawful Exploitation of Natural Resources in the Occupied Palestinian Territory 

Israel rikkoo kansainvälisiä lakeja pitämällä vangittuina miehitettyjen alueiden palestiinalaisia mielivaltaisesti ja kohtelemalla heitä epäinhimillisesti. Vankien kiduttaminen jatkuu ja siihen osallistuu israeliliaisia lääkäreitä. Yli 700 000 palestiinalaista on ollut Israelin vankiloissa, suuri osa ilman syytteitä ja oikeudenkäyntejä (UFree: Palestinian Political Prisoners’ Day (17th April) marked by deteriorating conditions and Israeli violations). Kertomuksia palestiinalaisten kokemuksista Israelin vankilajärjestelmässä: Freedom Denied.

Väkivalta Israelin miehittämillä alueilla jatkuu keskeytyksettä. Vuonna 2014 Israel surmasi Gazassa, Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa palestiinalaisia enemmän kuin yhtenäkään muunna vuonna vuoden 1967 jälkeen. Länsirannalla Israelin armeija ja poliisi käyttävät palestiinalaisia kohtaan suhteetonta, tarpeetonta ja brutaalia väkivaltaa, jonka seurauksena lukuisat palestiinalaiset ovat saaneet surmansa ja joka usein täyttää sotarikoksen tunnusmerkit (Amnestyn raportti). Israelin armeijan uusimmat ohjeet poistavat loputkin rajoitukset kiviä heittävien palestiinalaisnuorten ampumisilta ohjeistamalla sotilaita ampumaan heitä vielä senkin jälkeen, kun he ovat poistumassa paikalta.

Vuoden 2000 ja Israelin vuonna 2008 Gazaan tekemän hyökkäyksen välisenä aikana surmattiin B’Tselemin varmennettujen tilastojen mukaan 4835 palestiinalaista Israelin armeijan ja siirtokuntalaisten toimesta. Samana aikana palestiinalaiset surmasivat 492 israelilaista. 2008 Gazan hyökkäyksessä kuoli 1398 palestiinalaista ja 4 israelilaista. 2008 ja 2014 Gazan hyökkäysten välisenä aikana kuolin 682 palestiinalaista ja 21 israelilaista. 2014 Gazan hyökkäyksessä kuoli 1787 palestiinalaista ja 68 israelilaista. Tappaminen Länsirannalla ja Gazalla jatkuu edelleen. Vuoden 2000 jälkeen Israel on murhannut keskimäärin joka kolmas päivä yhden palestiinalaislapsen (Middle East Monitor). Lähes 2200 palestiinalaista lasta on surmattu vuodesta 2000 lähtien (If Americans Knew: The Impact of the Conflict on Children). Vuosina 2009-2019 Israelin armeija tai siirtokuntalaiset ovat dokumentoidusti surmanneet yli 3500 palestiinalaista (B’Tselem: Fatalities since Operation Cast Lead).


Gaza 2014 ja sen jälkeen

Israel käyttää Gazaa asekehityksensä testilaboratoriona ja esittelytilana, viimeksi kevään 2018 ”Suuren paluumuuttomarssin” mielenosoittajien massamurhissa, joiden yhteydessä Israelin on todettu käyttäneen korkeatehoisia sotilasaseita aseettomia mielenosoittajia vastaan ja vammauttaneen heitä tarkoituksellisesti.

Hyökkäykset Gazaan vahingoittavat elävien lisäksi vielä synytmättömiä. Aseet saastuttavat ympäristöä raskasmetalleilla, jotka lisäävät epämuodostuneina syntyneiden määrää.

Vuoden 2014 hyökkäyksessä Gazaan Israel surmasi Amnesty internationalin tutkimusten mukaan ilman ennakovaroitusta kokonaisia perheitä ja syyllistyi sotarikoksiin. Yli 2000 henkeä, joista yli 500 lapsia, sai surmansa. Human Rights Watch on analysoinut  Israelin tekemiä iskuja kouluihin Gazassa ja syyttää Israelia sotarikoksista. Myös Russel Tribunalin hätäistunto on havainnut todisteita sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kiihotuksesta kansanmurhaan. Punaisen ristin työntekijät joutuivat todistamaan palestiinalaisten summittaisia teloituksia. Israelialisen historianntutkijan Ilan Pappen mukaan Gazan kymmenen vuotta kestäneessä piirityksessä on menossa vähittäinen kansanmurha.

Gaza pysyy Israelin tiukassa piirityksessä, joka aiheuttaa asukkaille suunnatonta kärsimystä. Huolimatta YK:n varoituksista ja gazalaisten kamppailun painopisteen siirtymisestä väkivallattomiin mielenosoutuksiin Israel ei näytä mitään merkkejä halusta lopettaa saarto ja kuolettavan väkivallan käyttö. Hyökkäyksessä tuhotuista tai vakavasti vaurioituneesta 18000 rakennuksesta yhtään ei ole rakennettu uudelleen. Vain murto-osa kansainvälisestä avusta, joka luvattiin Gazan jälleenrakennukseen, on toimitettu. Vuonna 2017 Amnestyn vaati uhkaavan humanitaarisen katastrofin vuoksi saarron purkamista. Israel halitsee yli 85% Gazan vesivaroista,.Gazalaisiet saavat vettä vain noin 15% päivän ajasta ja 97% Gazan vesivaroista on ihmiskäyttöön kelpaamatonta, ilmoittavat ihmisoikeusjärjestöt vetoomuksessaan YK:lle.

Palestiinan BSD-kampanjan kansallinen komitea (BNC) mukaan YK:n välittämä Gazan jälleenrakennuksen mekanismi lujittaa Israelin asettamaan 1,8 miljoonan palestiinalaisen saartoa ja antaa Israelille mahdollisuuden saada taloudellista hyötyä sen suorittamista sotarikoksista. Gazan jälleenrakentamisen verhossa kerätään yksityisyyden suojaan kuuluvaa tietoa Gazan asukkaiden kotitalouksista toimitettavaksi Israelille, joka saa entistä läpitunkevamman kontrollin Gazan asukkaiden elämästä humanitaarisen avun perusperiaatteiden vastaisesti. Palestiinalaisten on pakko tehdä hankintojaan israelilaisyhtiöiltä, joista jotkut ovat syvälle mukana miehityn Länsirannan riistämisessä ja laittomien siirtokuntien rakentamisessa, samalla kun Israel estää palestiinalaistuotteiden pääsyn maailmanmarkkinoille.

Katso Gazan kansainvälisen lain mukaisra asemaa ja ja gazalaisten tavoitteita esittävä video .


Palestiinalaispakolaiset hädässä Syyriassa

AKYSin yhteistyökumppani Libanonissa, Beit Al Assumoud, antaa hätäapua Syyrian palestiinalaispakolaisille yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen. UNRWA kerää tukea Jarmukin leiriin loukkuun jääneille palestiinalaisille. Lue myös Guardian-lehden artikkeli palestiinalaispakolaisten epätoivoisesta tilanteesta Syyriassa.

Palestiina/Israei ja EU

Euroopan unionin julkilausuttuna tavoitteena on kahden, vuoden 1967 rajojen mukaisen valtion ratkaisu. EU pitää Israelin miehitystä ja siirtokuntia kansainvälisen oikeuden vastaisina ja se ilmaisee kantansa säännöllisesti aluetta koskevissa lausunnoissaan. EU on myös ryhtynyt joihinkin konkreettisiin toimiin muun muassa varoittamalla yrityksiä liiketoimista siirtokuntien kanssa, sulkemalla siirtokunnissa toimivat yritykset ja laitoksen EU:n rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeideen ulkopuolelle ja vaatimalla alkuperämerkintöjä siirtokunnista tuleville tuotteille.

EU:n tavoitteet ovat kuitenkin käytännössä merkityksettömiä niin kauan kuin EU tukee Israelin aseyhtiöitä ja sotilaallisia tutkimuslaitoksia antamalla niiden osallistua EU:n tutkimusohjelmiin ja myöntämällä näille huomattavia summia. Israelilaiset aseyhtiöt, jotka ovat keskeisiä toimijoita palestiinalaisia alistavan infrastruktuurin ylläpitämisessä, ovat EU:n tutkimusohjelmien suurimpia edunsaajia. Hätkähdyttävimpiä projektetja on LAW TRAIN, jossa yhdessä Israelin kanssa kehitetään poliisin kuulustelumenetelmiä. Portugali on jo vetäytynyt projektista.

Eurooppalaisten Palestiina-solidaarisuusryhmien verkosto European Coordination of Committees and Associations for Palestine ECCP organisoi kampanjoita EU:n Palestiinan/Israelin-poliitiikan tehostamiseksi.

Maailma palestiinalaisten oikeuksien puolesta

Sadat eurooppalaiset kansalaisjärjestöt vaativat Israelin asettamista vastuulliseksi rikoksistaan ja vaativat EU:n ja Israelin assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä. Myös EU-parlamentissa on esitetty sopimuksen jäädyttämistä vaativa kirje EU:n Korkealle edustajalle Federica Mogherinille. Lue myös ECCP:n tietopaketti. EU-maiden Lähi-idän edustajien raportin mukaan Israelin järjestelmällinen siirtokuntarakentaminen Jerusalemissa ja Länsirannalla on lietsonut kohtalokasta väkivallan kierrettä vaarallisimmalle tasolle sitten 2005 intifadan. Raportissa vaaditaan aikaisempaa kovempia rangaistustoimia siirtokuntalaisia ja siirtokuntatuotteita vastaan EU:ssa.

60 000 allekirjoittajaa, joiden joukossa Nobelin palkinnon saajia, julkisuuden henkilöitä ja uskonnollisa järjestöjä vaatii kieltoa asekaupalle Israelin kanssal. Joukko EU-maiden entisiä korkea-arvoisia poliittisia johtajia ja diplomaatteja vaatii kirjeessään EU:n Palestiina-politiikan välitöntä uudelleenarviointia ja Israelin saattamista vastuuseen toimistaan miehitetyillä alueilla.

maa_1947_nyt

Tietopaketiteja Palestiinasta ja Israelista:

US Campaign for Palestinian Rights -järjestön nettimateriaali sisältää yleiskatsauksia, lyhyitä lukuaineistoja, informatiiivisia grafiikoita ja viedoita, jotka auttavat oppimaan palestiinalaisten oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä ja niiden liittymistä muihin vapaustaisteluihin.

Miksi Palestiina? (pdf) Isaelin ja Palestiinan kofliktin taustoja viime vuosisadan alusta vuoteen 2010.

Yleisiä Palestiinan ja Israelin konfliktia koskevia vääristeltyjä historiantulkintoja: Kymmenen myyttiä Israelista (pdf).

Israel 2015: Ekstremistien hallitus vastuussa kontrollin ulottumattomissa olevasta armeijasta Irlannin Palestiina-solidaarisuuskampanjan raportti paljastaa Israelin äärioikeistolaisen ja äärikansallismielisen johdon näkemyksiä palestiinalaisista ja valmiuden massiivisen väkivallan käyttöön. Raportissa esitetään myös Gazan hyökkäykseen osallistuneiden sotilaiden kertomuksia armeijan toiminnasta Gazassa.

Vuoden 1993 Oslon sopimus, jonka tuloksena miehitetyn Länsirannan ja Gazan alueet jaettiin palestiinalaisten hallinnoimaan A-alueeseen, palestiinalaisten ja Israelin yhteisesti hallinnoimaan B-alueeseen ja Israelin hallinnoimaan C-alueeseen, oli tarkoitettu Israelin ja Palestiinan suhteiden pysyvään ratkaisuun johtavaksi välikaikaiseksi järjestelyksi. Oxfamin 20 faktaa Oslon sopimuksen jälkeiseltä 20 vuoden ajalta: 20 Facts: 20 Years Since the Oslo Accords (pdf).

Palestiinalaiset Jerusalemissa vuodesta 1917 tähän päivään From Diversity to Racial Segregation and Domination. Palestinians in Jerusalem (pdf).