Linkkejä arabimaita koskeville sivuille

Tältä sivulta löydät linkkejä arabimaailmasta kertoville sivuille. Katso myös erillinen Palestiina-aiheinen linkkikirjastomme.

Lähi-idän uutisia
Middle East Online  Uutisia ja artikkeleita arabimaiden poliitiikasta, taloudesta ja kulttuurista
Middle East Eye  Riippumaton Lähi-idän uutisia tarjoava uutistoimisto ”kaikille alueella ja sen ulkopuolella asuville, jotka välittävät sen kohtalosta”
Suomen Lähi-Idän instituutin ylläpitämä Mosaiikki-blogi Suomalaisten kokemuksia Lähi-Idästä.
Al Bawaba The Middle East Gateway  Kaupallinen Lähi-idän uutislehti. ”Lähi-idän suurin riippumaton sisällön tuottaja ja jakelija”
AlJazeera.Net English  Al Jazeera-lehden nettiversio
IPS Middle East and the Mediterranean  Internet Press Service News Agengy (IPS) Lähi-idän ja Välimeren alueen sivut
Al-Ahram Weekly On-Line  Al-Ahram (Egypti)
Crescent International Globaalin islamilaisen liikkeen uutislehti
Demokratia- ja ihmisoikeusliikkeita
Aran NGO Network for Development ANND 12 arabimaassa toimiva verkosto, jonka tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kestävän kehityksen vahvistaminen
Euromedrights Välimeren alueella toimivien ihmisoikeusjärjestöjen yhteistyöelin
MECA Middle East Chlidren’s Alliance Lähi-idän lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta toimiva järjestö
Syrian Human Rights Committee Syyrian kansan yleisiin ja ihmisoikeuksiin keskittyvä ihmisoikeusjärjestö
National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces Syyrian opposition yhteistyöelin
Canadians for Justice and Peace in the Middle East Kanadalainen oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta Lähi-idässä toimiva järjestö
Kehityspolitiikkaa
UNDP – Arab States  YK:n kehitysohjelma; sisältää muun muassa inhimillisen kehityksen raportteja arabimaista
WIPO Bureau for Arab Countries  World Intellectual Property Organization-järjestön arabimaiden toimisto
UNDP Arab Human Development Reports  UNDP:n raportteja inhimillisestä kehityksestä arabimaissa
Arab Network for Environment & Development (RAED) Arabimaiden ympäristönsuojelu- ja kehitystyössä toimivien kansalaisjärjestöjen yhteistyöverkosto
The Arab NGO Network for Development (ANND) Arabimaissa toimivien kansalaisjärjestöjen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja kestävän kehityksen vahvistaminen
Arab Fund for Economic & Social Development  Kuwaitissa päämajaansa pitävä arabimaiden kehitysrahasto

Ympäristökysymyksiä

The Arab Group for the Protection of Nature  Kansalaisjärjestö, joka toimii ympäristön suojelemiseksi tuhoilta ja sodilta arabimaissa
UNEP Conflict and Environment in West Asia  YK:n ympäristöohjelman Lähi-idän ja Länsi-Aasian aineistoa
Arab Forum for Environment and Development Järjestö, joka tuo yhteen asiantuntijoita ja kansalaisyhteiskuntaa, liike-elämää ja tiedotusvälineitä ympäristöpolitiikan ja -ohjelmien tukemiseksi kaikissa arabimaissa
Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe (Cedare) Kansainvälinen hallitusten välinen organisaatio, joka tukee ympäristönsuojelu edistävän hallinnon kehittämistä edistää arabimaiden, Euroopan ja kansainvälisen yhteisön yhteistyötä
UNDP Regional Office for West Asia YK:n ympäristöohjelman Länsi-Aasian toimisto
ArabEnv Kansainvälinen arabimaissa toimiva ympäristöasioihin ja kesrtävään kehitykseen keskittyvä konsulttiyhtiö
The Middle East Water Collection  Pennsylvanian yliopiston ylläpitämä Lähi-Idän vesitutkimuksen kirjastotietokanta
Lähi-idän tutkimusta
Arab Center for Research & Policy Studies Arabitutkjoiden kansainvälinen tutkimuskeskus, jonka alana ovat sosiaalipolitiikka, alueellinen historia ja geostrategiset kysymykset
Suomen Lähi-idän instituutti  Instituutti tukee ja edistää Lähi-itää koskevaa tutkimusta ja opetusta
Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos  Arabimaat ja islam kuuluvat laitoksen tutkimusalaan
Middle East Research and Information Project (MERIP)   ”Riippumaton Lähi-idän politiikkaa,kultturia ja yhteiskuntaa koskevaa informaatiota ja analyysiä tuottava projekti” (Pohjois-Amerikka)
Middle East Studies Association  Riippumaton Lähi-idän tutkijoita ja tutkimuslaitoksia yhteen tuova yhdistys
Economic Research Forum  Kansainvälinen foorumi, joka edistää arabimaiden, Iranin ja Turkin kehitystä tukevaa taloustieteellistä tutkimusta
Center of Arab Women for Training and Research  Arabimaiden naisten tasa-arvoon keskittyvä tutkimus- ja koulutuskeskus
The School of Oriental and African Studies  Lontoon yliopiston Itämaiden ja Afrikan tutkimuslaitos
Interuniversity Consortium for Arab and Middle-East Studies Kanadalaisten yliopistojen keskinäinen arabi- ja muiden Lähi-idän maiden tutkimuselin
Ystävyysjärjestöjä
Council for Arab-British Understanding  Kansalaisjärjestö, joka pyrkii Englannin ja arabimailman suhteiden kehittämiseen
Deutsch-Arabische Gesellschaft  Saksalais-Arabialainen ystävyysseura
Tausta- ja yleistietoa
Turvaa etsimässä – näkökulmia pakolaisten reiteiltä  Suomen kulttuuri-instituuttien yhteinen blogi nostaa esiin näkökulmia pakolaiskriisiin eri maista
GlobalIssues: Middle East  Artikkeleita ja analyysejä Lähi-idän kriiseistä ja niiden taustoista
The Middle East Information Network  Perustietoja Lähi-idän maista
Encyclopedia of the Orient  Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän tietosanakirja
Lexicorient  Norjalainen Lähi-idän ja Pohjois-Afrkan tietopankki
Arabian kieltä
Opiskele arabiaa  Arabian alkeiskurssi