Anna Lindh -säätiö

annalidlsaatioAnna Lindh -säätiö (Anna Lindh Foundation, ALF) on vuonna 2005 perustettu kansainvälinen organisaatio, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta. ALF pyrkii kumoamaan kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita sekä tiivistämään EU-Välimeri-yhteistyötä. Se tukee dialogia, rinnakkaiseloa ja erilaisuutta ja rahoittaa hankkeita, jotka liittyvät usein ALF:n tärkeimpiin toiminta-alueisiin: koulutus ja nuoriso, kulttuuri ja taiteet, rauha ja rinnakkaiselo, arvot, uskonnot ja henkisyys, kaupungit ja siirtolaisuus sekä media.