Toiminta- ja talousasiakirjat

 

Seuran tavoite

Arabikansojen ystävyysseuran (AKYS) tavoitteena on edistää Suomen kansan ja arabikansojen ystävällisiä suhteita ja keskinäistä tuntemusta. Seura tukee rauhanomaisia pyrkimyksiä demokratian, tasa-arvon, vähemmistöjen oikeuksien ja yleisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi näiden kansojen keskuudessa ja arabimaiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti Palestiinan kansan vapautumispyrkimykset 68 vuotta kestäneestä pakolaisuudesta ja 49 vuotta jatkuneesta laittomasta miehityksestä ovat seuran tuen kohteena. Seuran toiminnassa palestiinalaisten konkreettisella auttamisella on huomattava paino.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
 

Arabikansojen ystävyysseura pyrkii jatkamaan ja voimistamaan työtä rauhan saavuttamiseksi Lähi-itään ja palestiinalaisten oikeuksien turvaamiseksi. Tähän pyritään muun muassa seuraavin tavoin:

  1. Osallistutaan aktiivisesti rauhantyöhön yhteistyössä muiden rauhanasiaa ajavien järjestöjen kanssa ja jatkamalla Palestiina-yhteistyötä mahdollisimman laajasti Palestiina-solidaarisuusjärjestöjen kesken.
  1. Jatketaan kummitoimintaa Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön sosiaalityöntekijöiden välityksellä Libanonissa ja pyritään saamaan uusia lapsi-, päiväkoti- ja vanhuskummeja. Kerätään tukea myös BAS:in palveluihin Syyriasta Libanoniin paenneille perheille. Kerrotaan toiminnasta yleisötilaisuuk­sissa (4–6 kpl) ja mediassa. Tiedotetaan sosiaalityöntekijöille joulukuussa 2014 tehdyn kummitoimintakyselyn tuloksista. Osallistutaan muiden kummijärjestöjen kanssa toiminnan eettisen ohjeiston päivittämiseen.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments
 

Seuran tavoite
Arabikansojen ystävyysseuran (AKYS) tavoitteena on edistää Suomen kansan ja arabikansojen ystävällisiä suhteita ja keskinäistä tuntemusta. Seura tukee rauhanomaisia pyrkimyksiä demokratian, tasa-arvon, vähemmistöjen oikeuksien ja yleisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi näiden kansojen keskuudessa ja arabimaiden sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi. Erityisesti Palestiinan kansan vapautumispyrkimykset 67 vuotta kestäneestä pakolaisuudesta ja 47 vuotta jatkuneesta laittomasta miehityksestä ovat seuran tuen kohteena. Seura toiminnassa palestiinalaisten konkreettisella auttamisella on huomattava paino.

Toimintavuoden aikana tilanne paheni melkein koko Lähi-idän alueella. Israel hyökkäsi heinäkuun alussa Gazaan ja hyökkäys kesti lähes kaksi kuukautta. Hyökkäyksessä sai surmansa yli 2 100 palestiinalaista, suurin osa siviilejä. Valtavalla propagandallaan Israel onnistui syyllistämään Hamasin palestiinalaiskuole-mista väittäen, että kuolemat johtuivat siitä, että Hamas käytti siviilejä ihmiskilpinä hyökkäyksiä vastaan. YK:n ja Amnestyn mukaan tästä ei ollut mitään näyttöä. Palestiinan valtion syntyminen antaa edelleen odottaa itseään rauhanneuvotteluiden päätyttyä Israelin vastustukseen. palestiinalaisten elintilan kaventaminen ja siirtokuntien laajentaminen jatkuvat edelleen.

(lisää…)

facebooktwittergoogle_pluspinterestmail
No Comments
12