Ehdotus hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajille 17.8.2015

Ehdotus hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajille 17.8.2015

Puheenjohtaja Arto Satonen, Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Puheenjohtaja Sampo Terho, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Puheenjohtaja Matti Vanhanen, Keskustan eduskuntaryhmä

Asia: Matka tutustumaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeisiin palestiinalaisten pakolaisleireissä Libanonissa

Arvoisa eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Suomi 2025 –visiossa korostetaan rauhaa ja ihmisoikeuksia edistävää otetta kriisien hallinnassa. Lähi-idässä Libanon kärsii pitkäaikaisesta kriisien ketjusta. Pääministeri Juha Sipilä on Viron pääministerin kanssa juuri käynnillä Libanonissa. Vierailu avaa varmasti näkymiä siihen, miten Suomen rauhanturvatoiminta UNIFIL:ssä jatkuu ja miten Suomi voi osaltaan edistää alueellisen epävakauden vaivamassa maassa normaalia yhteiskuntaelämää.

Poliittisesti levottomassa Libanonissa on palestiinalaispakolaisia n. 450 000 ja YK:n avustusjärjestö UNWRA:n rekisteröimiä Syyriasta paenneita palestiinalaisia yli 42 000. Pakolaiset elävät erittäin haastavissa sosiaalisissa ja poliittisissa olosuhteissa.

Ehdotamme, että johtamanne eduskuntaryhmät valitsisivat 1-2 edustajaa, jotka lähtisivät käymään Libanonissa ja tutustuisivat myös Libanonin palestiinalaispakolaisten tilanteeseen. Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:llä ja Arabikansojen Ystävyysseuralla on pitkäaikaista kansalaisjärjestöyhteistyötä palestiinalaisen paikallisen arvostetun ”The National Institution of Social Care and Vocational Training” (NISCVT) –järjestön kanssa. NISCVT-järjestön johtaja on ilmoittanut ottavansa mielihyvin suomalaisten parlamentaarikkojen lähetystön vastaan ja järjestävänsä tutustumiskohteet.

Ulkoasiainministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö on tukenut hankkeitamme, joilla on luotu ainutlaatuinen lasten mielenterveystyön perheneuvolaverkosto pakolaisleireihin, parannettu vammaisten lasten erityisopetuksen saatavuutta ja kehitetty pakolaisleirien sosiaalityötä. Runsas suomalaisten kummien joukko tukee pakolaisleirien lapsia. Keskeisenä tavoitteena on, että tukitoiminnalla jokainen lapsi saa lastenoikeuksien mukaisesti edellytykset koulunkäyntiin. Uutena olemme aloittaneet vanhuskummitoiminnan.

Kokemuksemme haastavasta toimintaympäristöstä Libanonissa on pitkäaikaisen työmme johdosta erittäin hyvä sekä suhteet paikallisiin toimijoihin luottamukselliset. Tukemamme työ ehkäisee kannatuksen kasvua ääriliikkeille ja turvautumista väkivaltaan.

Myös Suomen suurlähetystö tukee paikallisen yhteistyön päiväkoti- ja tukiopetus -hankkeella NISCVT:n työtä Syyriasta Libanoniin paenneiden lasten koulutuksessa.

Ministeri Liisa Hyssälän kaudella edellä ehdotetun kaltainen matka tehtiin Shatilan pakolaisleiriin. Vierailu oli hedelmällinen kaikille osapuolille. Tätä odotamme myös Teidän kanssanne tapahtuvaksi. Ulkoasiainministeriö korostaa kehitysyhteistyöhankkeiden tuloksellisuuden seuraamista. Omin silmin nähtynä asiat aukeavat monipuolisesti.

Järjestöjemme vaikuttamistyössä olemme nostaneet esille erityisesti kaksia asiaa: 1) Libanonin syrjivä työlainsäädäntö, joka estää palestiinalaisten pääsyn työmarkkinoille. Siten palestiinalaisten omat mahdollisuudet kohentaa elinolojaan ovat hyvin rajoitettuja. 2) Suomi ei hyväksy Libanonin valtion palestiinalaisille antamaa matkustusdokumenttia Suomen viisumiin oikeuttavaksi asiakirjaksi. Nämä epäkohdat haluamme saattaa eduskuntaryhmänne tietoon mahdollisia korjaustoimia varten.

Autamme mielellämme teitä tutustumismatkan suunnittelussa ja kontaktien luomisessa paikallisiin kansalaisjärjestöihin ja muihin toimijoihin, jotka työskentelevät Libanonin ja Syyrian palestiinalaispakolaisten kanssa Libanonissa.

Helsinki 17.8.2015
Kunnioittaen,
SATU HEINOLA
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry
Vastuu.fi/libanon

ILONA JUNKA
Ilona Junka
Arabikansojen Ystävyysseura ry
https://www.facebook.com/akystiedotus

Pyydämme informoimaan päätöksestänne yhteyshenkilö Sirkku Kivistölle, os Sirkku.Kivisto@gmail.com, puh 0400 457 493

Facebooktwitterpinterestmail