Ukrainan sota ja sen yhteydessä paljastuneet hirmutyöt ovat järkyttäneet koko Eurooppaa. On selvää, että muun maailman on tehtävä kaikkensa sodan lopettamiseksi ja syyllisten saattamiseksi edesvastuuseen.

Sota paljastaa valitettavasti myös kaksoisstandardit, jotka vallitsevat maiden suhtautumisessa konflikteihin. Palestiinalaiset ovat kärsineet laittoman miehityksen, apartheidin ja matalan intensiteetin sodaksi luonnehditun jatkuvan konfliktin alaisina jo vuosikymmeniä ilman, että länsimaat olisivat tehneet mitään tilanteen lopettamiseksi.

Sodan alettua Human Rights Watchin Lähi-idän osaston entinen johtaja Sarah Whitson sanoi, että Venäjän ja Israelin tekemissä kansainvälisen lain loukkauksissa, mukaan lukien syyllistymisessä sotarikoksiin, on selviä yhtäläisyyksiä. Hänen mukaansa perusteet Israeliin kohdistuvien sanktioiden tai edes kansainvälisen lain noudattamisen vastustamiselle ovat puhtaasti poliittisia.

Tässä maailmassa polttopulloa heittävä ukrainalainen on maataan puolustava sankari, niin kuin epäilemättä onkin, mutta mieltään osoittava ja kiviä heittelevä palestiinalaisnuori on terroristi, jonka kodin voi tuhota ja joka voidaan vaikka ampua rankaisematta.

Kouriintuntuvimmin kaksijakoinen suhtautuminen ilmeni Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinkenin maaliskuun alussa YK:n ihmisoikeusneuvostossa pitämässä puheessa, jossa hän vaati lähettämään Putinille ”lujan viestin”, jotta tämä lopettaisi kouluja, sairaaloita ja asuinrakennuksia tuhonneen ja satoja siviileitä surmanneen hyökkäyksen. ”Nämä ovat ihmisoikeusloukkauksia, jollaisten estämiseksi tämä neuvosto on luotu. Jos emme voi yhdistyä nyt, milloin sitten voimme?“, hän sanoi. Samassa puheessa Blinken nimitti ihmisoikeusneuvoston Israelin toimintaan miehitetyillä alueilla kohdistamia tutkimuksia tahroiksi neuvoston uskottavuudessa ja vaati niiden lopettamista.

Daavid vs Goljat taistelussa siirtokunnan rakentamista vastaan (kuva Kirsti Honkasalo)

Britannia ja Kanada ovat olleet eturintamassa vaatimassa Kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC)
aloittamaan tutkimukset Venäjän sotarikoksista Ukrainassa. Viime vuonna nämä maat vaativat ICC:ta lopettamaan Israelia koskevat tutkimukset. Tämän perusteluna oli sama kuin mitä Israel on jatkuvasti väittänyt, että ”Palestiina ei ole suvereeni maa”, vaikka YK on tunnustanut sen valtioksi.

Kukaan ei varmaan vaadi EU:ta asettamaan Ukrainalle antamansa avun ehdoksi, että myönteiset viittaukset terrori-iskuja tehneeseen nationalistiin Stepan Banderaan poistetaan ukrainalaisista kirjoista. EU ei ole asettanut ehdoksi Israelin osallistumiselle EU:n massiivisiin projekteihin, että Israel lopettaisi EU:n rahoittamien koulurakennusten tuhoamisen Länsirannalla, mutta perusteettomat väitteet vihanlietsonnasta palestiinalaisten oppikirjoissa ovat pysäyttäneet EU:n avun palestiinalaishallinnolle niin, että esimerkiksi palestiinalainen syöpäsairaala on joutunut käännyttämään takaisin satoja potilaita.

Suomenkin osalta voi kysyä, onko uusi ohjuspuolustusjärjestemä aivan pakko ostaa juuri israelilaisilta valmistajilta, joita syytetään osallisuudesta Israelin tekemiin kansainvälisen lain ja ihmisoikeusloukkauksiin.

YK:n palestiinalaisalueita koskevien asioiden esittelijän Michael Lynkin raportin mukaan Israelin miehitys on muuttunut entistä repressiivisemmäksi palestiinalaisia kohtaan Israelin armeijan ja siirtokuntalaisten käytöksen, talojen purkamisen ja YK:n suorittamalle ihmisoikeusloukkausten seurannalle asetettujen esteiden johdosta. Israelin armeijan toimesta surmansa saaneiden määrä oli vuonna 2021 korkeampi kuin kertaakaan vuoden 2014 jälkeen, jolloin Israel teki ”Protective Edge” -nimellä tunnetun operaation Gazassa, ja siirtokuntalaisten väkivallantekoja ja talojen purkamisia oli enemmän kuin koskaan. Tällaiset tiedot eivät ole poliitikkoja kiinnostaneet.

Ukrainan presidentin Zelenskyin Israelin parlamentille esittämästä vetoomuksesta huolimatta Israel ei ole myöskään liittynyt Venäjän vastaisiin pakotteisiin ja on pyrkinyt pysymään ”puolueettomana”.

Puhuessaan YK:n turvallisuusneuvostolle 5.4. Zelenskyi vaati, että rauhan voiman on tultava hallitsevaksi. ”Ukraina tarvitsee rauhaa. Eurooppa tarvitsee rauhaa. Maailma tarvitsee rauhaa”. Vaikka maailman päättäjät eivät tätä vetoomusta tosissaan kuuntele ja oman mielen täyttävät nyt suoraan päälle käyvät sodan kauhut, ei Palestiinankaan asiaa saa jättää sen varjoon eikä toimintaa sen puolesta laiminlyödä. Tappio Palestiinassa olisi tappio koko maailmalle.

Seppo Rinne